Skandalen i Ålesund

Neida, jeg har ikke planer om å henge ut Ålesund i denne posten.  Ikke hele byen, iallefall.  Men kanskje 48,1 prosent av befolkningen?

Så mange lot være å stemme ved forrige kommunevalg i Jugendbyen.   14 684 av byens over 30 000 stemmeberettigede ble hjemme.  Av typiske bykommuner var bare Bodø, Hammerfest og Harstad dårligere.

Hvorfor?

Mandag møtte jeg Lodve Solholm (Frp) og Bjørn Tømmerdal (H) i Ålesund til direkte intervju på TV 2 Nyhetskanalen.  Begge var opptatt av den lave valgdeltagelsen.  Tømmerdal skyldte på rikspolitikerne:

– Vi kommer dragende med rikspolitikere og tror at de store figurene skal skape entusiasme for lokale saker. Vi må ikke glemme at det er våre egne vi skal stemme for denne gangen.   Sa Tømmerdal.  

Det er lett å forstå frustrasjonen.  Samtidig er Ålesund del av et mye større problem. Valgdeltagelsen ved kommunevalg faller over hele landet.  I 2003 var det nasjonale tallet på rekordlave 59 prosent.   Og det til tross for at myndighetene i mange år har jobbet med å gjøre det lettere å stemme:  Utvidet forhåndsvalg, ambulerende valglokaler, informasjonskampanjer og så videre.

I en NOU fra i fjor er en av konklusjonene imidlertid at tiltak som gjør politikken mer spennende er langt viktigere enn tiltak som gjør det lettere å stemme.   

Sagt på en annen måte: – Det hjelper lite med stemmegiving fra mobilen hvis den lokale politikken ikke engasjerer oss. 

Og det tar oss tilbake til Ålesund, en kommune som har drevet på konkursens rand de siste årene.  Du skal ikke snakke lenge med politikere i byen før de innrømmer at det er vanskelig å drive politikk når det ikke finnes penger.   De pengene som kommer inn går rett ut igjen til faste poster som skole og eldreomsorg.

For å sette det på spissen:  –  Velgerne går lei når det eneste som skiller partiene er hva de mener om skjenkeløyver. 

I rapporten tas det til orde for å styrke det lokale selvstyret. Med større handlefrihet i kommunestyresalen øker også engasjementet.     Spørsmålet er om rikspolitikerne har lyst til å gi fra seg litt makt.  Så seint som i går tok to sentrale politikere til orde for MINDRE lokalt selvstyre:

* På Dagsnytt Atten slaktet Carl I. Hagen Aps eldreinitiativ.   Han tror ikke på bedring før staten tar større ansvar.  Hagen bruker ord som "nasjonale" direktiver, "øremerking av midler" og skjeller ut kommunene for å bygge rådhus og kulturhus.

* På TV 2 Nyhetene truet miljøvernminister Helen Bjørnøy med å frata kommunene retten til å gi dispensasjon fra forbudet om å bygge i strandsonen.

Forresten:  Hadde det vært valg i dag ville bare 57,6 prosent avgitt stemme.   Det viser det siste kommunebarometeret TNS Gallup har laget for TV 2 og Kommunal Rapport.

16.aug.2007 @ 18:39av wiggo

Skandale? Tullekoppen!
Det og ikke stemme –
er også et valg! Om jeg bruker tiden til ?
Til fler som stemmer, til mindre teller min 1’e lapp. Dette er de store talls lov.

16.aug.2007 @ 19:30av

20 kommunar hadde dårlegare valdeltaking enn Ålesund ved sist val. Det er noko urettvist å trekke fram byen vår. Men det er skremmande at så få stemmer.

16.aug.2007 @ 20:53av Bjarte

Nå må folka i Ålesund mobilisere, slik at det ikke blir Høyre/Frp-styre i bya igjen. Kom dokke ut og stem på et parti som tar vare på folka og byen!

17.aug.2007 @ 22:22av

samd med bjarte i trongen for mobilisering, men denne reporteren har tydelegvis ikkje god greie korkje på byen, lokaldemokrati eller valdeltaking her oppe nordvest.