Category Archives: økonomi

Når kortselskapene blir overforsiktige

– Life flows better with Visa, heter det i reklamen. Mye tyder på at den tiden snart er forbi.

I sommer tok vi med noen engelske venner på Ulriksbanen. Som engelskmenn flest var min kompis kjapt ute med å spandere, men han endte med skjegget i postkassen.

Billettautomaten avviste kortet.

I gondolen på vei opp til Bergens høyeste fjell ringer telefonen. Det er banken som ringer fra England. De har registrert “mistenkelig bruk” av kortet på eksotiske steder som Bergen og Ålesund, og en alarm er utløst.

– Dette vil jeg gjerne unngå neste gang, sier min kompis
– Det er nok best dere melder fra før dere reiser til utlandet neste gang, var det utrolige svaret fra banken.

Banken/kortselskapet erstatter selv mange former for kortsvindel, og episoden ved Ulrikens fot kan bare bety at dette begynner å bli ubehagelig kostbart.

Dermed er overvåkingen skrudd kraftig til, og i dag kommer nyheten om at du kan sperre kortet ditt for bruk i deler av verden. Det høres greit ut, men kan fort bli et problem. På nettbutikken Amazon kan det for eksempel være vanskelig å få med seg om man handler i Storbritannia eller USA. Har du sperret kortet i et av landene er det lett for at man setter krokfot på seg selv.

Alle de store kredittkortselskapene bruker frihet og fleksibilitet som salgsargumenter. Hvis trenden nå er intens overvåking og geografisk begrensing er jeg ikke så sikker på om det argumentet holder særlig lenge.

For min venn endte for øvrig historien med at kortet ble åpnet igjen dagen derpå. 24 irriterende timer.

Til slutt: Tror kanskje Visa hadde stanset kortet til denne fyren lenge før han nådde fram til kirken?

Hva er egentlig resesjon?

I går var det offisielt. Den norske økonomien er i en resesjon. Men hvorfor sier vi “resesjon”? Ordet var ikke bruk sist vi opplevde det samme, i 1988.

La oss begynne enkelt: Siden andre verdenskrig har norsk økonomi vokst. Den samlede produksjonen av varer og tjenester (BNP) har økt år for år. Kaken vi baker er blitt større og større.

Følg meg på Twitter – @khd

Det finnes to unntak. I 1988 ble kaken mindre. Og det samme skjer nå. Denne gangen bruker vi det amerikanske begrepet “resesjon” for å beskrive det som skjer. Det var ikke tilfelle i 1988.

fuck you recession by Tom T.
(Foto: Tom Taylor)
(CC BY 2.0 Generic jf:
http://www.flickr.com/photos/scraplab/3466245485/)

– Beste norske ord synes vi er lavkonjunktur eller nedgangsperiode, det siste tror jeg vi brukte for 20 år siden, sier direktør Egil Herman Sjursen i Holberg Fondene.

Resesjon og lavkonjunktur er altså mye av det samme, men ikke helt. Amerikanerne har en strengere definisjon. De baserer seg på det klassiske konjunkturbegrepet, forklarer Rolf Brunstad ved NHH:

– Da passerer du toppen når veksten i BNP går over fra å være positiv til negativ.
– Altså når kaken begynner å bli mindre?
– Riktig oppfattet.

I Europa snakker økonomer gjerne om lavkonjunktur og nedgangstider selv om økonomien fortsatt er i vekst. Det sentrale er om veksten ligger under trendveksten.

Enkelt sagt: Kaken øker mindre enn normalt. Hvorfor denne forskjellen?

– Bruker man den amerikanske definisjonen slavisk vil det føre til at i Europa, hvor konjunkturbevegelsen normalt er mildere enn i USA, vil mindre kraftige konjunkturtilbakeslag ikke bli registret som konjunkturnedgang fordi veksten ikke blir negativ, forklarer Brunstad.

Dermed kommer vi fram til følgende forsøk på ordliste:

resesjon = negativ vekst i BNP to kvartaler på rad
konjunkturnedgang = når veksten bilr lavere enn trendveksten (“mot normalt”)

– Men Brunstad, hvilket ord brukte dere i 1988, da det faktisk var negativ vekst?
– Jeg tror ikke ordet resesjon stavet på norsk måte var i allmenn bruk den gangen. Vi snakket vel helst om kraftig konjunkturnedgang.

File:Bay Adelaide Centre stump 2005.jpg
Symbol på resesjon: Denne bygnigen i Toronto ble stående uferdig i mange år etter resesjonen i 1990. (Foto SimonP/Wikipedia Commons)

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.