Hvem er Klima-Jens?

Statsminister Jens Stoltenberg ble hyllet for sin klimatale på Arbeiderpartiets landsmøte i april. Nå nekter mannen som fikk kallenavnet Klima-Jens å offentliggjøre en viktig rapport om klima.

Jens Stoltenberg
Rapporten som er utarbeidet av Statens forurensingstilsyn (SFT) viser i følge Dagsavisen at Norge kan kutte to tredeler av klimautslippene hjemme. Dermed støtter rapporten de to minste regjeringspartiene SV og Senterpartiet som ønsker å gjennomføre en så stor andel av klimakuttene hjemme.

Arbeiderpartiet ønsker derimot ikke å sette nasjonale mål for klimakuttene. Det kjempes en hard dragkamp mellom miljøvernminister Helen Bjørnøy og statsminister Jens Stoltenberg. Statsministeren skal i et møte i regjeringens underutvalg onsdag ha nektet å offentliggjøre rapporten, som er laget av fagorganet til miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Statsministeren snakker mye om klima, men han vil kjøpe kuttene gjennom kvoter i utlandet. Han vil ikke sette konkrete mål for klimakutt hjemme, slik de to andre regjeringspartiene ønsker, og vil heller ikke offentliggjøre rapporten fra fagorganet SFT.

Hva mener du om stempelet Jens Stoltenberg har fått som “klima-Jens”? Mener du statsministeren har høy eller lav troverdighet i klimaspørsmål? Og bør vi ta klimakutt gjennom konkrete tiltak her hjemme, eller mener du at vi bør vi kjøpe klimakvoter i utlandet?

31.mai.2007 @ 11:31av Yngve

Jens Stoltenberg har generelt lav troverdighet, ikke bare i
klimaspørsmål..

31.mai.2007 @ 13:35av

Typisk Arbeiderpartipolitikk å skulle hemmeligholde informasjon, som ikke passer med deres politikk.

31.mai.2007 @ 21:03av Geir S

Jens Stoltenbergs klimatale var ikke annet en internpopulisme! Intern fordi det var en sal full av røde disipler. Populisme fordi store ord og fine uttrykk i en kort periode skaper fremtidsoptimisme i befolkningen.
Hva var det Jens egentlig fortalte? Ingen ting nytt egentlig. Alle ting er allerede forfektet av de fleste andre partier både til Høyre og Venstre for sentrum, som også har sagt det før….
Klimakvoter…….bla bla bla……. som egentlig er å kjøpe seg bedre samvittighet for å ikke foreta seg noe. Hjelpe andre land (les Kina og India spesielt)……. så noen begrep fra Kyotoavtalen.
Men regjeringen har jo fikset alt her hjemme vedrørende klimautfordringene…..vi har fått CO2 rensing på alle våre anlegg, vi har fått hydrogen og hybridbiler (og pumper) på veiene i fleng med mindre avgiftsnivå….. vi har til og med fått bedre utnyttelse av spillvarmen fra alle våre raffenerier og anlegg, utbredt bruk av vannbåren varme i alle offentlige bygg. I tillegg har regjeringen gitt tilskudd til alle private husholdninger som har investert i pelletsfyring eller varmepumper….NOT!
Ikke rart regjeringen ønsker å hemligholde rapporten….ingenting er gjort på miljøsiden, spesielt her hjemme!

01.jun.2007 @ 11:09av Frank

“Hvem er Klima-Jens?” er jo et meningsløst spørsmål. Figuren har aldri eksistert i det virkelige liv. Litt som å spørre “Hvem er nissen?”