Denne gjengen oppsummerer 2008

I helgen oppsummerer et eksklusivt panel året som snart er omme på TV 2 Nyhetskanalen. Når Gerd Liv Valla, Trine Eilertsen, Frank Aarebrot og Victor Norman samles i samme rom blir det vanskelig å komme til orde.

Det ble et muntert og slagferdig møte i studio i Bergen, der jeg som prorgramleder hadde min fulle hyre med å holde tiden. Det gikk nesten – noen minutter måtte klippes ut av programmet, men nå er alt klart.

Forhåpentlig er det høydepunktene som står igjen.

1284

De fire gjestene er til hverdags faste gjester i ukemagasinet “iNyhetene”, som produseres av TV 2s innenriksredaksjon hver helg. Men da møter gjestene én og én for å si sin mening om nyhetene i uken som gikk.

Denne gangen møtes altså alle samtidig – for å snakke om hele året. Vi er så klart innom finanskrisen, den rødgrønne regjeringens innsats, aksjonene i politiet og den økende volden i gatene. For å nevne noe.

Og Victor Norman er opptatt av lastebiler.

iNyhetene sendes på TV 2 Nyhetskanalen lørdag og søndag kl. 16.00 og 18.00. Programmet kan også sees på tv2sumo.no.

God romjul!

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.