Du får regninga

Samferdselsministeren var stolt da hun i gårfortalteatbyggingen av ny E6 mellomGardermoen og Hamar kommer tidligere enn planlagt. Det hun ikke fortalte var at det er du som må betale prosjektet.

image121
Ikke med et ord nevnte Navarsete hvem som får regninga, da hun på en pressekonferanse, som stort sett handlet om alt som var bra i samferdslssektoren, fortalteat regjeringen fremskynder byggingen av E6.

I proposisjonen om ny E6 nord for Gardermoen som passerte statsråd i dag, står det imidlertid at du må passere ikke mindre enn seks elektroniske bomstasjonerdersom du skal kjøre den nye Europaveien fra Gardermoen til Kolomoen sør for Hamar i fremtiden. Det er ny norsk bomrekord per kilometer.

Bare 1,5 av de 4,7 milliardene den nye E6-strekningen skal koste kommer fra staten. Restener det du som bilist som må finne deg i å betale. Og regninga kan bli enda større, forEidsvoll og Stange kommuner ønskerå skåne strandkanten langs Mjøsa. Skjer det må bilistene betale tre av fire kronersom skal brukes på det nye veganlegget.

Avhengig avtrasevalgetlangsMjøsa, skriver regjeringenat detvilkostemellom 60 og 90 kronerfor personbiler ibomavgift for å kjøre E6 mellomGardermoen til Hamar.For tyngre kjøretøy blir bomregninga mellom 120 og 180 kroner.

Tidligere har regjeringen sattnorsk rekord ved å sende hele regningen for en strekning på E18 i Vestfold (Langåker – Bommestad) til bilistene, denne gang spytterstaten inn halvannen milliard til et viktig veganlegg, men sender nok en gang størstedelen av regninga til deg.

Det nye bompengesystemetde rødgrønne partiene vil bruke på E6 nord for Gardermoengjør detdyrere for hver kilometer du kjører. Seks ganger vil bombrikken din bli registrert om du skal helt til Hamar, selvsagt i tillegg til andre bomstasjoner du passerer.

Hva mener du om bompenger? Er det rett at bilistene skal ta en stadig større del av regninga for bygging av veier i dette landet, eller er det statens jobb å finansiere veiene?

29.jun.2007 @ 16:23av Hans Kr.

Hvis de bilrelaterte avgiftene hadde blitt tilbakeført til bilistene/samferdsel/veiformål kunne man å enkelte strekninger akseptert en form for bompengefinansiering, HVIS, det finnes alternative veier.
På alle bomstrekninger på kontinentet er dette nemlig løsningen.
Man kan velge å kjøre på god motrvei med avgift, eller en noe dårligere hovedvein uten avgift.
Her i Norge finnes det ikke alternativer, og finner man det, MÅ man betale der også.
Men når vi vet at det innbetales i overkant av 50 miiliarder kroner i bilrelaterte avgifter, og bare rundt 16 milliarder blir tilbakeført til vei/bilist/samferdsel, da er dette å betrakte som et offentlig godkjent tyveri.
Utviklingen i bompengeproskejter de siste årene har jo vist at det ikke finnes politisk VILJE i regjering eller storting til å endre dette.
Bilistene-transportnæringen er statens MELKEKU.
Og nordmenn knurrer litt, og betaløer uansett.
Dermed blir dette heller ikke endret.
Nettopp fordi vi godtar det, år etter år, etter år.
Og forbrukeren må jo betale dette flere ganger. Først direkte ved egen bompassring, og deretter i økte varepriser, fordi tramsportnæringen vil forsøke å ta igjen sine utlegg, ved økt bpmpengefinansiering.
Og vi snakker fremdels om et av verdens rikeste land.
I vårt naboland Sverige, som har opparbeidet seg en enorm utenlandsgjeld, finnes man kun bompenger i Stockholm og på broen over til Danmark/Europa.
Bomringen i Stockholm er i utgangspunktet innført for å forsøke å endre på fremkommelighet, og miljøbelastning.
Broen av Øresund er dermed det eneste veiprosjektet i Sverige, der den vanlige mann i gata, og transportnæringen er med på å betale.
Og det beste er at svenskene faktisk får støtte fra EU til å bygge ut deler av E-6 gjennom Bohuslen.
I Norge kommer finansieringen fra bilister som allerede er avgiftsbelagt for sin bilkjøring til over skiboksen på taket.

30.jun.2007 @ 09:57av Frode

Det er vel uansett VI som betaler regningen, siden vi vel alle må regne oss som en del av staten. Forskjellen er bare at ved bompengefinansiering er det de som bruker veien som må betale……

30.jun.2007 @ 10:30av Helge Rasmussen

UTENOM bompenger betaler bilistene inn ca. 50 milliarder kroner årlig
i skatter og avgifter. Burde ikke dette klare seg?????????

30.jun.2007 @ 13:33av Jan

Ja, nå kan dere ha det så godt dere som stemte på AP= Avgiftspartiet. Bare så synd det går utover alle oss andre også!

30.jun.2007 @ 14:06av Ketil

Frode mener at ved bompengefinansiering er det brukerene som må betale. Det er vel i og for seg riktig det, men det utsagnet er vel bare halveis sant. Det han burde ha sagt er at det er brukerene som må betale EN GANG TIL! Bilistene har jo allerede betalt 3-4 ganger gjennom bil-relaterte avgifter. Og det er jo ingen hemmelighet at denne regjeringen gikk til valg på skatteskjerpelser, men vi skal ikke glemme at Bondevik I og II heller ikke gjorde en tøddel med bil-relaterte avgifter. Høyre, Venstre eller Krf har heller ikke i regjering vist antydning til å komme bilistene i møte. Og hvor er NAF/KNA??? Bilistenes organisasjoner som skal ivareta bilistenes interesser. Her er det ikke mye hjelp å få. NAFskriver litt i sitt eget interne magasin, kun tilgjengelig for medlemmer av NAF. Det hjelper sikkert. Sikkert like mye som å spørre julenissen om hjelp. Kom på banen NAF, gjør som lastebileierene gjorde for noen år siden. Knut Enger og hans støttespillere oppnådde mer på noen uker enn det NAF har greid siden krigen.

30.jun.2007 @ 22:49av

Gode poenger Kjetil.
Men heller ikke Knut Enger og hans organisasjons oppnådde så veldig mye i ettertid.
Og nå er jo det gått helt i glemmeboken.
Dessverre tror jeg faktisk at de ulike sittende regjeringer spekulerer i dette.
Og som du sier organisasjonene er like handlikslammet som bilistene. Det er som i transportnæringen, der organisasjonene er mer opptatt av å ble et godt forhold til den til en ver tid sittende regjering.
Istedenfor å komme på kant med dem ved å oppfordre til aksjoner.
De VET at det er minimalt som bilistene egentlig får gjort.
Det kommer noen spede trussler om aksjoner, det skrives noen tøffe leserbrev, og i det siste har vi jo fått bloggverden.
Utover det skjer det jo ingen verdens ting, og derfor r det faktisk ikke farl
ig for noen regjering, enten det er Bondevik 1/2 eller AP-SV-SP.
Bilistene får regningen uansett, fordi vi dessverre er pukka nødt til å kjøre, og dermed betaler det det koster.
STaten tenker garebtert: Tar de den, tar de den.
Og de får jo rett hver eneste gang også.
Se på årsavgiften.
Hvert år fra 1. mars kommer de samme leserbrevene rundt om i landets aviser, om urettferdighet, pengegriskhet, unødvendighet, m.m
Det gir seg sånbt rundt den 15-20 og 1. april er det helt stille.
Enkelte av leserinnleggene sendes sikkert inn hvert år, for teksten er den samme.
Men årsavgiften kommer, selv om denne regjeringen faktisk har gjort noe for å endre den.
Og det skal bli spennende å se hvordan det vil fungere.
Og Årsavgiften ble innført som en luksusavgift på bil i sin tid.
En liten parallell:
Rett etter krigen fikk vi en midelertidig sukkeravgift.
Som vi faktisk betaler enda.
Jeg har kjørt kilometervis i grisemøkk på franskemotorveier, fordi staten ville ta fra bøndene et gode. Og de protesterete ved å tømme grise- og kumøkk på motorveiene.
De har gode fremdeles.
Jeg har sett franskmenn tenne på tobakksbutikker i Paris, fordi det ble truet med økning av tobakksavgiften.
Den ble ikke økt.
Men hva gjør nordemenn?
INGENTING.
Vi surmuler,
og betaler.

01.jul.2007 @ 00:00av Vestlandet

Topp at det blir mye bompenger på den veien for da slipper mine skattepenger å gå til ein vei jeg aldri kommer til å bruke

01.jul.2007 @ 10:49av Antisosialist

Det eksisterer ingen grunner til at det bør være bompenger i Norge, er det en gruppe som virkelig gjør opp for seg allerede og som får utrolig lite tilbake så er det bilistene

01.jul.2007 @ 20:48av

Hei dere hvorfor er det ikke bompenger i Tyskland og Danmark jo fordi det ikke ble akseptert av bilistene hadde vi sendt inn noen ord om dette til Domstolen i Haag tror jeg mye hadde forandret seg her i Bergen er det snart så mye bompenger att det er helt idioti hva er det som skjer er det ikke på tide og gjøre noe nå?

02.jul.2007 @ 13:51av Mona

Dette er vel ikke noe problem – vi kan vel bare ta trikken til Hamar??
Neida, men for å være litt seriøs – dette er en risikobelastet strekning – her er det masse ulykker hvert eneste år, og da særlig om vinteren. Om bompenger er riktig måte å finansiere på? Staten bør selvsagt sørge for at dette landet har en fornuftig infrastruktur, men så lenge vi befinner oss i relativt tettbygde strøk – og fordi det er fare for at noen fra Oslo kan komme til å benytte seg av denne veien, må for Guds skyld ikke staten finansiere noen ting som helst. Til det ligger E6 nord for Gardermoen altfor langt sør og altfor langt øst.

12.jul.2007 @ 12:29av Einar Thai

En bør her være klar over at av de 1,5 mrd kronene Staten spytter i kassen, tar de inn igjen kr. 1,175 mrd. i moms for hele anlegget. Statens bidrag blir derned KUN 325 mill. kroner. Svindel på høyt plan altså. Det samme skjedde også i forbindelse med en bro på Vestlandet. Staten ytte 1,5 mrd, men tok inn igjen 1,7 mrd. i moms. Vi bør omdøpe Staen til AS Svindel & Bedrag.

En innbygger for mye

Stakkars den ene som var så uheldig å flytte til Svelvik i fjor. En ekstra innbygger betyr nemlig en million i tapte inntekter for kommunen.

image126
Det var en gang en kommunalminister som het Åslaug Haga og skulle være raus og ville spandere litt ekstra på noen kommuner, sånn like før kommunevalget.

En egen sommergave ble løsningen, den skulle deles ut til de kommunene som tapte mest som følge av at reglene for hvordan pengene fordeles mellom kommunene ble endret. Det var bare en forutsetning til, kommunene som skulle få sommergaven fra Haga måtte ikke ha fått flere innbyggere i fjor.

I Vestfoldkommunen Svelvik satt ordfører Knut Erik Lippert fra Høyre igjen som en av de store taperne da inntektssystemet til kommunene ble endret. Han kunne dermed vært med blant de heldige som fikk pakke opp sommergaven fra kommunalministeren. Men, neida, så heldig var han ikke.

Stakkars Svelvik kommune fikk nemlig en innbygger ekstra i fjor. Folketallet i kommunen økte med en person fra 6465 til 6466 innbyggere. Dermed ble ikke Lippert blant de 79 ordførerne som fikk gleden av å være med å dele regjeringens valgsommergave på 50 millioner kroner.

Uten den ekstra innbyggeren, ville kommunen i følge Kommunal Rapport fått en million i sommergave fra regjeringen. Også Modum kommune går glipp av en sommergave på 1,4 millioner kroner, fordi folketallet økte med fire personer.

Synes du historien høres rettferdig ut? Eller er det bare rett og rimelig at en innbygger fra eller til skal utgjøre forskjellen på en million kroner i kommunekassa?

28.jun.2007 @ 14:39av PeterS

Rettferdig ja, bra nei.
Hagas sommergave var et prisverdig tiltak. Av og til får det uheldige utslag, men inntektssystemet til kommunene er allerede så komplekst at det dumt å innføre enda flere mekanismer for å være rettferdig.

28.jun.2007 @ 14:49av ThorA

Genialt system. Kommunen jeg kommer fra har ca 4700 innbyggere og har så lenge jeg kan huske hatt en liten økning hvert år i innbygger antallet, de fikk 1 million ekstra av Haga ..

28.jun.2007 @ 19:31av kjetil

teknisk test

01.jul.2007 @ 13:26av Petter

Klart at dette er helt greit.
En million fra eller til er ikke så viktig.
Det er viktigere at man slipper å ha 10 ekstra årsverk for å lese gjennom “søknader” eller til å administrere et komplisert regelverk som hadde vært “rettferdig”.
Da hadde alle fått mindre penger.

Renta opp igjen

De begynner å komme ganske hyppig brevene fra banken. Det har nesten blitt en vane å få beskjed om renteøkning.

image125
Ti renteøkninger på rad har kommet etter at Kristin Halvorsen ble finansminister. I dag satt Sentralbanksjefen nok en gang renta opp. En liten kvarting som de kaller det i sentralbanken, eller 0,25 kommer det til å stå i brevet du snart får fra din bank.

Renta er nå den høyeste på fire år, og stikk i strid med hva de gjorde for bare kort tid siden, begynner ekspertene nå å snakke om at de frykter et rentenivå på åtte prosent.

Selv Norges Bank har i dag spådd at renta skal høyere opp enn tidligere antatt. De varsler at det kommer tre rentehevinger til før jul, det betyr annenhver måned resten av året.

Høyreleder Erna Solberg mener renta er i ferd med å bli så høy at unge i etableringsfasen begynner å få problemer. Hun mener finansminister Kristin Halvorsen må ta grep for å bremse takten i renteøkningene.

– Når regjeringen ikke gidder å gjøre noen strakstiltak, for eksempel med arbeidsinnvandring så går renten opp, sa Solberg til TV 2-nyhetene i kveld.

Hvem mener du må ta ansvaret for at renta går opp? Bør regjeringen gjøre noe med den økonomiske politikken? Hvor høy rente tåler du før du får problemer?

27.jun.2007 @ 19:53av Stian

At renten nå stiger er jo i første rekke en konsekvens av at folk har fått det bedre i Norge etter at Regjeringen kom til makten. Arbeidsledigheten er lavere. Yrkesdeltakingen er høyere. Lønnsnivået har økt.
Men det er selvsagt ikke positivt med økt rente av den grunn. Det viktigste Regjeringen nå kan gjøre for å unngå enda sterkere renteøkning, er slik Erna Solberg er inne på å øke tilgangen på arbeidskraft ytterligere. Etter mitt syn bør dette imidlertid ikke primært skje ved økt arbeidsinnvandring, men ved økt yrkesdeltakelse fra gruppene som i dag i alt for stor grad står utenfor, i hovedsak etniske minoriteter, funksjonshemmede og kronisk syke.

27.jun.2007 @ 21:42av Hans Kr.

Ja, det er jo ganske forunderlig, at dette skjer hver gang det kommer en sosialistisk regjering.
Men når det er ønsker som skal styre pengesekken, og ikke fornuften har det lett for å bli slik.
Og hvis noen tror at det gir seg her tar de nok skammerlig feil.
De som taper er selvsagt barenfamiliene, de som er i etableringsfasen og de som er dårligst stilt fra før.
Det er utrolig at det skal være så vanskelig å se at hvordan virkningen av den rødgrønne regjeringens økonomiske politikk slår ut i feil retning for de som sliter mest.
Vi får krysse fingrene å håpe at de skjønner feilen før vi igjen tipper over 10 %, men vi som har levd en stund, vet jo at det har skjedd før.

28.jun.2007 @ 01:56av Audun

Renta stiger merr enn det som var spådommen da dagens regjering tiltrådte. Rentebanen har faktisk blitt hevet fire ganger siden den gang. I tillegg har lønnsøkningen blitt høyere enn det regjeringe la opp til i statsbudsjettet. Når en samtidig ser at pensjonsutgiftene i kommunene nå er like store eller større enn utgiftene til tjenestyting. På toppen av dete hele veleger regjeringen å øke utgiftene i revidert statsbudsjett! Tydlig at regjeringen har mistet kontrollen. Få Høyre og Foss på banen igjen!

28.jun.2007 @ 09:50av Stian

Audun: Slik at vi kan få lavere lønn, mindre pensjonsutgifter og mindre penger til velferd, mener du? Høres ut som Høyre og Foss, det ja.

28.jun.2007 @ 11:13av Hans Kr.

Nå har vi vel ikke sett at det er blitt så veldig mye mer til rettferd med dette regjeringsalternativet enn det forrige.
De fattige blir fattigere, og i tillegg har de økt i antall.
Så den polimikken holder faktisk ikke lengre.
Man øker ikke velferden, selv om man ansetter flere folk i det offentlige.
Det offentliges utgifter MÅ ned, det er eneste utveien. Og så lenge utgifter til pensjonsutbetalinger faktisk er bundet opp til det antall levende mennesker som har rett på pensjon, kan man ikke bare kutte i de utgiftene.
Så sant man da ikke velger en utradisjonell løsning som sosialistiske ledere har gjort tidligere.
Fange- og arbeidsleire i kaldere strøk for eksempel.
Det senker jo både nåværende og fremtidige pensjonsutbetalinger i stor grad.

28.jun.2007 @ 12:11av Stian

Jeg har opplevd folk som nekter å forholde seg til annet enn det som foregår oppe i ens eget hode før, men ingen som har gjort det til en livsstil slik du har, Hans Kr.

28.jun.2007 @ 18:40av Hans Kr.

Jammen da Stian, er det godt vi lever i et demokrati, og at jeg er tilhenger av at en ver har rett til sin egen mening.
Uansett hvor mye den går på tvers av min.
Når det gjelder den økonomiske politikken til den sittende regjering, kan en sikkert diskuteres i mange år. Og det vil sikkert også bli gjort.
Men denne gang gjaldt det faktisk npk en renteoppgang under det rødgrønne regjeringsalternativet.
Ikke innholdet i mitt hode.

28.jun.2007 @ 20:20av Stian

Meninger er flott. Ralling kan derimot være litt slitsomt i lengden.

29.jun.2007 @ 16:25av Hans Kr.

Ralling er vel noe enkelte personer gjølr på dødsleie i følge min ordbok.
Ralljering derimot er vel da det som blir slitsomt for SV representanten fra Sankt Hanshaugen.
Og igjen er det opp til enhver å danne seg sin egen mening.
Også jeg.

29.jun.2007 @ 16:50av Stian

01.jul.2007 @ 13:04av Hans Kr.

Og dermed er vi tilbake til den sittende regjerings økonomiske politikk.
Som vi faktisk da får et eksempel på hver måned at ikke er bra, fordi renteøkningene slaper en økonomisk forskjell for norsk næringsliv, i forhold til de land de skal konkurrere med.
Renteøkningen gjør det også verre for barnefamiliene, og de unge som skal etablere seg.
Og dette igjen er med på at flere personer sliter med å klare seg i et av verdens rikeste land.
Og det h
ar faktisk ikke våre barn fortjent.

Disse vil bli valgt

Senterpartiet har flest bønder, mens SV har flest lærere. Fire av ti som vil inn i kommunestyrene etter høstens valg er kvinner.

image124For første gang er det laget en oversikt over alle listekandidatene ved et kommunevalg. Ved forrige valg var 35,5 prosent av kommunestyrerepresentantene kvinner, mens det foran årets kommunestyrevalg er 42 prosent av kandidatene som er kvinner. Sosialistisk Venstreparti har den høyeste kvinneandelen, mens Fremskrittspartiet har den laveste.

De som ønsker å bli valgt har høyere utdanning enn resten av folket. 37 prosent av de som stiller til valg har høyere utdanning, mot 25 prosent i befolkningen. I SV og Venstre har over halvparten av kandidatene høyere utdanning, mens bare 14 prosent av Fremskrittspartiets kandidater har det samme.

Fire av ti listekandidater i Senterpartiet er bønder, mens mer enn hver fjerde SV-kandidat er ansatt i undervisningssektoren, viser statistikken. Du finner mer fakta om kandidatene hos Statistisk Sentralbyrå.

Her kan du sjekke hvem som stiller til valg. Hva mener du om kandidatene som ønsker å bli valgt i din kommune?

Lett å bli valgt

Ønsker du å komme inn i Oslo bystyre må du ha rundt 7 500 velgere for å bli en av de 59 som kan ta plass. I Utsira trenger du imidlertid bare 15 velgere.

Det er opp til kommunene å bestemme hvor mange representanter som skal velges inn i kommunestyrene ved høstens kommunevalg.

Tre kommuner, Utsira, Træna og Røst, har valgt å bare ha 11 representanter som er det minste, mens Trondheim vil få det største bystyret; her skal det som tidligere velges 85 representanter også de neste fire årene.

Oslo kommune skal velge 59 representanter til de neste års bystyre. Over 440 000 innbyggere har stemmerett i hovedstaden, dermed står det dermed i overkant av 7 500 velgere bak hver politiker i hovedstaden etter høstens valg. I Bergen har hver av de 67 representantene nesten 2 900 velgere i ryggen.

Utsira er den kommunen med færrest velgere per folkevalgt. I kommunen hvor bare 162 har stemmerett, vil det bare stå 15 velgere bak hver kommunepolitiker. Modalen kommune i Hordaland får 21 velgere per representant.
I 131 av landets kommuner vil kommunestyrerepresentantene ha under 100 velgere i ryggen etter valget i høst.

Kommunevalg

Kommunevalg betyr lokale meningsmålinger, det er velgerne i hver enkelt kommune som bestemmer, her følger et knippe lokale målinger.

Høyre er klare velgerfavoritter i Asker og Bærum, både i en fersk ordførergallup og lokale partimålinger som Asker og Bærums budstikke har fått utført.

Også i Haugesund er Høyres ordfører Petter Steen jr. populær. Kommunemålingen til Haugesunds Avis viser at Arbeiderpartiet og Høyre kjemper om å være størst i sildajazzbyen.

I Røyken i Buskerud har Høyre og Frp flertall på en måling laget for Røyken og Hurum Avis.

I Trondheim er imidlertid Høyre langt unna ordførerstolen, i følge Adresseavisens siste måling i landets tredje største by. Her har Ap festet et solid grep.

Svært ofte er nemlig inmnbyggerne fornøyd med den ordføreren de har, viser en måling TNS Gallup nylig laget for Kommunal Rapport.

I Odda kommune ligger Arbeiderpartiet og SV an til rent flertall i kommunestyret, noe som får tidligere Stortingsmann Gard Folkvord til å smile, han er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i kommunen.

I Alstadhaug har den nystartede Bylista ennå ikke fått draget på velgerne, melder Helgelands Blad. I Ringsaker kommune fr den nye Ringsakerlista over sju prosent på målingene, men har et stykke igjen til egen målsetning om flertall i kommunestyret.

Dette var et knippe av ferske lokale målinger. Har du lest en lokal meningsmåling? Send meg gjerne en epost på kjetil.loset@tv2.no

Vil ha kortere ferie

Skolesekkene er så vidt satt bort for sommeren, så kommer ønsket om kortere ferie i skolen.

image123Det er Oslos skolebyråd Torger Ødegaard som mener sommerferien bør kortes ned for å gjennomføre det vedtatte kunnskapsløftet i skolen.

– Jeg synes at sommerferien er for lang, og skulle ønske at vi kunne få en offentlig diskusjon om dette, sier skolebyråd Torger Ødegaard fra Høyre.

I dag starter Oslo kommune et tilbud om gratis sommerskole for 6.000 elever, noe som ifølge Ødegård er et bevis på at barn trenger flere utfordringer enn det skolen tilbyr.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal fra SV er for et tilbud om gratis sommerskole, men er ikke villig til å utvide skoleåret, slik skolebyråden i Oslo ønsker.

Hva mener du på skoleferienes første dag? Er det smart å utvide skoleåret eller bør skolen ha lang ferie?

25.jun.2007 @ 19:55av Eirik H

Hvorfor skal de ha kortere ferie/lengre skoleår? De klarer jo ikke fylle skoleåret med undervisning med dagens ferielengde en gang! Aftenposten hadde jo nettopp et stor gjennomgang som viste at alle de undersøkte videregående skolene trappet ned undervisningen inn mot ferien. Flere utetimer, flere turer og flere fritimer…. Kan de ikke bare bruke de timene de har i dag på en skikkelig måte? Det skulle sikkert holde….

26.jun.2007 @ 23:19av Hans Kr.

Er vel ikke så rart Dypedal IKKE vil utvide skoleåret.
Kjetil Løset skriver jo i en nyere blogg at SV har flest lærer blant sine velgere.
Og det er soleklart at Dypedal da ikke vil komme på kan med sine egne velgere.

27.jun.2007 @ 20:08av Kjetil

Vel, det var hver fjerde SV-kandidat, ikke velger jeg skrev. Men det er rett at også mange av SVs velgere er ansatt i offentlig sektor, gjerne i undervisning og tilsvarende yrker, i følge flere av de siste valgundersøkelsene.

27.jun.2007 @ 21:28av john nordbø

Helt enig med Eirik.H. Skolen går på lavgir fra midt i mai med repetisjoner, turer og leksefri. pensum er stort sett gjennomgått ferdig til 1.mai

Frps hovedsponsor

Selskapet til Stein Erik Hagen, Canica har gitt Fremskrittspartiet to millioner i valgkampstøtte og blir dermed Frps hovedsponsor i valgkampen.

Men støtten fra Canica til Frp er mindre enn hva Fagforbundet alene støtter Arbeiderpartiets valgkamp med.

Fagfobundet har satt av rundt sju millioner kroner til valgkamp for de rødgrønne partiene, og spytter inn 2,8 millioner i Arbeiderpartiets valgkampkasse.

Også SV og Senterpartiet får støtte fra LO-forbundene.

Frps generalsekretær Geir Almåsvold Mo sier gaven fra Stein Erik Hagens selskap vil være med å utjevne den økonomiske styrken mellom Ap og FrP i valgkampen. Canica er et heleid familieselskap som ble etablert av Stein Erik Hagen i 1985.

I følge Geir Almåsvold Mo er gaven til Frp gitt helt uten bindinger eller forventninger. Da Fagforbundet tidligere i år vedtok å støtte den rødgrønne valgkampen uttalte de at målet med pengestøtten var at de rødgrønne skulle vinne makt i flest mulig kommuner etter valget.

24.jun.2007 @ 14:34av Stian

At gaven til FrP er gitt HELT uten forventninger eller bindinger finner jeg faktisk ganske vanskelig å tro. Kunne Carl tatt med seg Eli på harrytur til strømstad og svidd av noen hundretusen av valgkampgaven på flesk og øl, uten at Canica hadde brydd seg over hodet? Eller brukt de to millionene til å spe på trygda til alle FrP-velgerne i Torevieja?
Seriøst: SELVSAGT forventer Canica at de to millionene brukes til å vinne valget for FrP. Og SELVSAGT forventer de også åpne dører inn til FrPs indre gemakker på Stortinget såvel som på partikontoret som takk for pengegaven. Sånn sett er LOs støtte til Ap faktisk langt mer åpen og gjennomsiktig, ved at de vedstår seg at de har nær kontakt med partiet, og også ved at det er offentlig kjent at LO og Ap snakker sammen i både formelle og mer uformelle sammenhenger.

24.jun.2007 @ 18:01av Hans Kr.

Bare sånn til orientering Stian.
Torrevieja skrives 2, ikke en r.
Og det er nok faktisk ganske mange nordmenn rundt den spanske kystbyen som stemmer på andre enn Frp.
Og hva spiller det for rolle om det er føringer eller ikke ved slike midler?
Det er vel opp til partiene og bruke slike midller på den måten de selv syne er best for å vinne frem med sine synspunkter.
Hva er forskjellen på den støtten og den som AP-SV-SP får fra Fellesforbundet?
Canicia burde kanskje sponset SP og Venstre med noen millioner, slik at de kunne få sendt sine velgere en tur utenlads, og dermed oppdage at der finnes en verden utenfor Norge, som har fullt spislige produketer, som i de fleste tilfelle har en mye bede kvalitet enn det “mølet” som nordmenn får servert her hjemme, med velsignelse av norsk bondenæring.
Og de fleste politiske partier mottar støte i større eller minde grad, så dette er da overhpdet ikke noe uvanlig.

24.jun.2007 @ 21:03av Stian

Bare sånn til orientering, Hans Kr.: “Synes” skrives “synes”; ikke “syne”, “utenlands” skrives “utenlands”; ikke “utenlads”, “produkter” skrives “produkter”; ikke “produketer”, “bedre” skrives “bedre”; ikke “bede”, “støtte” skrives “støtte”; ikke “støte”, og “overhodet” skrives “overhodet”; ikke “overhpdet”.
Bare sånn til orientering, altså.

24.jun.2007 @ 21:57av Hans Kr.

Og det politiske poenget i det var?
Vansklig å ta kritikk på egne feil skjønner jeg.
Men det er helt i orden.
Diskusjonen her gjaldt vel ikke rettskrivning generelt, men bruk av sponsorpenger innen politiske partier.
Du kommer med påstander om hvordan du mener at Canicia burde sette føringer på penger de gir til et parti, men synes det er greit at andre gjør som de vil.
Gjelder ikke de samme regler for alle politiske partier da?

24.jun.2007 @ 22:33av Stian

Nei; det var ikke noe politisk poeng der, men et om folkeskikk på nett.
Rent politisk tror jeg faktisk vi er nokså enige; jeg mener det er greitt med pengegaver til de politiske partiene. At det ikke følger føringer og forventninger med disse pengegavene er det imidlertid naivt å tro. Om pengene kommer fra fagbevegelse eller storselskaper spiller i så måte liten eller ingen rolle. Åpenhet om pengegavene er derfor viktig. Edruelighet og troverdighet i debatten om pengegavene likeså.

25.jun.2007 @ 00:14av Hans Kr.

Hvis vi skal begynne å diskutere folkeskikk på nettet, er jeg vel ikke helt sikker på om det er så mye god folkeskikk i å karaktrisere sine politiske motstanderes antatte velgere på den måten du gjør heller for den saks skyld.
Og etter min mening burde all bidrag til politiske partier kommer fra sponsormidler.
På den måten er man sikret at de politiske partiene har budskap som er spislig for det næringslivet som tross alt holder dette landet i gang.

25.jun.2007 @ 10:05av Stian

“Karakterisere sine politiske motstanderes antatte velgere”? Hva sikter du til, egentlig?? Det eneste jeg så vidt jeg kan se har skrevet om andre partiers velgere er at noen av FrPs velgere i Torrevieja er uførepensjonister. Du må ha et særdeles anstrengt forhold til enten FrPs velgere eller uførepensjonister – eller begge grupper – dersom du mener jeg utdeler karakteristika om dem bare ved å omtale dem.

25.jun.2007 @ 11:46av Hans Kr.

Sitat: ” Eller brukt de to millionene til å spe på trygda til alle FrP-velgerne i Torevieja?”
Er ikke dette en karakteristikk av et annet partis velgere?

25.jun.2007 @ 12:19av Stian

Nei.

25.jun.2007 @ 14:34av Kjetil

Tror ikke dere to kommer til å bli enige om akkurat dette, så noen videre debatt om semantikken er vel ikke så veldig formålstjenelig. Men diskuter gjerne saken videre, på samme måte som dere kan diskutere andre innlegg her.

25.jun.2007 @ 21:56av Hans Kr.

Nå ser jeg ikke noe prinnsipielt galt i at politiske partier mottar sponsorstøtte.
I hvert fall ikke så lengde dette skjer i åpne former, slik at man som velger VEt hvem som står bak donasjonene.
Nå er vel dette heller ikke noe nytt fenomen i Norge, LO har jo pumpet ganske mange millioner inn i valgkampkasser på venstresiden i en årrekke.
Uten at det har vært de stor protestene.
De stør
ste protestene har vel egentlig kommet fordi det ikke har vært åpenhet rundt dette.
Og selvsagt skjer slik sponsng fordi giver håper/tror/ønsker å få noe igjen.
Det er vel rimelig naivt å tro at noen gjør slkt fordi se synes det er moro.
At Hagens, eller rettere sagt Canicias støtte går til Frp er vel kanskje en liten overraskelse.
Og spesielt fordi det da gjør Frp noe mer “stuerent”.
Og det er kanskje det som får venstresiden til å reagere.

KrFs unge håp

22 år gamle Kjell Ingolf Ropstad fra Evje i Aust-Agder er valgt til ny leder i Kristelig Folkepartis Ungdom.

Ropstad overtar som tidligere omtalt på denne bloggen etter Inger Lise Hansen som har ledet KrFU de to siste årene. Hun ble i april valgt til ny nestleder i moerpartiet.

Ropstad har vært nestleder i KrFU siden 2005, og er tidenes yngste KrFer som har møtt på Stortinget.

Ny første nestleder i KrFU er Hilde Ekeberg (22) fra Lillehammer i Oppland. Ingrid Eiane (25) fra Rennesøy I Rogaland er valgt til andre nestleder, og Julian Cavert (21) fra Oslo er tredje nestleder.

Med bare 4,4 prosent på det siste kommunebarometeret og svært få unge velgere er det liten tvil om at velgerne for øyeblikket ser ut til å ha sviktet KrF.

25.jun.2007 @ 22:26av Rahim Nicolay Ali

En utrolig bra fyr det der!

10.aug.2007 @ 20:40av Atilla Gøk

THE HUMAN RIGHTS COMMITTEE
Postal Address:
Postboks 165 Sentrum,
0102 Oslo,Norway
E-mail: globalorganisation@hotmail.com
10 August 2007
To KrFs Unge
The Declaration regarding Global Court has been sent by the Human Rights Committee to almost all states,international organisations,institutions and media in the world.None of them have criticized and denied the
Declaration regarding Global Court.
Many states,international organisations,institutions and media thank the Human Rights Committee and the ideologist of GLOBAL JUSTICE for the Declaration regarding Global Court.
The Declaration regarding Global Court has been attached herewith for your information.Moreover,Norway has
threatened GLOBAL JUSTICE and its ideologist with death.Threfore,final decision will be taken by GLOBAL
JUSTICE regarding death threat of Norway.
Yours very truly,
Atilla Gøk
The representative for the Human Rights Committee and the ideologist of GLOBAL JUSTICE
E-mail : globalorganisation@hotmail.com
26 June 2007
To the World`s People,All States,International
Organisations and media in the World
Declaration
Regarding GLOBAL COURT
Global Court is indispensable for Global Security,Global Cases,Global Laws,Globalization,Clean World,Best Future of the World`s People and GLOBAL JUSTICE.Threfore,the Human Rights Committee has taken action for Global Court.
TheJurisdiction of Global Court must be Global,without Global Jurisdiction no court in the world can be Global Court.The Jurisdiction of Global Court must comprehend space.Global Court must be compatinle with UNIVERSAL RULES
and JUSTICE.
Judges or persons in Global Court must be developed and Global otherwise no judge or person can take place in Global Court.
Global Court must take decisions regardless of any profit or interest of any state,nation,organisation,company,country,religion,ideology and persons in the world regarding Global Cases.
Global Court must take decisions against pollution of Nature and Global Warming .The decisions of Global Court must be binding for all in the world.
Global Court must take decisions regarding cases and matters of space.
Without Global Court and GLOBAL JUSTICE Globalization is impossible and nothing can be globalized in the world.or 7th planet.
There is Global Case (the Case of GLOBAL JUSTICE) but there is no Global Court in the world.Global Cases and Global Criminals must be brought to Global Court.Any states,nations,country,organisations,institutions and companies which pollute and damage GGlobe,they must also be brought to Global Court.
The Human Rights Committee and I have worked for GLOBAL JUSTICE,Global Security,Global Laws,Clean World,Human Rights and good future of the World`s People,but I have encountered death threat of Norway.
Norway has threatened GLOBAL JUSTICE and its ideologist with death.Therefore,Norway is Global Criminal and it must
face Global Punishment.
The Human Rights Committee and its representative have worked against pollution of Nature or Global Warming 10 years and 15 years ago,then Norway has used psychiatric patients and mentally invalid pensioners against the ideologist of GLOBAL JUSTICE and the representative of the Human Rights Committee.Now Norway is talking about Global Warming and Climate Change.
This declaration is summary,a comprehensive and detailed declaration regarding Global Court can be drawn by the Human Rights Committee in the future.
Any states,organisations,institutions and media in the world which support or assist Global Court,they should contact the Human Rights Committee.Any persons in the world who support and assist Global Court they also should contact the Human Rights Committee.
Global Court is absolutely necessary for Global Security,Global Laws,Global Cases,Clean World,best Future of the World`s People and GLOBAL JUSTICE.Therefore,the Human Rights solemnly calls upon the World`s People,all states,international organisations,institutions and media in the world to take action to establish Global Court.
Yours very truly,
Atilla Gøk
The representative for the Human Rights Committee and the ideologist of
GLOBAL JUSTICE

Bilistene får regninga

Regjeringen sier det ikke rett ut, det er tross alt valgår. Men regjeringen planlegger at det skal bli mye dyrere å kjøre bili de ti størstebyene her i landet.

image121
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum,Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Sandnes og Drammen er de ti mest folkerike kommunene i landet. Ettersom Bærum ikke erby, og nummer ellevepå listen er Asker kommer Skien med i regjeringens planer.

I klimameldingen som ble lagt frem fredagskriver regjeringen at den ønskersåkalt rushtidsavgift i de ti største byene. Men noen slik avgift blir ikke innført nå, det er jo tross alt valgår, og en stor regning til bilistene i byer med en og en halv million innbyggere rett før et valg er neppe den største stemmesankeren regjeringen kan komme med.

Derfor nøyer samferdselsminister Liv Signe Navarsete seg med å si følgende om planene:

“Regjeringa vil vurdere auka bruk av bompengar og køprising for mellom anna å styrkje kollektivtransporten. Regjeringa vil hausten 2007 leggje fram ein odelstingsproposisjon for Stortinget som opnar for å bruke bompengar til drift av kollektivtrafikk”.

Selv om det bare er noenlinjer, står det at regjeringen planlegger å krevemer bompenger, som ikke bare skal finansiere veier, men ogsådrift av kollektivtrafikk.

I dag finansierer bilistene i Oslo alleredestore deler av investeringene som gjøres i kollektivtrafikken i byen, nå kan regningen til bilistene altså bli enda større.

En oppdragsfinaniert undersøkelse viserat to av tre nordmenn ikke ønsker rushtidsavgift.

Etter at regjeringen i fjor høst kutteti bevilgningene til densåkalte belønningsordningen til storbyene som satser på kollektivtrafikk,rettet de opp igjen kuttet i den vårlige budsjettjusteringen.Dermed er Stoltenberg-regjeringenpå samme nivå i bevilgninger til kollektivtrafikken i de store byene som det Bondevik-regjeringen var.

Hva mener du om at regjeringen planlegger å øke bomavgiftene kraftig? Er det riktig at bilistene skal betale også for drift av kollektivtransport? Mener du at regjeringen gjør nok for bygge ut kollektivtrafikken eller bør pengene brukes på bedre veier?

23.jun.2007 @ 12:31av Hans Kr.

Og det at man nok en gang sender en regning til bilistene, og henger den på miljøet er jo ikke uljent.
Det er vel ikke kommet en miljøavgift enda, som ikke er annet enn en ekstrabetaling for eventuelle skader som gjøres.
Ale avgifter er legale, så lenge det brukes miljøstempel.
Vi har tross alt en statsminister som tar privatfly, og det begrunnes at det er ok, så lenge han bruker miljøkvote.
Dermed følger vi bilister etter, og kjører det vi vil, mens vi betaler for det.
Så dette rushtidsavgiften er kun et sypolisk tiltak, for at den som forurenser skal betale.
Det er faktisk ikke kapasitet overhodet på det kollektivet transportnettet til å ta seg av alle de bilistene som regjeringen “ønsker” at skal kjøre kollektivt.
Så dette er bare et tilltak for mer penger i statskassen, slik at SV kan kjøpe seg litt avlat.

23.jun.2007 @ 16:18av Vidar N

Siden de rødgrønne ikke har penger til kollektivtrafikken selv, må de melke det eneste segmentet som de _vet_ vil betale (at en økning på 50% av pris gir en reduksjon i trafikken på 10-15% sier noe om priselastisiteten på drivstoff).
Istedet for å gi et brukbart kollektivtilbud _først_, så legge på avgiftene gjør de stikk motsatt. Da er det åpenlyst for meg at dette skal skaffe penger i kassa, og har overhode ikke noe med miljø å gjøre.
Kan tro det hadde blitt oppstandelse i regjeringskontorene om man i morgen våknet opp og fant ut at folk i disse byene stod og ventet på bussen….. Ikke hadde det vært kapasitet til en brøkdel en gang, og jeg vil bli overrasket om noe mer enn en liten fraksjon kom i tide til jobben.
Vil man minke presset i trafikken i rushtiden må man liberalisere arbeidstidsreglene også. Nå er samfunnet lagt opp slik at alle “skal” jobbe 8-16. Da sier det seg selv at det blir kø.

23.jun.2007 @ 16:18av Vidar N

Siden de rødgrønne ikke har penger til kollektivtrafikken selv, må de melke det eneste segmentet som de _vet_ vil betale (at en økning på 50% av pris gir en reduksjon i trafikken på 10-15% sier noe om priselastisiteten på drivstoff).
Istedet for å gi et brukbart kollektivtilbud _først_, så legge på avgiftene gjør de stikk motsatt. Da er det åpenlyst for meg at dette skal skaffe penger i kassa, og har overhode ikke noe med miljø å gjøre.
Kan tro det hadde blitt oppstandelse i regjeringskontorene om man i morgen våknet opp og fant ut at folk i disse byene stod og ventet på bussen….. Ikke hadde det vært kapasitet til en brøkdel en gang, og jeg vil bli overrasket om noe mer enn en liten fraksjon kom i tide til jobben.
Vil man minke presset i trafikken i rushtiden må man liberalisere arbeidstidsreglene også. Nå er samfunnet lagt opp slik at alle “skal” jobbe 8-16. Da sier det seg selv at det blir kø.

23.jun.2007 @ 17:15av Harry Kure

Det er nå på tide å gjøre radikale grep for å begrense klimagassutslippene. Å gjøre det mye dyrere å bruke bil er et tiltak, mange fler må følge. Når det gjelder rekkefølgen ting bør gjøres i, altså om avgitene skal økes før infrastrukturtiltakene eller motsatt, mener jeg at i alle fall en del investeringer bør gjøres først. I Oslo er det jo en del på gang, og jeg regner med at med kommunevalget til høsten vil det følge en del
nye planer.
Bensin i Norge er billig, altfor billig, så det er bare å øke bensinavgiten. Økonomi er det eneste språket folk flest forstår.

23.jun.2007 @ 20:50av Vidar N

@Harry
Så din kur er å reservere veiene i Norge for eliten med penger og/eller makt, mens vanlige mennesker må gå eller benytte seg av et ikke eksisterende kollektivtilbud (alle som bor i de mer grisgrendte strøk av norge ser sjelden en buss oftere enn en gang i timen, og nesten aldri noen etter kl 18:00 – og grisgrendt er store deler av Norge)?
Du har helt rett i at økonomi er det eneste språket som nytter. Heldigvis har vi også en uttrykksfrom i valg hvor avgiftskåte politikere med miljøalibi kan velges bort.
Klimaproblematikken er opphausset så til de grader. Ja, det er et problem, men LANGT ifra det mest alvo
rlige problem som finnes i verden i dag. Hadde interressen og ressursbruken til rent vann og andre livsnødvendigheter vært like stor som de summene som kastes bort på klima, kunne mye vært løst.

23.jun.2007 @ 22:13av Nina

Og det verste av alt er at de later som om dette skal koste bare 10 – 15 kr pr passering – mens all erfaring viser at hvis en rushtidsavgift skal ha noen effekt på trafikkmengden, så må prisen være MYE høyere! Så dette blir årets julegave til alle barnefamilier som må kjøre unger til skole, barnehage og jeg vet ikke hva! Lett å gi billig barnehage og SFO, når de tar det igjen på veiprising og høyere renter! Fy f…….!

24.jun.2007 @ 16:00av Lene

Bjørnøy var også ute med “trussel” ved å trekke tilbake belønningsordningen dersom ikke det ble innført rushtidsavgift eller veiprising (JA, det er stor forskjell på rushtidsavgift og veiprising)
Det er helt på kanten av politikk å komme med slike trusler.
Heldigvis så kom statsministeren (nok en gang som en reddende engel for SV i denne Regjeringen), og ga grei beskjed om at de ikke ville overprøve oslo ved å innføre en slik avgift. Dette vil jeg påstå er takket være Samferdselsbyråd i Oslo, Peter N Myhre (FrP) som har loset frem en tverrpolitisk enighet i Oslo Bystyre til å samle seg om et felles forslag, nemlig Oslo pakke 3. Hadde Regjeringens intensjoner blitt en realitet i Oslo, så hadde det ikke blitt noe Oslopakke 3.
Ergo, nok en gang er det FrP som redder bilistene fra rushtidsavgift og veiprising

24.jun.2007 @ 16:05av Lene

Dessuten er det ikke et tiltak å sette opp alt av avgifter. hvorfor ikke redusere avgiftene på import av biler, slik at vi får miljøvennlige biler og kan skifte ut den dårlige parken vi har?? det er et mye bedre tiltak enn å sette opp prisene på alt som har med bil å gjøre. bilene vil ikke forsvinne, folket bare omprioriterer de midlene man har til rådighet

24.jun.2007 @ 20:03av Harry Kure

Folk flest har i dag så mye penger at de ikke vet hva de skal gjøre med dem. Det private forbruket i dag er ikke hva jeg vil kalle bærekraftig i hvert fall! Når det gjelder de stakkars barnefamiliene som vil oppleve at det blir mye dyrere å bruke bil til alt og ikke noe, så er det nettopp det som er meningen. Det går faktisk an, selv om du sikkert blir sett på som en taper, å ta med ungen på bussen på vei til jobben. Er du flink kan du bruke sykkelen. Det gjelder å ofre litt luksus i hverdagen, men det vil jo ikke folk flest.
Når det gjelder prisen per passering ved bruk av rushtidsavgift, så vil det være naturlig å sammenligne med Stockholm som har den type avgift. Der har tiltaket hatt positiv effekt, den dyreste prisen per passering er 20 kroner. Jeg skjønner ikke hva Nina mener når hun sier at det må koste mye mer enn 15 kroner for å ha effekt.

24.jun.2007 @ 23:57av Hans Kr.

Nå er vel ikke svenskene de man bør sammenligne seg med når det gjeldr bilrelaterte avgifter.
Svenskene har tross alt ikke andre bompengeprosjekter enn rushtidsavgiften i Stockholm.
Og de har et veldig mye bedre utbygget kollektivnett i sin hovedstad.
Når det gjelder utsagn om at man kan ta ungene med på bussen, uten at man behøver å bli flau over det, er jo minstekravet da at det går en buss.
Det er faktisk ganske mange steder i Norge der det ikke er tilfelle.
Dermed blir den såkalte veiprisingen, eller rushtidsavgiften nok en ekstraavgift,m som kommer til å ramme barnefamiliene hardest.
Enten den er på 15,- eller 50,- kroner.
Husk også at dette er utgift som varetransporten MÅ ta igjen i sine priser, og at det dermed vil bety en prisstigning på ganske mye varer.
For du regner vel ikke med at transportørene skal stå på bygrensa og vente til det bli billig å passere bomringen, Harry Kure?

25.jun.2007 @ 10:32av Harry Kure

Nå forsøkte jeg selvfølgelig å sette ting litt på spissen, og jeg kan strekke meg til å si at det for noen ikke vil være mulig å la være å bruke bil i det daglige for å få hverdagen til å gå opp, blant annet “på landet”. Det var selvfølgelig ikke dem jeg mente å kritisere 🙂 En rushtidsavgift vil heller ikke påvirke dem. Derimot i Oslo og Akershus, og i andre større byer, bør folk presses bort fra privatbilen. Derfor er jeg for rushtidsavgift her. Og for skattlegging av gratis parkeringsplass på arbeidsplassen.
Når det gjelder prisstigning på varer som en følge av økte transportavgifter, ser jeg på dette som en fin bonus. Lave transportavgifter er nettopp en av årsakene til det høye forbruket av dill og dall. I stedet for å jobbe to timer overtid i uka for å ha råd til tre biler, kunne sikkert mange ha brukt denne tida til å ta med ungene på trikken.

25.jun.2007 @ 23:57av Nina

Og når har Harry tenkt at disse barnefamiliene skal starte dagene sine? Det er nemlig ikke slik at alle har barnehageplass rett ved siden av hjemmet sitt eller arbeidsplassen sin. Så for å komme tidsnok
på jobben må nok svært mange belage seg på LANG reisetid hvis de skal ta bussen, i hvert fall i Trondheim! Og det blir sene middager i de tusen hjem hvis dette blir innført…..
men det interesserer vel verken Harry eller Navarsete!

26.jun.2007 @ 12:26av Hans Kr.

Kan bli moror å høre hva folk sier når prisen på alle daglivarer går opp med 10 % grunnet økning i transportutgifter.
Det er et vesentlig punkt å huske på at transportutgiftene øker BÅDE på nødvendige og unødvendige vare.
For alt fraktes stor sett på samme bil.
Så virkningen på det høye forbruket vil nok ikke være bare positiv.
Og det forunderlige er jo at venstersiden i noprsk politikk nå i en årrekke har klat å få Norge som et samfunn der ALLE skal arbeide mellom 8 og 16, og når de har klart det, skal alle som har den arbeodstiden straffes, fordi politkerne ikke er i stand til å drive en skikkelig moderne samferdselspolitikk.
Her i Norge skal man bare “flikke” på gamle utgått løsninger, og spare enger for kommende generasjoner, som vil arve en velfyllt lommebok, og et samfunn med en infrastruktur i forfall.
Hvor i all verden er logikken i det?
Hvis bare halvparten av alle bilrelaterte avgifter hadde blitt tilbakeført til bilistene, hadde vi hatt et helt annet veinett.
Og miljømessig ville det vært bra, for en bil som kjører 50 km/t forurenser mindre enn en som står å stanger i kø.

10.jul.2007 @ 13:31av mannis

En skulle tro at alle som hyler om flere bomstasjoner og mere avgifter på bil bodde midt i bykjerna av
de store
byene i norge, det være seg miljø organisasjoner eller politikere.
Man kan undres på hva de har av kunnskap for noen helheltlig politikk kan det iallefall ikke være.
Jeg undres også på hvorfor ikke bedriftene er mer lydhøre ang. bomavgifter og bilavgifter, for de må vel være de som får svi mest p.gr. a. denne galskapen.
De forskjellige miljøorganisasjonene kan jeg til dels forstå at skal gjøre bilistene til de største synderene, for kan de bare få avgiftene opp der kan de reise rundt i verden og skryte av alt de må betale.
Sannheten er jo at bilismen har skyld i ca: 12 % av utslippene og resten er de forskjellige næringene som står for.
Tror forøvrig at hylet fra alle som fronter høyere avgifter og flere bommer kommer til å nerme seg fistel så snart valgene er ferdig, hadde de nå fortalt hva dette egentlig kommer til å koste ja, så hadde de vel fått minimalt med stemmer til valget.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.