Frps hovedsponsor

Selskapet til Stein Erik Hagen, Canica har gitt Fremskrittspartiet to millioner i valgkampstøtte og blir dermed Frps hovedsponsor i valgkampen.

Men støtten fra Canica til Frp er mindre enn hva Fagforbundet alene støtter Arbeiderpartiets valgkamp med.

Fagfobundet har satt av rundt sju millioner kroner til valgkamp for de rødgrønne partiene, og spytter inn 2,8 millioner i Arbeiderpartiets valgkampkasse.

Også SV og Senterpartiet får støtte fra LO-forbundene.

Frps generalsekretær Geir Almåsvold Mo sier gaven fra Stein Erik Hagens selskap vil være med å utjevne den økonomiske styrken mellom Ap og FrP i valgkampen. Canica er et heleid familieselskap som ble etablert av Stein Erik Hagen i 1985.

I følge Geir Almåsvold Mo er gaven til Frp gitt helt uten bindinger eller forventninger. Da Fagforbundet tidligere i år vedtok å støtte den rødgrønne valgkampen uttalte de at målet med pengestøtten var at de rødgrønne skulle vinne makt i flest mulig kommuner etter valget.

24.jun.2007 @ 14:34av Stian

At gaven til FrP er gitt HELT uten forventninger eller bindinger finner jeg faktisk ganske vanskelig å tro. Kunne Carl tatt med seg Eli på harrytur til strømstad og svidd av noen hundretusen av valgkampgaven på flesk og øl, uten at Canica hadde brydd seg over hodet? Eller brukt de to millionene til å spe på trygda til alle FrP-velgerne i Torevieja?
Seriøst: SELVSAGT forventer Canica at de to millionene brukes til å vinne valget for FrP. Og SELVSAGT forventer de også åpne dører inn til FrPs indre gemakker på Stortinget såvel som på partikontoret som takk for pengegaven. Sånn sett er LOs støtte til Ap faktisk langt mer åpen og gjennomsiktig, ved at de vedstår seg at de har nær kontakt med partiet, og også ved at det er offentlig kjent at LO og Ap snakker sammen i både formelle og mer uformelle sammenhenger.

24.jun.2007 @ 18:01av Hans Kr.

Bare sånn til orientering Stian.
Torrevieja skrives 2, ikke en r.
Og det er nok faktisk ganske mange nordmenn rundt den spanske kystbyen som stemmer på andre enn Frp.
Og hva spiller det for rolle om det er føringer eller ikke ved slike midler?
Det er vel opp til partiene og bruke slike midller på den måten de selv syne er best for å vinne frem med sine synspunkter.
Hva er forskjellen på den støtten og den som AP-SV-SP får fra Fellesforbundet?
Canicia burde kanskje sponset SP og Venstre med noen millioner, slik at de kunne få sendt sine velgere en tur utenlads, og dermed oppdage at der finnes en verden utenfor Norge, som har fullt spislige produketer, som i de fleste tilfelle har en mye bede kvalitet enn det “mølet” som nordmenn får servert her hjemme, med velsignelse av norsk bondenæring.
Og de fleste politiske partier mottar støte i større eller minde grad, så dette er da overhpdet ikke noe uvanlig.

24.jun.2007 @ 21:03av Stian

Bare sånn til orientering, Hans Kr.: “Synes” skrives “synes”; ikke “syne”, “utenlands” skrives “utenlands”; ikke “utenlads”, “produkter” skrives “produkter”; ikke “produketer”, “bedre” skrives “bedre”; ikke “bede”, “støtte” skrives “støtte”; ikke “støte”, og “overhodet” skrives “overhodet”; ikke “overhpdet”.
Bare sånn til orientering, altså.

24.jun.2007 @ 21:57av Hans Kr.

Og det politiske poenget i det var?
Vansklig å ta kritikk på egne feil skjønner jeg.
Men det er helt i orden.
Diskusjonen her gjaldt vel ikke rettskrivning generelt, men bruk av sponsorpenger innen politiske partier.
Du kommer med påstander om hvordan du mener at Canicia burde sette føringer på penger de gir til et parti, men synes det er greit at andre gjør som de vil.
Gjelder ikke de samme regler for alle politiske partier da?

24.jun.2007 @ 22:33av Stian

Nei; det var ikke noe politisk poeng der, men et om folkeskikk på nett.
Rent politisk tror jeg faktisk vi er nokså enige; jeg mener det er greitt med pengegaver til de politiske partiene. At det ikke følger føringer og forventninger med disse pengegavene er det imidlertid naivt å tro. Om pengene kommer fra fagbevegelse eller storselskaper spiller i så måte liten eller ingen rolle. Åpenhet om pengegavene er derfor viktig. Edruelighet og troverdighet i debatten om pengegavene likeså.

25.jun.2007 @ 00:14av Hans Kr.

Hvis vi skal begynne å diskutere folkeskikk på nettet, er jeg vel ikke helt sikker på om det er så mye god folkeskikk i å karaktrisere sine politiske motstanderes antatte velgere på den måten du gjør heller for den saks skyld.
Og etter min mening burde all bidrag til politiske partier kommer fra sponsormidler.
På den måten er man sikret at de politiske partiene har budskap som er spislig for det næringslivet som tross alt holder dette landet i gang.

25.jun.2007 @ 10:05av Stian

“Karakterisere sine politiske motstanderes antatte velgere”? Hva sikter du til, egentlig?? Det eneste jeg så vidt jeg kan se har skrevet om andre partiers velgere er at noen av FrPs velgere i Torrevieja er uførepensjonister. Du må ha et særdeles anstrengt forhold til enten FrPs velgere eller uførepensjonister – eller begge grupper – dersom du mener jeg utdeler karakteristika om dem bare ved å omtale dem.

25.jun.2007 @ 11:46av Hans Kr.

Sitat: ” Eller brukt de to millionene til å spe på trygda til alle FrP-velgerne i Torevieja?”
Er ikke dette en karakteristikk av et annet partis velgere?

25.jun.2007 @ 12:19av Stian

Nei.

25.jun.2007 @ 14:34av Kjetil

Tror ikke dere to kommer til å bli enige om akkurat dette, så noen videre debatt om semantikken er vel ikke så veldig formålstjenelig. Men diskuter gjerne saken videre, på samme måte som dere kan diskutere andre innlegg her.

25.jun.2007 @ 21:56av Hans Kr.

Nå ser jeg ikke noe prinnsipielt galt i at politiske partier mottar sponsorstøtte.
I hvert fall ikke så lengde dette skjer i åpne former, slik at man som velger VEt hvem som står bak donasjonene.
Nå er vel dette heller ikke noe nytt fenomen i Norge, LO har jo pumpet ganske mange millioner inn i valgkampkasser på venstresiden i en årrekke.
Uten at det har vært de stor protestene.
De stør
ste protestene har vel egentlig kommet fordi det ikke har vært åpenhet rundt dette.
Og selvsagt skjer slik sponsng fordi giver håper/tror/ønsker å få noe igjen.
Det er vel rimelig naivt å tro at noen gjør slkt fordi se synes det er moro.
At Hagens, eller rettere sagt Canicias støtte går til Frp er vel kanskje en liten overraskelse.
Og spesielt fordi det da gjør Frp noe mer “stuerent”.
Og det er kanskje det som får venstresiden til å reagere.