En heftig krangel om lyntog

I år 2000 møtte jeg Jørg Westermann, som vil bygge lyntog over Haukeli. To timer og 25 minutter fra Oslo til Bergen.   Westermann ble stort sett latterliggjort. Åtte år senere er mye i ferd med å forandre seg.  

I dag er NSB-sjefen Einar Enger ute i media og advarer mot lyn-tog. NSB har lenge vært negative. Men at konsernsjefen nå sier det høyt blir regnet som en seier for tilhengerne. Nå blir de tatt på alvor. Og debatten lever.

ice3ffmbig

Situasjonen var motsatt i 2000. Da holdt Jørg Westermann og Norsk Bane pressekonferanse. Et tysk konsulentselskap hadde gått god for planene deres.

Dette skjedde i  et kjellerlokale på Hotel Terminus i Bergen. Oppmøtet var dårlig, og politikerne ville ikke ta i saken. Jeg ringte til flere. En velkjent stortingspolitiker lo høyt:

– Du får ikke meg ut på enda en sak om jernbane. Nå er vi akkurat ferdig med Gardermobanen, og du så hvordan det gikk, sa mannen og la på.

Her kan du se hvordan saken ble på tv den kvelden. Innlegget fortsetter under.

Lyntog er selvfølgelig grisedyrt. Westermanns planer koster i underkant av 30 milliarder kroner. Omtrent det samme som 48 jagerfly, eller et veldig dyrt Tromsø-OL.

Det spesielle er at Westermann sier prosjektet er bedriftsøkonomisk lønnsomt. Det har han stått på i mer enn ti år. Detaljerte planer ligger offentlig tilgjengelig. Bærebjelkene i argumentasjonen er – om ikke annet – fascinerende:

* Det er ikke dyrere å bygge jernbane gjennom fjell enn over grønne enger i Tyskland. Snarere tvert  i mot.

* Flystrekningen mellom Øst- og Vestlandet er en av de mest trafikkerte innenriksstrekningene i Europa. I underkant av tre millioner passasjerer flyr mellom øst og vest hvert år. Like mye som mellom New York og Washington. Et lyntog vil forsyne seg med halvparten av denne trafikken.

Motstanden er fortsatt stor i det noen kaller "det norske jernbanemiljøet".   Men nå har Norsk Bane inngått en kontrakt med Deutsche Bahn om videreutvikling. Aksjekapitalen skal utvides. Entusiastene mener de har vind i seilene. Og da er det kanskje ikke uventet at sterke motstandere gir lyd fra seg.

Men hvem får rett til slutt? Enger eller Westermann?