Kraftkonflikt med sprengkraft

Skal en høyspentledning få brøyte seg vei gjennom vakre Hardanger? Saken er betent – og NVE har nok en gang utsatt sin avgjørelse.

Et Norge i sterk vekst trenger mer energi – fort. Det er bakgrunnen for planene om mange hundre kilometer med nye høyspentledninger. Linjene er helt nødvendige – det vet ikke minst politikerne. En regjering som i fremtiden blir ansvarlig for "blackouts" av den typen vi har sett i USA og Sør-Afrika, vil ikke sitte trygt.

Samtidig reiser det seg et opprør.  Aller sintest er innbyggerne i Hardanger. Med en rekke ordførere i spissen forlanger de at den planlagte kraftledningen fra Sima til Samnanger legges i jord- og sjøkabel i stedet.   Sjekk saken vi sendte på TV 2 Nyhetene i fjor (bloggposten fortsetter under).

Som det går frem av saken, kostnadene knyttet til jord- og sjøkabel har vært alt for høye. Derfor var det en god nyhet da Statnett i vinter annonserte verdens første forsøk med en billig type jordkabel.  Men se på saken under. Milliard-teknologien skal først skal prøves ut på Østlandet… Er det noen som husker Frank Aarebrots varsel om at "helvete vil være løs" med et eget Vestlandsparti? (Bloggposten fortsetter under).

Behovet for et mer solid kraftnett er åpenbart. Samtidig er motstanden sterk.  Og vi snakker ikke bare om ordførere på Vestlandet. NHO Reiseliv og Turistforeningen med Kristin Krohn-Devold i spissen er også sterkt i mot. Det samme er sentrale politikere i Høyre og Venstre. 

Men først skal saken ferdigbehandles av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).  Og de utsetter stadig sin avgjørelse. Først skulle saken være klar til påske. Nå skjer det neppe noe før nærmere sommeren. 

For øvrig venter motstanderene også spent på Arbeiderpartiets sentralstyre.  Som også skal også behandle saken.