Hva er egentlig resesjon?

I går var det offisielt. Den norske økonomien er i en resesjon. Men hvorfor sier vi “resesjon”? Ordet var ikke bruk sist vi opplevde det samme, i 1988.

La oss begynne enkelt: Siden andre verdenskrig har norsk økonomi vokst. Den samlede produksjonen av varer og tjenester (BNP) har økt år for år. Kaken vi baker er blitt større og større.

Følg meg på Twitter – @khd

Det finnes to unntak. I 1988 ble kaken mindre. Og det samme skjer nå. Denne gangen bruker vi det amerikanske begrepet “resesjon” for å beskrive det som skjer. Det var ikke tilfelle i 1988.

fuck you recession by Tom T.
(Foto: Tom Taylor)
(CC BY 2.0 Generic jf:
http://www.flickr.com/photos/scraplab/3466245485/)

– Beste norske ord synes vi er lavkonjunktur eller nedgangsperiode, det siste tror jeg vi brukte for 20 år siden, sier direktør Egil Herman Sjursen i Holberg Fondene.

Resesjon og lavkonjunktur er altså mye av det samme, men ikke helt. Amerikanerne har en strengere definisjon. De baserer seg på det klassiske konjunkturbegrepet, forklarer Rolf Brunstad ved NHH:

– Da passerer du toppen når veksten i BNP går over fra å være positiv til negativ.
– Altså når kaken begynner å bli mindre?
– Riktig oppfattet.

I Europa snakker økonomer gjerne om lavkonjunktur og nedgangstider selv om økonomien fortsatt er i vekst. Det sentrale er om veksten ligger under trendveksten.

Enkelt sagt: Kaken øker mindre enn normalt. Hvorfor denne forskjellen?

– Bruker man den amerikanske definisjonen slavisk vil det føre til at i Europa, hvor konjunkturbevegelsen normalt er mildere enn i USA, vil mindre kraftige konjunkturtilbakeslag ikke bli registret som konjunkturnedgang fordi veksten ikke blir negativ, forklarer Brunstad.

Dermed kommer vi fram til følgende forsøk på ordliste:

resesjon = negativ vekst i BNP to kvartaler på rad
konjunkturnedgang = når veksten bilr lavere enn trendveksten (“mot normalt”)

– Men Brunstad, hvilket ord brukte dere i 1988, da det faktisk var negativ vekst?
– Jeg tror ikke ordet resesjon stavet på norsk måte var i allmenn bruk den gangen. Vi snakket vel helst om kraftig konjunkturnedgang.

File:Bay Adelaide Centre stump 2005.jpg
Symbol på resesjon: Denne bygnigen i Toronto ble stående uferdig i mange år etter resesjonen i 1990. (Foto SimonP/Wikipedia Commons)