Jens om finanskrisen

Her er en avskrift av intervjuet Jens Stoltenberg gjorde på NRK Dagsnytt.

– Er du beroliget over at amerikanerne nå sprøyter inn verdier som tilsvarer to oljefond?

– Jeg er glad for enighet om en pakke som vil redusere faren for en mer langvarig krise i USA. Det er viktig for usa, og viktig Norge og resten av verden fiordi amerikansk økonomi er så stor og påvirker verdensøkonomien. Men faren er ikke over. Alle problemer er ikke løst. Men dette er et viktig bidrag til å løse problemene.

– Her hjemme setter norske banker opp sine renter til oss alle på grunn av finanskrisen, vi hører om en byggenæring som er i krise. Kan du med hånden på hjertet si at vi har ingenting å frykte her hjemme?

– Vi vil også merke ringvirkningene av det som nå skjer i USA, og det har vi gjort allerede ved at bankene er blitt veldig redde for å låne ut penger, og da har rentene gått opp. Derfor er det viktig det som skjer nå skjer i usa, men også viktig at vi holder orden i vår egen økononmi og ikke minst har et solid og grundig tilsyn, styring av markedskreftene. Fordi det vi har lært av USA er at markedet ikke passer på seg selv. Her må det klar politisk styring til. Det har vært for svak styring i USA, vi har mye bedre styring i Norge.

– Frykter du store konsekvens når bankene nå setter opp rentene oftere enn Norges bank, og vi hører om en byggenæring i krise?

– Norge har en grunnleggende sett veldig solid økonomi. Mens man i USA har store underskudd på statsbudsjett og utenriksøkonomi, så har vi overskudd. Og det gir oss mye større handlefrihet til å stå i mot dersom det skulle bli større virkninger for Norge og vi har mer solide banker, ikke minst fordi vi har et mye strengere og stammere regelverk i forhold til soliditet. Vi har, og vi kommer til å merke, ringvirkninger, men det er ingenting som tyder på at vi kommer til å oppleve noe i nærheten av den dramatikken man har hatt i usa og myndighetene vil følge med og vil vil bruke den handlefriheten som er nødvendig for å mortvirke et alvorlig tilbakeslag i norsk økonomi.

Jeg antar Stoltenberg som leder må opptre med stor sikkerhet og ikke bidra til ytterligere nervøsitet i markedene. Litt morsomt at han bruker nøyaktig samme frase som McCain og Bush lenge holdt fast ved:

– The fundamentals of our economy ar strong
– Norge har en grunnleggende sett veldig solid økonomi