Somler regjeringen?

Både klimakvoteloven og forslaget om å kjøpe nye transportfly passerte gjennom statsråd fredag. Begge de to store, viktige sakene som regjeringen har kranglet i lang tid om, vil de at Stortinget hastebehandler.

Regjeringen har som omtalt i forrige innlegg på denne bloggen brukt svært lang tid på å bli ferdig med endringene i klimakvoteloven. Også spørsmålet om forsvaret skal kjøpe nye transportfly har vært gjenstand for tautrekking i månedstid. Nå kommer saken til Stortinget som også i denne saken får unormalt kort sakebehandlingstid.

SV og Senterpartiet tapte kampen internt i regjeringen om transportflyene. Dermed vil regjeringen gå til hasteinnkjøp av nye hercules transportfly til nesten 3,7 milliarder kroner, uten at det gjennomføres noen anbudsrunde.

Stortingsrepresentant Henning Skumsvoll fra Frp reagerte på TV 2-nyhetene fredag kveld på regjeringens fremgangsmåte. – Denne saken har de håndtert kjelkete når de har holdt på i tre-fire måneder, og de kommer til Stortinget to uker før vi skal ta sommerferie, sa han.

Lederen av forsvarskomiteen, Jan Petersen fra Høyre mener det er uholdbart å behadle denne saken på fire dager, mens komiteen store deler av våren har tvinnet tommeltotter i påvente av at regjeringen skulle bli enige.

Høyre og Frp har flertall i forsvarskomiteen på Stortinget og kan stanse regjeringens forslag til hastekjøp av nye transportfly til forsvaret, som har blitt et prestisjeprosjekt for forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

Når en flertallsregjering kommer med flere store saker som de forventer at Stortinget skal behandle på rekordtid, stikk i strid med hva som er normalt, kan man stille spørsmål ved om regjeringen er i ferd med å heve seg over landets nasjonalforsamling. Regjeringen har jo flertall og får vedtatt sakene akkurat slik de ønsker.

Men regjeringen er utgått av Stortinget, den står til ansvar for nasjonalforsamlingen, og bare unntaksvis har det skjedd at Stortinget får store, viktige saker til hastebehandling.

Flere slike saker gir grunn til å spørre om regjerrngen somler med saksbehandlingen, eller om det er så mye intern strid at de rett og slett sliter med å fremme de store sakene i tide? Det er også grunn til å spørre om det er respektløst av regjeringen å forvente at Stortinget skal hastebehandle flere store saker den selv har brukt svært langt tid på å behandle, og derfor selv er skyld i at kommer sent til behandling? Hva mener du om saken?

26.mai.2007 @ 10:43av Hans Kr.

Synes dette viser en utrolig arrogant holning fra regjeringen.

Vi er i flertall, vi “banker” gjennom det vi ønsker.

På meg virker det som om den sittende regjering nå skal ta igjen for alle de årenen de har vært imindretall, og dermed skal vise for at de andre at vi er “størst” og best.

Litt vel mye barnehagementalitet i dette.

26.mai.2007 @ 12:04av Kjartan

Kommer dette som en bombe? Regjeringen har jo vist seg handlingslammet i alle saker med unntak av oppkjøp av strandsoner i Osloområdet. At det tar lang tid å behandle noe mellom tre parter som har så lite til felles er vel ikke noe nytt.

Ellers er det vel en del av den vanlige planen med at mest mulig makt skal samles i APs hender slik at vi andre normale mennesker skal vernes mot oss selv…

26.mai.2007 @ 17:05av Stian

Ingen regjeringer er vel ufeilbarlige, heller ikke denne. Men hvis ikke dagens opposisjon makter å fokusere på andre forhold enn at sakene kommer for treigt og at de får for lite tid til å behandle dem er de jo rimelig tannløse. At Stortinget har det travelt med mange saker å behandle når sommerferien begynner å nærme seg er jo det vanlige. Og disse stortingsrepresentantene får tross alt klekkelig betalt for å gjøre jobben sin, så litt mer substans i utspillene enn at “vi har for lite å gjøre” og “når vi først får noe å gjøre blir det så utrolig mye” syns jeg faktisk folk flest må kunne forvente.

26.mai.2007 @ 17:41av Morten

Opposisjonen sliter om dagen – det viser deres utspill i denne saken. Om det virkelig skulle være sånn at det er mindre å gjøre på Stortinget nå enn før så burde jo Erna Solberg ha en ypperlig anledning til å faktisk snakke om sin egen politikk, og ikke minst komme med noen flere politiske løsninger enn lavere formueskatt. Men for all del – om høyresida ikke har annet å ta regjeringa på enn at den er treig med enkelte framlegg i Stortinget, så får de gjerne holde på. Men jeg tror ikke det gir dem flere stemmer.