Her er vippestatene (1)

Foran valget på tirsdag har TV 2s valgeksperter definert åtte stater som vippestater. Dette er statene der stillingen på meningsmålingene er så jevn at vi ikke tør anslå en vinner. I en serie bloggposter ser vi nærmere på disse statene – fra vest til øst.

 

Nevada

 

 

 

 

 

 

Nevada er ørkenstaten som satset på gambling, tredoblet folketallet og skiftet politisk farge i løpet av tre tiår. Det er tradisjonelt demokratiske velgergrupper som spansktalende, asiater og svarte som har strømmet til staten for å bemanne black jack-bordene i Las Vegas og Reno. I 2008 vant Barack Obama Nevada med hele 12,5 prosentpoengs margin.

Courtesy: uselectionatlas.org

Dette kartet viser tydelig hvor demokratene henter sine stemmer. Demokratene vant Las Vegas-området i sør med 68 prosent, og Reno-området i vest med 55 prosent. I de tynnere befolkede områdene er Nevada typisk konservativ med mellom 60 og 80 prosents oppslutning til republikanerne.

Når Nevada nok en gang gang sklir tilbake blant vippestatene skyldes det finanskrisen, som har rammet hardere i Nevada enn noen andre steder. Etter tre tiår med vekst ble det stille rundt rulettene i spillbyene da krisen rammet. Fire år senere er veksten i økonomien bremset til 1,2 prosent og arbeidsledigheten er svimlende 11,8 prosent.

At ni prosent av innbyggerne i Nevada er mormonere bidrar trolig også til at Mitt Romney står sterkere enn John McCain for fire år siden.

 

Colorado

 

 

 

 

 

 

Colorado er en av USAs raskest voksende stater. Bare tre stater har større vekst i folketallet og økonomien vokser raskere enn snittet. Årsaken er olje – og det faktum oljeselskapene ved hjelp av horisontal boring og såkalt “fracking” nå klarer å tyne ut mer olje enn før av brønnene.

Kartet over viser alle oljebrønnene i Colorado. Og selv om det er gode penger å hente, så er aktivitetet for tiden påfallende større i øst enn i vest. I vest er arbeidsledigheten høyere og innbygerne føler at de går glipp av den boomen som preger oljebransjen ellers, og her har også Obama mistet større oppslutning enn ellers i Colorado – han har mistet hele 12 prosentpoeng til republikanerne her.

Gernerelt er Colorado først og fremst preget av mange independents, det vil si velgere som verken er registrert som demokrater eller republikanere. Grovt regnet utgjør hver gruppe en tredel av statens registrerte velgere, noe som også bidrar til at staten ofte er jevn.

Skal vi tro ekspertene er countyene Arapahoe og Jefferson verdt å følge med. Disse to forstedene til Denver speiler resten av staten godt og har valgt “riktig” de siste tre valgene.

Ny poll of polls: Obama i siget

Vår valgekspert Terje Sørensen har igjen gått gjennom samtlige lokale meningsmålinger i USA, og konklusjonen er at Barack Obama leder. Men i vippestatene er marginene tynne – helt ned til 7000 stemmer.

 

Ingen jeg kjenner har bedre tallforståelse enn Terje Sørensen, og vår valgekspert jobber fortere med penn og papir enn han ville gjort med en datamaskin. Slik ser det ut når han lynhurtig samler inn samtlige lokale meningsmålinger i USA og regner om  til stemmetall stat for stat. For de åtte, avgjørende vippestatene er dette situasjonen i dag lørdag. Tallene til høyre viser marginen i stemmetall:

 

Husk at vi fra før har slått fast at Obama har sikret seg 237 valgmenn mot Romneys 206. Dermed viser tabellen over at det – tril tross for at Obama leder seks av åtte vippestater – fortsatt er helt åpent i kampen om presidentvalget. Med utgangspunkt i tennisspråket kan vi vel si at det er fordel Obama.

På nasjonalt nivå viser Terjes beregninger også at Romney nå også har mistet grepet om the popular vote, Obama ligger an til å vinne både i stemmer og antall valgmenn.

 1830nyhetene

Obama strammer grepet, men fortsatt vipper åtte stater

Det er fem dager igjen og i natt utlignet Barack Obma Mitt Romneys ledelse på de nasjonale meningsmålingnene I USA. Samtidig styrker Obama sin posisjon  i flere vippestater – men løpet er fortsatt helt jevnt.

Trykk på bildet for større versjon.

Vi gjør ingen endringer på vårt prognosekart i dag. Det er gode nyheter for Obama, som altså har kortest vei til de 270 valgmennene som trengs for å vinne presidentvalget i USA. Spesielt oppmuntrende for presidenten er enda en håndfull gode målinger i Ohio, som har valgt “riktig” president de siste 48 årene.

Teoretisk kan republikanerne klare seg uten Ohio, men uten Florida er Mitt Romney sjanseløs. Derfor er det dramatisk at republikanerens ledelse i “The Sunshine State” har skrumpet inn fra 2,8 til 1,2 prosentpoeng de siste to ukene.

Samlet antar nå vår valgekspert Terje Sørensen at styrkeforholdet mellom Obama og Romney er 60/40. Trenden ser altså ut til å snu for presidenten, men fortsatt er stillingen ekstremt jevn i sju av de åtte vippestatene over. Det såkalte RCP-snittet beregnes av nettstedet Real Clear Politics og har vist seg som en god indikator på hva som skjer valgnatten.  I Colorado, Iowa, Viriginia og Florida er løpet så jevnt at det fort kan gå både timer og dager før de til sammen 54 valgmennene her er fordelt. Dermed KAN hele valget bli hengende i luften.

TV 2 Nyhetskanalen sender direkte hele valgnatten, fra klokken 22.00. Vi følger opptellingen i alle stater direkte og våre valgeksperter Terje Sørensen og Kjetil Løset erklærer statene  for TV 2. Ofte vil de være først.

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.