Grunnloven endret

Norges lover

Etter oppfordringer fra noen av dere som leste mitt første innlegg, skriver jeg her litt mer om endringene som er gjort i Grunnloven. Kanskje ikke et helt vanlig blogginlegg, men mer somsaksopplysning til interesserte.

I dag behandles alle lovsaker først av Odelstinget, deretter av Lagtinget som er et slags ?overhus? i betydningen av at det er Lagtinget som skal kontrollere at det ikke er gjort formelle feil under behandlingen i Odelstinget. 1. oktober 2009 oppheves ordningen med et todelt Storting, som en følge av endringene i Grunnloven som ble vedtatt denne uken. Dermed skal lovforslag i fremtiden behandles av Stortinget i plenum to ganger.

Endringen i riksrettsordningen som ble vedtatt, trer derimot i kraft umiddelbart. Riksretten kan dømme medlemmer av regjeringen, Høyesterett og Stortinget, dersom de gjør noe straffbart i kraft av sitt embete. Mens medlemmene av Lagtinget var en del av Riksretten, er de nå erstattet av et såkalt riksrettsutvalg, som er legdommere som velges for en periode på 6 år av Stortinget. Dermed skal ikke lenger møtende Stortingsrepresentanter være en del av Riksretten. Det er også gjort endringer i bestemmelsen om benådning, slik at det skal være adgang til å benåde en som domfelles av Riksretten, dersom Stortinget samtykker.

Et sentralt parlamentarisk prinsipp om regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget, og plikt til å søke avskjed etter mistillitsvotum, er også grunnlovsfestet gjennom behandlingen i Stortinget.

Et Grunnlovsforslag fra KrF om vern av liv ble ikke vedtatt, det ble heller ikke et forslag fra SV om å grunnlovsfeste retten til bolig. Du kan lese referatet fra Stortingets behandling av Grunnlovsforslagene her.

25.feb.2007 @ 11:46av Lars

Bra! Godt med litt folkeopplysning også i blogg-form. Mon tro om vi noen gang vil bruke riksrett igjen?

27.feb.2007 @ 12:45av Peter Walseth

Er jo interresant at parlamentarismen først ble grunnlovsfestet nå. Var i Stortinget og fulgte debatten, og det var litt historisk sus over det hele. Synd at Rett til liv ikke ble grunnlovsfestet..

15.mar.2007 @ 22:00av nvall

Problemet er at ansvaret flyttes nedover og at ingen politikere lenger har noe ansvar