Videoen som sier alt om Michael Jackson

Her er reklamefilmen som på 1 minutt og 22 sekunder oppsummerer Michael Jacksons skjebne. Suksessen, tragedien og den lille gutten i en voksen manns kropp.

Følg meg på twitter.com/khd

Jeg tror jeg var 12 år gammel da en kompis langet over en Sony Walkman med oransje headset.

– Hør her, sa han.

Jeg fikk høre “Beat it” for første gang og ble umiddelbart fanget av musikken. Som mange andre har jeg siden, lett måpende, sett Michael Jackson fysisk og psykisk gå sakte i oppløsning. I full offentlighet.

Spørsmålet som stadig melder seg er: Hvor ble det av geniet – og den glade gutten?

Filmen under er produsert av Pepsi for noe sånt som 20 år siden. I ettertid virker det som Michael tok farvel allerede da.

Vær forberedt på en tåre i øyekroken.

Takk til Silje Herget http://www.twitter.com/sherget for linken.

Fotografen som bommet ble en historie for fotografen som traff

Litt krøkkete tittel, men bildet er egentlig historien her.

Kollega Tommy Aase var på jobb i Stavanger i dag, han dekket biskop Baaslands avskjed med Stavanger Domkirke.

Etter gudstjenesten løfter den avtroppende biskopen opp prestekjolen foran nesen på en fotograf.

Fotografen lurer på om Baasland kan gjøre det igjen.

– Nei, du var for sein, sier Baasland
– Nå får ikke jeg sove i natt, sier fotografen.

Dermed oppstår den en vittig situasjon foran vårt kamera. En av fordelene med tv er jo at vi lar kamera gå. Fotografens kroppsspråk er tydelig. Kunne jo blitt et kjempebilde..

N-Baaslandfarvel-070609-Tfo-1830-1 Copy

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.