Meningsmålerne sliter i USA

Fire dager før presidentvalget peker alt mot en klar Obama-seier. Men kampen er ikke over. For det er noe som skurrer med meningsmålingene.

Stadig flere eksperter peker nå på samme faktum: Spriket mellom de mange målingene er vesentlig større i år enn under innspurten i valget for fire år siden. Det såkalte standardavviket mellom de ulike målingene er betydelig større.

Bare de siste tre dagene spriker målingene fra tre til 11 prosentpoengs ledelse til Barack Obama. (Og typisk nok har NRK Dagsnytt i hele morges fortalt at John McCain tar innpå Obama – basert på EN av disse målingene.)

Se TV 2s valgsending på TV 2 Nyhetskanalen fra kl. 23.30 tirsdag 4. november.

Spriket skaper altså forvirrig og problemer for både medier og ikke minst kandidatene. Er noen av målingene feil? Skyldes dette tilfeldigheter?

Statistikeren Jay Cost slår i sin blogg fast at fenomenet verken er tilfeldig – eller skyldes dårlige målinger.

Spredningen er simpelthen et uttrykk for at dette valget er vanskelig å måle.

Her må vi en sving innom meningsmålernes verden. For det er altså ikke så enkelt at du ringer 1000 mennesker og regner ut prosentene.

– Skal du stemme i år, spør meningsmålerne.
– Ja, så klart, sier vi.

Men meningsmålerne vet at vi ofte lyver. De har mange års statistikk som for eksempel viser at republikanere er flinkere til faktisk å komme seg til valglokalene enn demokrater.

Følgelig må de ulike demografiske gruppene i en undersøkelse “veies” opp mot historiske fakta. Enkelt fortalt veier svaret til en eldre republikaner tyngre enn svaret til en ung demokrat.

Problemet i år er at det ikke finnes valg som ligner. Barack Obama er den første svarte kandidaten. John McCain er den eldste. George Bush er den minst populære presidenten. USA er i to historiske kriger. Og så videre.

Dermed er meningsmålerne i villrede. Og de bruker ulike modeller når de setter sammen det de kaller “elektoratet”.

Tvilen er så stor at Gallup helt ærlig innrømmer at de ikke vet. Hver dag publiserer opinionsinstituttet tre ulike tall:

Obama McCain
Sannsynlige velgere, tradisjonell modell 51 43
Sannsynlige velgere, utvidet modell 52 43
Registrerte velgere 52 41

Dermed gjenstår altså fortsatt en del spenning foran valgnatten. Selv om Obamas store trøst er at han tross alt leder på alle målinger – om enn med et sterkt varierende forsprang.

Og husk: Meningsmålerne bommet stygt i primærvalget i New Hampshire. Og de bommet stygt på valgdagsmålingene på øtskysten for fire år siden. I noen timer trodde alle at Kerry skulle vinne..