Category Archives: Diverse

Slik blir 2009

I helgen kunne du se Victor Norman, Gerd Liv Valla, Trine Eilertsen og Frank Aarebrot komme med sine spådommer for 2009. Eller du kan se det her.

Hver lørdag og søndag kaster “iNyhetene” et blikk på uken som har gått. I forbindelse med jule- og nyttårsfeiringen bestemte vi oss for å gjøre en vri. Vi samlet alle våre fire faste “menere” på et brett – og utvidet perspektivet litt.

I to programmer så vi først tilbake til 2008 – og så kastet vi blikket inn i året som bare såvidt er begynt.

Kikker du på programmet under kan du blant annet se Gerd Liv Valla i forrykende disksusjon med Frank Aarebrot. Og mye annet.

1284

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.