Disse vil bli valgt

Senterpartiet har flest bønder, mens SV har flest lærere. Fire av ti som vil inn i kommunestyrene etter høstens valg er kvinner.

image124For første gang er det laget en oversikt over alle listekandidatene ved et kommunevalg. Ved forrige valg var 35,5 prosent av kommunestyrerepresentantene kvinner, mens det foran årets kommunestyrevalg er 42 prosent av kandidatene som er kvinner. Sosialistisk Venstreparti har den høyeste kvinneandelen, mens Fremskrittspartiet har den laveste.

De som ønsker å bli valgt har høyere utdanning enn resten av folket. 37 prosent av de som stiller til valg har høyere utdanning, mot 25 prosent i befolkningen. I SV og Venstre har over halvparten av kandidatene høyere utdanning, mens bare 14 prosent av Fremskrittspartiets kandidater har det samme.

Fire av ti listekandidater i Senterpartiet er bønder, mens mer enn hver fjerde SV-kandidat er ansatt i undervisningssektoren, viser statistikken. Du finner mer fakta om kandidatene hos Statistisk Sentralbyrå.

Her kan du sjekke hvem som stiller til valg. Hva mener du om kandidatene som ønsker å bli valgt i din kommune?