Nark, NAV og jihad i Allahs navn

Siden sommeren har nesten ingen fremmedkrigere fra Norge kommet seg til Syria. Hvorfor det?

Jihadistene sliter

Mye tyder på at Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, har god kontroll over de norske jihadistene. Det betyr at man vet hvem som er i Syria, hvem som har kommet tilbake og hvem som er drept. De norske islamistene har aldri slitt så mye som de gjør nå. Etter det TV2 erfarer har nesten ingen klart å komme seg inn Syria for å krige siden sommeren. Det er flere årsaker til dette.

Den viktigste årsaken er en mer offensiv sikkerhetstjeneste. Flere har blitt stanset før avreise, enten ved hjelp av samtaler eller pågripelser. De som har klart å reise er blitt stanset av tyrkiske myndigheter og sendt i retur. Her hjemme blir de fulgt opp svært tett. Enten helt åpent eller i det skjulte. Og hvis det finnes nok bevis blir de tatt og siktet.

Bare en som har tilstått

De mange pågripelsene er en sentral årsak til at jihadistene tenker seg om flere ganger før avreise. Totalt er ti personer i Norge siktet eller dømt for å ha vært fremmedkrigere i Syria. Alle ti sitter i fengsel. Det betyr at strafforfølgingen har hatt en preventiv effekt. Det hjelper å sikte dem for å ha deltatt i en terrororganisasjon. Etter straffelovens 147d betyr det fengsel i inntil seks år. Brukes paragrafen om terrorforbund økes strafferammen til 12 år.

Med flere siktelser, tiltaler og domfellelser svekkes også bakmennene. De som hjernevasker og sender norske borgere til Syria sliter nå med rekrutteringen. Det vi imidlertid har sett lite av, er at disse ideologene blir pågrepet. Det kan godt hende at vi vil se mer av det de neste månedene. En av de som sitter i varetekt har nemlig innrømmet å ha vært med i terrorgruppa IS. Det er den første og eneste erkjennelsen så langt. De andre har stort sett hevdet at de har delt ut mat og medisiner. Hvorfor det påståtte nødhjelpsarbeidet har blitt gjort med full kampuniform og kalasjnikov sliter de med å svare på i både avhør og i retten.

NAV, nark og psykiatri

En siste årsak til at nesten ingen har dratt siden sommeren er selvsagt den høye dødsraten i det såkalte kalifatet. Mange fra Norge er drept og listen blir stadig lenger. Mer enn 16 personer er enten skutt eller sprengt i filler så langt.

Totalt har rundt 85 personer reist fra Norge for å krige. TV2 kjenner identiteten til de fleste av dem. Mellom 30 og 40 personer med tilknytning til Norge oppholder seg per i dag i Syria. Av dem er det minst ni kvinner.

Det interessante er at nesten ingen av de norske fremmedkrigerne har høyere utdanning. Nesten ingen har syrisk bakgrunn og nesten ingen har teologisk utdanning innen Islam. Det mange derimot har er narkotika- og voldsdommer, psykiske lidelser og et hjertelig forhold til NAV og Lånekassen.

Hva vil skje bak murene?

Hvor farlige er så disse menneskene for Norge? Alle siktelsene og domfellelsene i Norge så langt går på forhold i Syria eller Irak. De som sitter i fengsel sitter der fordi PST mener de har kriget for terrorgruppa Islamsk Stat. Ingen av de norske fremmedkrigerne har blitt siktet for å ha planlagt terror i Norge. Men det er det man frykter. At en eller flere jihadister med kamptrening skal komme tilbake med dødelige planer. Det har vi sett skje i Paris.

Selv om PST har god kontroll over det norske jihadist-miljøet, er det andre  store utfordringer fremover. Den største er hvem som kommer med flyktningstrømmen? Der har myndighetene liten oversikt. Den andre store bekymringen blir hvordan Kriminalomsorgen skal håndtere de dømte norske fanatikerne i fengslene? Hvordan skal de sørge for at fengslene ikke blir utklekkingsanstalter for «kalifatets» drapsmaskiner? Dette snakkes det for lite om.

Påminnelse til trollene

Til slutt en presisering til de som kommer til å fylle kommentarfeltet med brun gørr: Ikke glem at det også er etniske nordmenn som har blitt jihadister. Altså hvite nordmenn som er født med navn som Tommy, Tom og Kim. Det er ikke asylmottaket eller manglende språkopplæring som hjernevasket dem!