Haga må svare om kraftkabel

Konflikten om de mange kraftledningene som planlegges her i landet står høyt på dagsorden blant stortingsrepresentantene. Onsdag denne uken krever Venstres Gunnar Kvassheim svar i spørretimen.

Ikke lenge etter at jeg la ut den forrige bloggposten fikk jeg en henvendelse fra Kvassheim.   Han har fått med seg TV 2s sak om en ny, og billigere type kraftkabel som kan graves ned i bakken. Teknologien er et brennhett alternativ til mer synlige høyspentmaster. Saken er seinere blitt omtalt i Bergens Tidende.  

Nå vil Kvassheim vite hvorfor i all verden den tekniske nyvinningen ikke kan brukes, for eksempel i Hardanger. Der planlegges en høyspentledning fra Samnanger til Sima.

"Det synes å være ulike syn i fagmiljøene på om den nye teknologien er et aktuelt alternativ til planlagte luftspenn. Hvordan vurderer statsråden de mulighetene ny teknologi åpner i forhold til planlagt linjeutbygging?"

Spør Kvassheim.

Og svar får han altså i den ordinære spørretimen i morgen. At ansvarlig statsråd Åslaug Haga representerer distriktspartiet Sp gir saken en ekstra spiss. Frank Aarebrot har allerede hevdet at det pågår et slags distriktsopprør på Vestlandet.  Og man skal ikke snakke lenge med kraftlinjemotstandere i Hardanger før temaet dukker opp. Den nye typen jordkabel skal nemlig bare prøves ut på Østlandet…

Frå Nesheimshorgi. Alt. 1.0 kryssar under oss, og over Mikkjelstøl (Grøn flekk til venstre for venstre person) før den vinklar utover langs fjorden.

Ved Nesheimshorgi i Hardanger.  Her skal den planlagte høyspentledningen komme. 
(Foto: Folkeaksjonen i Hardanger)