Redde miljøet? Nei takk?

Det mangler ikke på ideer som kan bøte på klimakrisen. Og for hver ide finnes det motforestillinger. Her er sju eksempler.

atomkraft

Løsning: CO2 fra kullkraftverk og gasskraftverk fanges og deponeres under bakken.
Motforestilling: Deponering av CO2 i Nordsjøen vil øke presset i oljereservoarene slik at mer olje kan utvinnes.  Vinningen går opp i spinningen.

Løsning: Hurtigtog mellom Øst- og Vest-Norge. Utslippene på en av europas travleste flystrekninger reduseres.
Motforestilling: Nye jernbanetraseer vil bli en belastning for tradisjonelle dyretrekk og biologisk mangfold.

Løsning: Kraftig utbygging av vindmøller og høyspentledninger. Norge slipper å importere kullkraft.
Motforestilling: Er visuelt forsøplende og ødelegger opplevelsen av verdifulle naturlandskap. Truer fugler.

Løsning: Forbud mot den tradisjonelle glødelampen. I Canada reduserer sparepærer klimautslippene med sesk millioner tonn.
Motforestilling: Sparepærer inneholder kvikksølv og er dermed spesialavfall. Vi må ikke skape nye problemer.

Løsning: Massiv produksjon av ulike former for biobrensel, for eksempel bioetanol for biler.
Motforestilling: Når biobrensel utvinnes av sukker, hvete og mais bruker vi i praksis mat til drivstoff.

Løsning: Bygg ut atomkraft i stabile land. Frankrike henter allerede 80 prosent av sin energi fra atomkraft.
Motforestilling: Atomkraft skaper radioaktivt avfall i mange hundre år.  Kraftverkene kan aldri bli 100 prosent sikre.

Løsning: Bygge ut energiprodujsjon i verdensrommet, som Will Whitehorn fra Virgin Galactic tar til orde for.
Motforestilling: Hæ? Har du feber?

Enkelte miljøvernere mener den beste løsningen er å bruke mindre, å gå ned i levestandard.

– Løsningen på klimaproblemet knyttet til transport er ikke bare å reise mer miljøvennlig, men rett og slett å reise betydelig mindre –  i tillegg til at vi må forbruke langt mindre, sier Kurt Oddekalv.

Tar jeg feil, eller snakker Oddekalv om å stanse den økonomiske veksten i verden? Arbeiderpartiets Martin Kollberg har vært inne på det samme i VG:

– Vår generasjon og den neste må bryte med denne tradisjonelle økonomiske tenkningen. Verden vil møte veggen, sier Kolberg.

Det er luft over tanken. Oddekalv og Kolberg rokker ved det som nærmest blir sett på som en naturkraft. For tenk over det: Akkurat nå er hele verdensøkonomien i ulage – fordi veksten i USA kanskje er negativ (resesjon). Slike perioder er sjeldne, og forbindes gjerne med økende arbeidsledighet og sosial nød. (Se de grå feltene i figuren fra Norges Bank, viser perioder med resesjon. Innlegget avsluttes under.)

figutdypr41

Kan den økonomiske veksten reverseres uten at vi opplever arbeidsledighet og sosial nød? Eller bør vi satse på fortsatt vekst – og at miljøkrisen kan løses ved hjelp av teknologi og utvikling?

29.apr.2008 @ 14:27av Petter

Det er jo egentlig revnende likegyldig hva Kolberg og Oddekalv mener. Det er uhyre få som lytter til hva akkurat de og likesinnede mener.

Verden går fremover, det vil den fortsette med. Det eneste som kan redde oss på sikt er teknologien. Det er umulig å få med verden på en tilbakegang økonomisk og ‘finne tilbake til naturen.’ Vi er alt for mange på denne kloden som vi er, og med mindre vi skal bruke all mat vi i vesten ikke spiser selv på biobrensel. Da vil folketallet bare øke.

Norge burde definitivt benytte mange flere milliarder på forskning, da spesielt på energi. Og utbygging av miljøvenlig energi må få høyeste prioritet. Om det går med noen havørn og diverse andre arter er det å foretrekke fremfor vår egen død som art.

29.apr.2008 @ 21:03av Vidar

Du er vel ved kjernen til miljøvernerene nå. De sier nei til alt, og kommer ikke med konstruktive innspill til alternativer. Det er veldig lett å si nei, og holde sin ideologi ren, men det betyr bare at alt skurer og går.

Problemet med dagens klimadebatt, er at det for de troende har tatt helt over og nærmest blitt en religion, hvor intet middel er for sterkt for å forsvare moder jord. Hallo! Vi har påvirket jorda og klima siden vi klatra ned fra trærne.

Når det gjelder fremtiden så er jeg enig med ham som sa at det er ingeniørene som er de sanne revolusjonære, de har brakt verden langt mere framover enn noen Che.

30.apr.2008 @ 12:37av Sondre Båtstrand

En økonomi basert på evig økonomisk vekst er et farlig luftslott. Vi må redusere forbruket i rike land om det skal være mulig å øke forbruket i fattige land. Det handler om å dele innenfor en begrenset klode. Miljøkrisen lar seg ikke løse ved teknologi alene.

02.mai.2008 @ 01:15av Flatout

Mange gode poenger om at det ikke er bare bare å hive seg rundt og følge alle venstresidens dogmer. Selvfølgelig sitter ingen med gylne løsninger allerede nå.

Men å avfeie hele debatten og alle forsøkene, bare fordi man finner noen snags langs veien? Det blir for dumt, feigt og fatalistisk. Her er det høyresiden som har svin på skogen.

Bare et par løse kommentarer:

Når det gjelder lyntog og vindmølleparker: her er motforestillingen et svakere argument enn det man prøver å bøte på. Ingenting løses totalt, men ordet “prioritering” skulle vel ikke være helt ukjent? Feks. mht vindmølleparker:

– Fortsatt høyt energiforbruk.
– Reduksjon i CO2-utslipp.
– Vakker utsikt.

Velg to.

Om miljøbevegelsen og religion: det er faktisk miljøbevegelsen som har vitenskapen på sin side i denne saken. Overvekten er massiv, og voksende. Det de mesat standhaftige/krampaktige skeptikerne har å komme med er antakelser (“det løses bedre ved å vente på teknologi som løser det”, det er umulig å vite, altså en ren gambling, med litt for høy innsats til at jeg er bekvem med det), eller løsrevne fragmenter som ikke forandrer noe ved helheten. Og de fortsetter å blodholde på meningene selv i møte med helheten av fakta. Så hvem er de religiøse?

Og når det gjelder dette med at vi alltid har påvirket miljøet:

Ja. Og A. det har kontinuerlig ført oss til punktet vi er ved nå: at vi ser at det går ikke lenger. Klimakrisen er ikke engang den første. Husker noen alt snakket om ozonlaget og at det ble satt bremser på utslippene av KFK? B. Vi har aldri påvirket miljøet i så stor skala som nå. C. Hva er den underliggende antakelsen? At naturen har uendelig kapasitet til å bufre det vi tilfører systemet?

02.mai.2008 @ 01:22av Flatout

Forresten…

Støtter ikke Oddekalv i at økonomisk vekst er et onde. Er enig i at det går an å finne bedre løsninger som gir pose og sekk.

Men det er et faktum at historisk sett er det ikke resesjonene som er unntaket. Regelen er at alle imperier, noensinne, har kollapset – kulturelt, militært eller økonomisk (og gjerne en kombinasjon).

Det er så klart ikke umulig at vi er tårnet som vokser inn i himmelen. Men så langt er det den lange økonomiske framgangen de siste 150 årene som er unikt – ikke omvendt. Vi skal bare være forsiktig med å ta det for gitt. Ord for dagen: hybris, og vanlige konsekvenser av det.