Hvor farlig er mulla Krekar?

Mulla Krekar er ingen akutt hodepine for PST. De er mest bekymret for de ekstreme islamistene som offentligheten ikke vet om.

Ideologisk mentor

Fremmedkrigere som kommer tilbake fra Syria med et dødelig oppdrag er PSTs store mareritt. Det vil sikkerhetstjenestens trusselvurdering som legges frem onsdag denne uken understreke med stort alvor. Krekar er en annen type bekymring. Han er et langsiktig jihadistisk problem. Justismyndighetene frykter han som en ideologisk mentor. Et forbilde som skal hjernevaske unge islamister over tid. Og da er ikke frykten knyttet bare til Norge.

100.000 tilhengere i Nord-Irak

Krekar er større i utlandet enn her hjemme. De fleste kurdere i Norge hater mullaen. Det er i andre europeiske land at han har sin store tilhengerskare. I land som Italia, Sveits og Tyskland. Og i hjemlandet sitt. Ifølge Krekar selv har han 100.000 tilhengere bare i Nord-Irak. Under rettsaken mot ham i 2012 fikk vi innblikk i det enorme nettverket over hele Europa. Og alle støttesidene for ham på internett. I løpet av de siste 12 årene har Krekars navn dukket opp i flere europeiske etterforskninger. I blant annet Spania, Italia, Sveits, Finland, Tyskland og Sverige. Det har resultert i flere rettslige avhør i Oslo, men det har ikke kommet noen utleveringsbegjæringer. Foreløpig.

Besøk fra hele Europa

Det er med dette som bakteppe en må forstå valget av Kyrksæterøra. PST og politiet ønsker å plassere Krekar på et lite sted hvor de kan ha bedre oversikt over hvem som besøker ham. I dagens kjennelse på 18 sider fra Oslo tingrett står det:
«PST har kunnskap om at flere av mulla Krekars tilhengere og sympatisører i over lengre tid, før pågripelsen i mars 2012, oppsøkte ham i Oslo. Møtene fant sted dels på hans bopel og dels andre steder i Oslo. I all hovedsak var de besøkende etniske kurdere. Disse var bosatt i det sentrale østlandsområdet, men enkelte kom også tilreisende fra utlandet, heriblant Storbritannia, Tyskland, Sveits og Italia.»

Mye gradert informasjon

Krekars venner vil selvsagt finne veien til Kyrksæterøra. Men da vil politiet og sikkerhetstjenesten ha bedre kontroll med dem enn i Oslo sentrum. En av de som ifølge kjennelsen har besøkt Krekar i Norge er Karwan Talabany fra Sveits. Han ble i mai 2014 idømt tre års fengsel av en domstol i Sveits for spredning av materiale på Internett til fordel for al-Qaida tilknyttede organisasjoner.
Dette er noe av grunnlaget for at PST mener Krekar fortsatt er en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. I tillegg kommer alt gradert informasjon som offentligheten ikke får vite om.

Hva mener Krekar om IS?

Hvor farlig er mulla Krekar for Norge? Svaret på dette avhenger først og fremst av Krekar selv.  Hva mener han om terrorgruppa Islamsk Stat? Foreløpig har ikke mullaen villet ta et standpunkt. Krekar sa nylig i retten at det både var positive og negative sider ved organisasjonen, men fordi han hadde sittet to år og 10 måneder i fengsel kunne han ikke konkludere.
Noen av Krekars nærmeste støttespillere i Norge og utlandet har konkludert. Enkelte har valgt å støtte IS, andre har gått i mot dem. Velger Krekar å støtte det såkalte kalifatet holder det neppe med meldeplikt tre ganger i uka i Kyrksæterøra…