KrFs unge håp

22 år gamle Kjell Ingolf Ropstad fra Evje i Aust-Agder er valgt til ny leder i Kristelig Folkepartis Ungdom.

Ropstad overtar som tidligere omtalt på denne bloggen etter Inger Lise Hansen som har ledet KrFU de to siste årene. Hun ble i april valgt til ny nestleder i moerpartiet.

Ropstad har vært nestleder i KrFU siden 2005, og er tidenes yngste KrFer som har møtt på Stortinget.

Ny første nestleder i KrFU er Hilde Ekeberg (22) fra Lillehammer i Oppland. Ingrid Eiane (25) fra Rennesøy I Rogaland er valgt til andre nestleder, og Julian Cavert (21) fra Oslo er tredje nestleder.

Med bare 4,4 prosent på det siste kommunebarometeret og svært få unge velgere er det liten tvil om at velgerne for øyeblikket ser ut til å ha sviktet KrF.

25.jun.2007 @ 22:26av Rahim Nicolay Ali

En utrolig bra fyr det der!

10.aug.2007 @ 20:40av Atilla Gøk

THE HUMAN RIGHTS COMMITTEE
Postal Address:
Postboks 165 Sentrum,
0102 Oslo,Norway
E-mail: globalorganisation@hotmail.com
10 August 2007
To KrFs Unge
The Declaration regarding Global Court has been sent by the Human Rights Committee to almost all states,international organisations,institutions and media in the world.None of them have criticized and denied the
Declaration regarding Global Court.
Many states,international organisations,institutions and media thank the Human Rights Committee and the ideologist of GLOBAL JUSTICE for the Declaration regarding Global Court.
The Declaration regarding Global Court has been attached herewith for your information.Moreover,Norway has
threatened GLOBAL JUSTICE and its ideologist with death.Threfore,final decision will be taken by GLOBAL
JUSTICE regarding death threat of Norway.
Yours very truly,
Atilla Gøk
The representative for the Human Rights Committee and the ideologist of GLOBAL JUSTICE
E-mail : globalorganisation@hotmail.com
26 June 2007
To the World`s People,All States,International
Organisations and media in the World
Declaration
Regarding GLOBAL COURT
Global Court is indispensable for Global Security,Global Cases,Global Laws,Globalization,Clean World,Best Future of the World`s People and GLOBAL JUSTICE.Threfore,the Human Rights Committee has taken action for Global Court.
TheJurisdiction of Global Court must be Global,without Global Jurisdiction no court in the world can be Global Court.The Jurisdiction of Global Court must comprehend space.Global Court must be compatinle with UNIVERSAL RULES
and JUSTICE.
Judges or persons in Global Court must be developed and Global otherwise no judge or person can take place in Global Court.
Global Court must take decisions regardless of any profit or interest of any state,nation,organisation,company,country,religion,ideology and persons in the world regarding Global Cases.
Global Court must take decisions against pollution of Nature and Global Warming .The decisions of Global Court must be binding for all in the world.
Global Court must take decisions regarding cases and matters of space.
Without Global Court and GLOBAL JUSTICE Globalization is impossible and nothing can be globalized in the world.or 7th planet.
There is Global Case (the Case of GLOBAL JUSTICE) but there is no Global Court in the world.Global Cases and Global Criminals must be brought to Global Court.Any states,nations,country,organisations,institutions and companies which pollute and damage GGlobe,they must also be brought to Global Court.
The Human Rights Committee and I have worked for GLOBAL JUSTICE,Global Security,Global Laws,Clean World,Human Rights and good future of the World`s People,but I have encountered death threat of Norway.
Norway has threatened GLOBAL JUSTICE and its ideologist with death.Therefore,Norway is Global Criminal and it must
face Global Punishment.
The Human Rights Committee and its representative have worked against pollution of Nature or Global Warming 10 years and 15 years ago,then Norway has used psychiatric patients and mentally invalid pensioners against the ideologist of GLOBAL JUSTICE and the representative of the Human Rights Committee.Now Norway is talking about Global Warming and Climate Change.
This declaration is summary,a comprehensive and detailed declaration regarding Global Court can be drawn by the Human Rights Committee in the future.
Any states,organisations,institutions and media in the world which support or assist Global Court,they should contact the Human Rights Committee.Any persons in the world who support and assist Global Court they also should contact the Human Rights Committee.
Global Court is absolutely necessary for Global Security,Global Laws,Global Cases,Clean World,best Future of the World`s People and GLOBAL JUSTICE.Therefore,the Human Rights solemnly calls upon the World`s People,all states,international organisations,institutions and media in the world to take action to establish Global Court.
Yours very truly,
Atilla Gøk
The representative for the Human Rights Committee and the ideologist of
GLOBAL JUSTICE