McCain foran i TV 2-analyse

Jeg har lovet å oppdatere TV 2s vurdering av hvilke stater som går til hvem foran valget i USA. Nå er vår valgekspert Terje Sørensen klar med sin siste vurdering.

Terje har vært sentral i TV 2s dekning av valg både i Norge og i utlandet i mange år. Han analyserer lokale og nasjonale målinger, lokale nyheter og trender, tidligere resultater og demografi.

Foran valget i USA kommer vi stadig hyppigere til å analysere styrkeforholdet mellom Barack Obama og John McCain i de 50 delstatene samt DC.

Den kandidaten som vinner en stat vinner alle valgmennene i staten. Og som kjent trengs det 270 valgmenn for å vinne hele valget.

Dagens analyse har følgende konklusjon:
John McCain ligger an til å vinne 227 valgmenn.
Barack Obama ligger an til å vinne 207 valgmenn.
Vi har definert ni stater med til sammen 104 valgmenn som vippestater.

La oss ta vippestatene først. Siden sist har vi flyttet Iowa og Oregon over til Obama. Vi har flyttet Florida over til McCain. Og vi har tatt Michigan fra Obama – og kategorisert den som vippestat:

Vippestater

Stat

Endring

Valgmenn

2004

RCP-snitt

Wisconsin

10

Kerry +0,4

Obama +2,3

New Mexico

5

Bush +0,7

Obama +4,3

New Hampshire

4

Kerry +1.3

Obama +3,3

Ohio

20

Bush +2,1

McCain +1,3

Pennsylvania

21

Kerry +2.5

Obama +2,0

Nevada

5

Bush +2,6

McCain+1,0

Michigan

Fra “Svakt Obama”

17

Kerry +2,5

Obama +3,0

Colorado

9

Bush +4,7

Obama +2,5

Virginia

13

Bush +8,0

McCain +2,3

Vi har også gjort noen endringer i det vi betegner som svake stater for kandidatene. Her er våre endringer størst når det gjelder Barack Obama.

To ting å merke seg: Terje holder Connecticut som svak Obama, til tross for enkelte gode målinger her. Joe Lieberman støtter John McCain og er svært populær i denne staten.

Og så holder vi Arkansas som svak McCain. Staten ligger ikke langt fra Illinois, og det er ikke kommet mange lokale målinger her.

Svakt Obama

Stat

Endring

Valgmenn

2004

RCP-snitt

Iowa

Fra vipp

7

Bush +0,7

Obama +7,6

Oregon

Fra vipp

7

Kerry +4,2

Obama +6,7

Washington

Fra “Solid Obama”

4

Kerry +1,3

Obama +4,2

Minnesota

Fra “Solid Obama”

10

Kerry +3,5

Obama +1,3

Connecticut

7

Kerry +10,3

Obama +18,3

Svakt McCain

Stat

Endring

Valgmenn

2004

RCP-snitt

Arkansas

6

Bush +9,7

McCain +16,3

Missouri

11

Bush +7,2

McCain +11,7

Indiana

11

Bush +20,7

McCain +2.3

West Virginia

5

Bush +13,0

Florida

Fra vipp

27

Bush +5,0

McCain +4,5

I tabellene har vi tatt med dagens snitt fra meningsmålingene, slik disse er regnet ut av utmerkede RealClearPolitics.com.

Disse tallene er imidlertid regnet ut uten hensyn til størrelse eller kvalitet på målingene. Som nevnt gjør Terje Sørensen gjør sine egne vurderinger av hver enkelt av statene.

Her er statene vi vurderer som solide for begge kandidater.

Solid Obama

Stat

Endring

Valgmenn

2004

RCP-snitt

Maine

Fra “Svakt Obama”

4

Kerry +9,0

Obama +12,2

Hawaii

4

Kerry +9,0

California

55

Kerry +9,9

Obama +12,6

Illinois

21

Kerry +10,4

Obama +17,3

New York

31

Kerry +18,3

Obama +13,0

Delaware

3

Kerry +7,0

DC

3

Kerry +81,0

Maryland

10

Kerry +13,0

Massachusets

12

Kerry +25,1

Obama +12,6

New Jersey

15

Kerry +6,7

Obama +6,5

Vermont

3

Kerry +20,0

Rhode Island

4

Kerry +21,0

Obama +22,7

Solid McCain

Stat

Endring

Valgmenn

2004

RCP-snitt

Texas

34

Bush +22,9

McCain +10,8

Missisippi

6

Bush +19,6

McCain + 14,7

Tennessee

11

Bush +14,3

McCain +18,7

Alabama

9

Bush +25,7

McCain +23,3

Montana

3

Bush +20,0

McCain +9,0

Idaho

4

Bush +29,0

Kentucky

8

Bush +19,9

McCain +15,0

Wyoming

3

Bush +40,0

South-Dakota

3

Bush +21,0

North Dakota

3

Bush +27,0

Nebraska

5

Bush +33,0

McCain +18,7

Kansas

6

Bush +25,4

McCain +16,0

Oklahoma

7

Bush +32,0

McCain +32,0

Georgia

15

Bush +16,6

McCain +12,0

Arizona

10

Bush +10,5

McCain +11,7

Utah

5

Bush +46,0

McCain +36,4

Alaska

3

Bush +25,0

McCain +22,4

South-Carolina

8

Bush +17,0

McCain +8,4

Lousiana

Fra “Svakt McCain”

9

Bush +14,5

McCain + 16,3

North Carolina

Fra “Svakt McCain”

15

Bush +12,4

McCain +9,0