Savner du Himmelblå?

Det er bare å gratulere NRK med strålende seertall på suksessen Himmelblå. Her kan du lese og se litt av historien bak serien. Som i motsetning til hva man skulle tro IKKE er norsk.

Under tv-bransjens prisgalla Gullruten hadde jeg i fjor gleden av å slå følge med skuespiller Line Verndal opp den røde løperen. Da vi passerte fotografene var det ingen som reagerte på skuespilleren i blå kjole. Hvilken forskjell et år gjør..

Line var vår gjest under Nordiske Mediedager, konferansen som danner opptakten til Gullruten. Vi som utgjør programkomiteen inviterte Line og flere av bakmennene i “Himmelblå” fordi vi var nysgjerrige.

For “Himmeblå” er altså ikke norsk. Den er skotsk, og heter egentlig “Two Thousand Acres of Sky”.

Under sin sesjon på Nordiske Meidedager fortalte Line om hvordan det artet seg å flytte en hel tv-serie fra Skottland til Nord-Norge.

Her kan du se et utdrag av sesjonen – og blant annet sammenligne klipp av den samme scenen fra den norske og fra den britiske serien. Scroll ned til “Himmelblå”.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.