Bilistene får regninga

Regjeringen sier det ikke rett ut, det er tross alt valgår. Men regjeringen planlegger at det skal bli mye dyrere å kjøre bili de ti størstebyene her i landet.

image121
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum,Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Sandnes og Drammen er de ti mest folkerike kommunene i landet. Ettersom Bærum ikke erby, og nummer ellevepå listen er Asker kommer Skien med i regjeringens planer.

I klimameldingen som ble lagt frem fredagskriver regjeringen at den ønskersåkalt rushtidsavgift i de ti største byene. Men noen slik avgift blir ikke innført nå, det er jo tross alt valgår, og en stor regning til bilistene i byer med en og en halv million innbyggere rett før et valg er neppe den største stemmesankeren regjeringen kan komme med.

Derfor nøyer samferdselsminister Liv Signe Navarsete seg med å si følgende om planene:

“Regjeringa vil vurdere auka bruk av bompengar og køprising for mellom anna å styrkje kollektivtransporten. Regjeringa vil hausten 2007 leggje fram ein odelstingsproposisjon for Stortinget som opnar for å bruke bompengar til drift av kollektivtrafikk”.

Selv om det bare er noenlinjer, står det at regjeringen planlegger å krevemer bompenger, som ikke bare skal finansiere veier, men ogsådrift av kollektivtrafikk.

I dag finansierer bilistene i Oslo alleredestore deler av investeringene som gjøres i kollektivtrafikken i byen, nå kan regningen til bilistene altså bli enda større.

En oppdragsfinaniert undersøkelse viserat to av tre nordmenn ikke ønsker rushtidsavgift.

Etter at regjeringen i fjor høst kutteti bevilgningene til densåkalte belønningsordningen til storbyene som satser på kollektivtrafikk,rettet de opp igjen kuttet i den vårlige budsjettjusteringen.Dermed er Stoltenberg-regjeringenpå samme nivå i bevilgninger til kollektivtrafikken i de store byene som det Bondevik-regjeringen var.

Hva mener du om at regjeringen planlegger å øke bomavgiftene kraftig? Er det riktig at bilistene skal betale også for drift av kollektivtransport? Mener du at regjeringen gjør nok for bygge ut kollektivtrafikken eller bør pengene brukes på bedre veier?

23.jun.2007 @ 12:31av Hans Kr.

Og det at man nok en gang sender en regning til bilistene, og henger den på miljøet er jo ikke uljent.
Det er vel ikke kommet en miljøavgift enda, som ikke er annet enn en ekstrabetaling for eventuelle skader som gjøres.
Ale avgifter er legale, så lenge det brukes miljøstempel.
Vi har tross alt en statsminister som tar privatfly, og det begrunnes at det er ok, så lenge han bruker miljøkvote.
Dermed følger vi bilister etter, og kjører det vi vil, mens vi betaler for det.
Så dette rushtidsavgiften er kun et sypolisk tiltak, for at den som forurenser skal betale.
Det er faktisk ikke kapasitet overhodet på det kollektivet transportnettet til å ta seg av alle de bilistene som regjeringen “ønsker” at skal kjøre kollektivt.
Så dette er bare et tilltak for mer penger i statskassen, slik at SV kan kjøpe seg litt avlat.

23.jun.2007 @ 16:18av Vidar N

Siden de rødgrønne ikke har penger til kollektivtrafikken selv, må de melke det eneste segmentet som de _vet_ vil betale (at en økning på 50% av pris gir en reduksjon i trafikken på 10-15% sier noe om priselastisiteten på drivstoff).
Istedet for å gi et brukbart kollektivtilbud _først_, så legge på avgiftene gjør de stikk motsatt. Da er det åpenlyst for meg at dette skal skaffe penger i kassa, og har overhode ikke noe med miljø å gjøre.
Kan tro det hadde blitt oppstandelse i regjeringskontorene om man i morgen våknet opp og fant ut at folk i disse byene stod og ventet på bussen….. Ikke hadde det vært kapasitet til en brøkdel en gang, og jeg vil bli overrasket om noe mer enn en liten fraksjon kom i tide til jobben.
Vil man minke presset i trafikken i rushtiden må man liberalisere arbeidstidsreglene også. Nå er samfunnet lagt opp slik at alle “skal” jobbe 8-16. Da sier det seg selv at det blir kø.

23.jun.2007 @ 16:18av Vidar N

Siden de rødgrønne ikke har penger til kollektivtrafikken selv, må de melke det eneste segmentet som de _vet_ vil betale (at en økning på 50% av pris gir en reduksjon i trafikken på 10-15% sier noe om priselastisiteten på drivstoff).
Istedet for å gi et brukbart kollektivtilbud _først_, så legge på avgiftene gjør de stikk motsatt. Da er det åpenlyst for meg at dette skal skaffe penger i kassa, og har overhode ikke noe med miljø å gjøre.
Kan tro det hadde blitt oppstandelse i regjeringskontorene om man i morgen våknet opp og fant ut at folk i disse byene stod og ventet på bussen….. Ikke hadde det vært kapasitet til en brøkdel en gang, og jeg vil bli overrasket om noe mer enn en liten fraksjon kom i tide til jobben.
Vil man minke presset i trafikken i rushtiden må man liberalisere arbeidstidsreglene også. Nå er samfunnet lagt opp slik at alle “skal” jobbe 8-16. Da sier det seg selv at det blir kø.

23.jun.2007 @ 17:15av Harry Kure

Det er nå på tide å gjøre radikale grep for å begrense klimagassutslippene. Å gjøre det mye dyrere å bruke bil er et tiltak, mange fler må følge. Når det gjelder rekkefølgen ting bør gjøres i, altså om avgitene skal økes før infrastrukturtiltakene eller motsatt, mener jeg at i alle fall en del investeringer bør gjøres først. I Oslo er det jo en del på gang, og jeg regner med at med kommunevalget til høsten vil det følge en del
nye planer.
Bensin i Norge er billig, altfor billig, så det er bare å øke bensinavgiten. Økonomi er det eneste språket folk flest forstår.

23.jun.2007 @ 20:50av Vidar N

@Harry
Så din kur er å reservere veiene i Norge for eliten med penger og/eller makt, mens vanlige mennesker må gå eller benytte seg av et ikke eksisterende kollektivtilbud (alle som bor i de mer grisgrendte strøk av norge ser sjelden en buss oftere enn en gang i timen, og nesten aldri noen etter kl 18:00 – og grisgrendt er store deler av Norge)?
Du har helt rett i at økonomi er det eneste språket som nytter. Heldigvis har vi også en uttrykksfrom i valg hvor avgiftskåte politikere med miljøalibi kan velges bort.
Klimaproblematikken er opphausset så til de grader. Ja, det er et problem, men LANGT ifra det mest alvo
rlige problem som finnes i verden i dag. Hadde interressen og ressursbruken til rent vann og andre livsnødvendigheter vært like stor som de summene som kastes bort på klima, kunne mye vært løst.

23.jun.2007 @ 22:13av Nina

Og det verste av alt er at de later som om dette skal koste bare 10 – 15 kr pr passering – mens all erfaring viser at hvis en rushtidsavgift skal ha noen effekt på trafikkmengden, så må prisen være MYE høyere! Så dette blir årets julegave til alle barnefamilier som må kjøre unger til skole, barnehage og jeg vet ikke hva! Lett å gi billig barnehage og SFO, når de tar det igjen på veiprising og høyere renter! Fy f…….!

24.jun.2007 @ 16:00av Lene

Bjørnøy var også ute med “trussel” ved å trekke tilbake belønningsordningen dersom ikke det ble innført rushtidsavgift eller veiprising (JA, det er stor forskjell på rushtidsavgift og veiprising)
Det er helt på kanten av politikk å komme med slike trusler.
Heldigvis så kom statsministeren (nok en gang som en reddende engel for SV i denne Regjeringen), og ga grei beskjed om at de ikke ville overprøve oslo ved å innføre en slik avgift. Dette vil jeg påstå er takket være Samferdselsbyråd i Oslo, Peter N Myhre (FrP) som har loset frem en tverrpolitisk enighet i Oslo Bystyre til å samle seg om et felles forslag, nemlig Oslo pakke 3. Hadde Regjeringens intensjoner blitt en realitet i Oslo, så hadde det ikke blitt noe Oslopakke 3.
Ergo, nok en gang er det FrP som redder bilistene fra rushtidsavgift og veiprising

24.jun.2007 @ 16:05av Lene

Dessuten er det ikke et tiltak å sette opp alt av avgifter. hvorfor ikke redusere avgiftene på import av biler, slik at vi får miljøvennlige biler og kan skifte ut den dårlige parken vi har?? det er et mye bedre tiltak enn å sette opp prisene på alt som har med bil å gjøre. bilene vil ikke forsvinne, folket bare omprioriterer de midlene man har til rådighet

24.jun.2007 @ 20:03av Harry Kure

Folk flest har i dag så mye penger at de ikke vet hva de skal gjøre med dem. Det private forbruket i dag er ikke hva jeg vil kalle bærekraftig i hvert fall! Når det gjelder de stakkars barnefamiliene som vil oppleve at det blir mye dyrere å bruke bil til alt og ikke noe, så er det nettopp det som er meningen. Det går faktisk an, selv om du sikkert blir sett på som en taper, å ta med ungen på bussen på vei til jobben. Er du flink kan du bruke sykkelen. Det gjelder å ofre litt luksus i hverdagen, men det vil jo ikke folk flest.
Når det gjelder prisen per passering ved bruk av rushtidsavgift, så vil det være naturlig å sammenligne med Stockholm som har den type avgift. Der har tiltaket hatt positiv effekt, den dyreste prisen per passering er 20 kroner. Jeg skjønner ikke hva Nina mener når hun sier at det må koste mye mer enn 15 kroner for å ha effekt.

24.jun.2007 @ 23:57av Hans Kr.

Nå er vel ikke svenskene de man bør sammenligne seg med når det gjeldr bilrelaterte avgifter.
Svenskene har tross alt ikke andre bompengeprosjekter enn rushtidsavgiften i Stockholm.
Og de har et veldig mye bedre utbygget kollektivnett i sin hovedstad.
Når det gjelder utsagn om at man kan ta ungene med på bussen, uten at man behøver å bli flau over det, er jo minstekravet da at det går en buss.
Det er faktisk ganske mange steder i Norge der det ikke er tilfelle.
Dermed blir den såkalte veiprisingen, eller rushtidsavgiften nok en ekstraavgift,m som kommer til å ramme barnefamiliene hardest.
Enten den er på 15,- eller 50,- kroner.
Husk også at dette er utgift som varetransporten MÅ ta igjen i sine priser, og at det dermed vil bety en prisstigning på ganske mye varer.
For du regner vel ikke med at transportørene skal stå på bygrensa og vente til det bli billig å passere bomringen, Harry Kure?

25.jun.2007 @ 10:32av Harry Kure

Nå forsøkte jeg selvfølgelig å sette ting litt på spissen, og jeg kan strekke meg til å si at det for noen ikke vil være mulig å la være å bruke bil i det daglige for å få hverdagen til å gå opp, blant annet “på landet”. Det var selvfølgelig ikke dem jeg mente å kritisere 🙂 En rushtidsavgift vil heller ikke påvirke dem. Derimot i Oslo og Akershus, og i andre større byer, bør folk presses bort fra privatbilen. Derfor er jeg for rushtidsavgift her. Og for skattlegging av gratis parkeringsplass på arbeidsplassen.
Når det gjelder prisstigning på varer som en følge av økte transportavgifter, ser jeg på dette som en fin bonus. Lave transportavgifter er nettopp en av årsakene til det høye forbruket av dill og dall. I stedet for å jobbe to timer overtid i uka for å ha råd til tre biler, kunne sikkert mange ha brukt denne tida til å ta med ungene på trikken.

25.jun.2007 @ 23:57av Nina

Og når har Harry tenkt at disse barnefamiliene skal starte dagene sine? Det er nemlig ikke slik at alle har barnehageplass rett ved siden av hjemmet sitt eller arbeidsplassen sin. Så for å komme tidsnok
på jobben må nok svært mange belage seg på LANG reisetid hvis de skal ta bussen, i hvert fall i Trondheim! Og det blir sene middager i de tusen hjem hvis dette blir innført…..
men det interesserer vel verken Harry eller Navarsete!

26.jun.2007 @ 12:26av Hans Kr.

Kan bli moror å høre hva folk sier når prisen på alle daglivarer går opp med 10 % grunnet økning i transportutgifter.
Det er et vesentlig punkt å huske på at transportutgiftene øker BÅDE på nødvendige og unødvendige vare.
For alt fraktes stor sett på samme bil.
Så virkningen på det høye forbruket vil nok ikke være bare positiv.
Og det forunderlige er jo at venstersiden i noprsk politikk nå i en årrekke har klat å få Norge som et samfunn der ALLE skal arbeide mellom 8 og 16, og når de har klart det, skal alle som har den arbeodstiden straffes, fordi politkerne ikke er i stand til å drive en skikkelig moderne samferdselspolitikk.
Her i Norge skal man bare “flikke” på gamle utgått løsninger, og spare enger for kommende generasjoner, som vil arve en velfyllt lommebok, og et samfunn med en infrastruktur i forfall.
Hvor i all verden er logikken i det?
Hvis bare halvparten av alle bilrelaterte avgifter hadde blitt tilbakeført til bilistene, hadde vi hatt et helt annet veinett.
Og miljømessig ville det vært bra, for en bil som kjører 50 km/t forurenser mindre enn en som står å stanger i kø.

10.jul.2007 @ 13:31av mannis

En skulle tro at alle som hyler om flere bomstasjoner og mere avgifter på bil bodde midt i bykjerna av
de store
byene i norge, det være seg miljø organisasjoner eller politikere.
Man kan undres på hva de har av kunnskap for noen helheltlig politikk kan det iallefall ikke være.
Jeg undres også på hvorfor ikke bedriftene er mer lydhøre ang. bomavgifter og bilavgifter, for de må vel være de som får svi mest p.gr. a. denne galskapen.
De forskjellige miljøorganisasjonene kan jeg til dels forstå at skal gjøre bilistene til de største synderene, for kan de bare få avgiftene opp der kan de reise rundt i verden og skryte av alt de må betale.
Sannheten er jo at bilismen har skyld i ca: 12 % av utslippene og resten er de forskjellige næringene som står for.
Tror forøvrig at hylet fra alle som fronter høyere avgifter og flere bommer kommer til å nerme seg fistel så snart valgene er ferdig, hadde de nå fortalt hva dette egentlig kommer til å koste ja, så hadde de vel fått minimalt med stemmer til valget.