Klimatrøbbel

Stortinget må bedrive hastverksarbeid dersom de skal klare å komme i mål med den nye klimakvoteloven i tide, fordi regjeringen ikke har klart å levere lovforslaget innenfor de normale tidsfristene. Først i dag kom det.

image91
Loven har vært varslet lenge, men gjentatte ganger blitt utsatt. Dersom ikke lovendringene vedtas i løpet av kort tid vil Norge slite med å bli en del av EUs kvotesystem fra 1. januar 2008, og dermed stå i fare for å bryte de strenge miljøkravene i Kyoto-avtalen.

Revidert nasjonalbudsjett er normalt den siste saken som kommer til behandling i Stortinget i vårsesjonen. Er det store kompliserte saker er en grunnregel at regjeringen sørger for å sende disse til Stortinget i god tid før 1. mai.

Det kan neppe komme som noen stor overraskelse verken på miljøvernminister Helen Bjørnøy eller noen av de andre i regjeringen at Stortinget har sitt siste møte før sommeren fredag 15. juni. Det har vært planlagt lenge. Dermed vet også regjeringen når den må levere saker til Stortinget for å sikre en forsvarlig saksbehandling.

Høyreleder Erna Solberg har i et brev til presidentskapet i Stortinget tatt til orde for at Stortinget kanskje må innkalles til møte midt på sommeren (noe som er svært uvanlig), for å klare å få loven ferdig i tide.

“Jeg mener det grenser til det respektløse å forvente at Stortinget skal behandle en så stor, omfattende og viktig sak på så få dager som regjeringen nå legger opp til”, heter det i brevet fra Høyrelederen.

Andre i opposisjonen mener regjeringen med sin sene levering legger opp til å gjøre Stortinget til et rent sandpåstrøingsorgan, og slett ikke tar nasjonalforsamlingen på alvor. Regjeringen forsvarer seg med at det er viktig at loven blir vedtatt før sommereferien og at den er grundig behandlet av regjeringen.

I statsråd i dag fremmet regjeringen den nye lovproposisjonen, men fordi det er pinse, blir den ikke levert til Stortinget før i enste uke. Dette er en lovsak som fremdeles skal behandles i Odselsting og Lagting, siste frist for å gjøre lovvedtak i Odestinget er tirsdag 12. juni, dersom ikke Stortinget ekstrainnkalles i sommer.

Når den nye klimakvoteloven blir overlevert til Stortinget tirsdag vil nasjonalforsamlingen bare få to uker til å behandle den før sommerferien, mens regjeringen har jobbet med loven i lang tid. Mener du det er forsvarlig av regjeringen å legge opp til at en så viktig lov skal vedtas gjennom hastebehandling i Stortinget?

26.mai.2007 @ 20:42av LAR

Det er to forhold som er verdt å kommentere:
– Regjeringen viser at fenomenet flertallsregjering har en rekke svakheter som ikke er noen styrke for demokratiet: Når den bruker lang tid på lukkede, interne debatter, samtidig som det legges opp til korte, uinteressante runder i Stortinget, forsvinner den åpne debatten om sakene.
– Norge er ikke handlekraftig i klimaspørsmålet. Mye store ord og fett flesk. Men myndighetene makter ikke å få på plass de konkrete rammeverkene som gjør at aktørene, først og fremst næringslivet kan planlegge langsiktig og investere i tiltak.
Typisk er det mer spennende å diskutere 2020 og 2050 enn å få på plass det som skal være verktøyene i de nærmeste årene.
Minner litt om den aktive næringspolitikken til de rødgrønne. Mye ord – lite handling.

27.mai.2007 @ 16:58av Erlend Sand

Her viser regjeringen sitt syn på parlamentarisme, da makten ikke lenger utgår av det åpne og folkevalgte parlamentet, men ut fra den lukkede og embetsstyrte Høyblokka.

Det virker som om tanken er at flertallstyre blir tolket som – Regjeringsstyre. En lov og vedtaks “checks and balances” er nå redusert til de råd som kommer rundt kongens bord, AP, SV og Sps parlamentarikere er redusert til stemmekveg – med mindre makt en da eksempelvis AP styrte med vekslende flertall.

For opposisjonen er muligheten til å levere motargument – og alternativer kraftig begrenset. Noe som ytterligere skaper ubalanse i det demokratiske systemet – demokrati er en samtale, og da kan ikke det ene argument få ubegrenset taletid, mens det andre får “to sekunder”.

Forhåpentligvis tar Stortinget og tar å enes om å “gjøre det beste ut av det” og møtes i Sommeren. Selv om det er varmt inne i Stortinget da, så er det tross alt en klimamelding 🙂