Sex, vold og “google-muslimer”

En etnisk norsk mann som har reist til Syria konverterte til Islam mens han lå på et psykiatrisk sykehus. En annen konvertitt misforsto religionen så mye at den muslimske kjæresten slo opp!

Ideologi er ikke drivkraften

Norsk presse forteller for lite om bakgrunnen til de ekstreme islamistene i Norge. Vi ser dem gå rundt med skjegg eller niqab, kalle hverandre for bror og søster og rope «Allah ho Akbar». Det er nok på tide å fortelle at alt ikke er så veldig ideologisk drevet.  Selv om det ser slik ut på overflaten. Kanskje er jihadistene som en hvilken som helst annen kriminell bandittgjeng. At det er sex og vold som er drivkraften, og ikke Koranen og Allah.

Høsten 2013 dro to søstre på 16 og 19 år fra Bærum til Syria. De stakk fra familien sin. Den eldste reiste for å møte kjæresten sin, en jihadist fra Bærum. Streng kodeks i hjemmet var ikke forenlig med et kjærlighetsliv. Ifølge faren angrer jentene og begge vil ut av det de beskriver som et levende mareritt. Foreløpig sitter de fast.

Mislykket kjærlighet

En annen jente i 20-årene dro fra Oslo samme år. Hun hadde blitt mer og mer konservativ og ble til slutt forelsket i en islamist fra Vestfold.  Foreldrene hennes godtok det ikke, så begge rømte til Syria. Der fant mannen seg en ny dame. Hun sitter nå igjen med ungen hans i IS-land.

Det er utrolig hvordan kjærlighet går igjen som en rød tråd i mange av historiene til norske fremmedkrigere. Stort sett mislykket kjærlighet. En ung jente fra Østlandet rakk å være gift med to norske islamister i løpet av noen få år. Hun ble dumpet til fordel for nye kvinner av begge mennene. Hvordan slike jihadister kan rakke ned på en muslimsk jente som ikke går med hijab eller en muslimsk mann som tar seg en fredagspils er ubegripelig. For noen år siden beskrev en av kvinnene i Profetens Ummah om hvordan Facebook var en viktig sjekke-arena for «brødrene og søstrene».

http://www.tv2.no/a/4003937

Klipp og lim fra Koranen

Mye av radikaliseringen skjer i det digitale rom. De som tror at moskeene er utklekkingsanstalter for norske IS-krigere har ikke peiling på hva de snakker om. I fjor høst reiste et etnisk norsk par fra Levanger til Syria. Kvinnen konverterte først og så fikk hun mannen med seg. Paret selvradikaliserte seg på internett. Man bør egentlig kalle dem «google –muslimer». Klipp og lim fra Koranen og vips er man verdensmester i Islam.

Terrorgruppa Islamsk Stat vet å utnytte dette. De vet at tusenvis av enkle sjeler sitter online og er mottagelige for religiøs indoktrinering.  I fjor reiste en av de mest ekstreme kvinnelige islamistene i all hemmelighet fra Norge til Syria. Hun var sammen med en islamist fra Oslo, men dro og fant kjærligheten med en annen norsk jihadist i Syria. Trekantdramaet har for tiden ført til splittelse i miljøet.

Mange kriminelle

De ekstreme islamistene vil fremstå som høyt skolerte ideologer som kjemper for den rette tolkningen av Islam. Virkeligheten er at de knapt vet noe om Islam. Mange har kriminell bakgrunn. En stor del er rusmisbrukere, butikkranere og voldsmenn. De sliter med utdanning, jobb og damer.

PST skriver dette i sin rapport «Norske fremmedkrigere i Syria»:

«Få av de som har reist til Syria har høyere utdanning og eller fast jobb. Flertallet kjennetegnes snarere av lav utdanning og løs tilknytning til arbeidslivet. I tillegg har en del forbindelser til kriminelle miljøer».

Les hele rapporten her:

http://www.pst.no/media/utgivelser/norske-fremmedkrigere-i-syria/

Sosiale tapere

Terrorgruppa Islamsk Stat gir dem kanskje følelsen av å endelig få til noe. Være med på noe viktig. Bli sett. Det er ikke Islam som tiltrekker. De er faktisk religiøse analfabeter når de utfordres på teologi. Det ser vi i nettdebattene hvor skolerte konservative muslimer slakter tolkningen deres av Koranen og Hadithene. Sistnevnte er de nedskrevne fortellingene om hva profeten Muhammed sa og gjorde. Mer slakt fra «sine egne» er god medisin.

I 2013 reiste to britiske jihadister, Yusuf Sarwar og Mohammed Ahmed, fra Birmingham til Syria. Gjett hva de hadde med seg i bagasjen? De hadde med bøkene «Islam for Dummies» and «The Koran for Dummies».  Kanskje det beste beviset på at wannabe-islamistene er alt annet enn gode representanter for verdens nest største religion. Den tidligere MI6 sjefen, Richard Dearlove, har beskrevet de britiske fremmedkrigerne som «pathetic figures».

Ekstremistene som har reist til Syria, og IS-sympatisørene her hjemme, er først og fremst sosiale tapere. Men det betyr ikke at de ikke er farlige. Tvert imot. PST er bekymret fordi slike utskudd kan være i stand til å gjøre hva som helst. Og det vet terrorhjernene i IS og Al-Qaida. Det er derfor de lokker dem nedover med 72 jomfruer og bekker av honning og melk. God tur!

 

 

 

 

 

Når norske muslimer blir radikalisert må norske muslimer stå i front!

Det som skjedde i København kan når som helst skje i Oslo. Når norske muslimer blir radikalisert må norske muslimer stå i front. Derfor fremstår det som svært underlig at regjeringen gir kristne menigheter flere hundre tusen kroner for å forebygge radikalisering blant ekstreme muslimer. La meg forklare:

Forebygge radikalisering

Regjeringen lanserte i fjor sommer en 30-punkts handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Den inneholder en rekke viktige tiltak. Men noen av dem er vanskelig å forstå. Hvorfor har Kulturdepartementet gitt Areopagos kirkelige dialogsentra 350.000 kr for å forebygge radikalisering? Kirkens bymisjon Østfold fikk 350.000 kroner. Det samme fikk Kirkelig Dialogsenter i Bergen. Til sammenligning fikk Islamsk Råd 150.000 kroner. Kulturdepartementet fordelte før jul totalt 2,2 millioner kroner til tiltak som skal tilrettelegge for dialog og forebygge radikalisering.

Se hvem som fikk hvor mye her:

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/tilskudd-til-dialog-og-forebygging-av-radikalisering/id2356414/?regj_oss=10

Kalifatelskerne fra Lislebyveien

Tror virkelig byråkratene i Kulturdepartementet at Areopagos kirkelige dialogsentra vil klare å nå ut til de unge muslimene som hyller Al-Qaida? Eller at kalifatelskerne fra Lislebyveien i Fredrikstad vil la seg omvende av Kirkens Bymisjon i Østfold? Jeg ser frem til å lese evalueringsrapportene. Det er først og fremst de muslimske trossamfunnene, og ikke kirkelige dialogsentre, som må gjøre mer for å bekjempe radikalisering. Dette må både de selv og myndighetene erkjenne. Radikalisering av unge muslimske sinn er først og fremst et muslimsk problem, like det eller ei.

Moskeene må snakke med de hjernevaskede ungdommene, foreldrene deres og vennene deres. Da trenger de moskeene, som vil gjøre dette arbeidet, hjelp av storsamfunnet. Hvis de ikke vet det selv, bør PST og politiet hjelpe dem med å identifisere hvem de skal snakke med. Både de unge ekstreme islamistene og bakmennene i lokalmiljøet må konfronteres i mye større grad enn det vi ser i dag. På gata og i det digitale rom. Kulturdepartementet mottok 70 søknader til arbeidet med å forebygge radikalisering. En rekke moskeer og muslimske organisasjoner sto på listen over de som ville gjøre en innsats. De fleste fikk ikke en eneste krone. Det går ikke an å kreve at muslimene må løpe mer i denne kampen og samtidig sette dem på benken.

Islamsk Råd må bli mer slagkraftig

Det er også på høy tid å diskutere rollen til Islamsk Råd Norge, IRN. Man må ikke være en Syria-kriger for å gå amok med et våpen. Det holder å være en sympatisør av religiøse banditter som forsøker å kuppe verdens nest største religion. IRN må være forberedt på at neste terrorangrep på norsk jord kanskje ikke vil bli utført av en hvit høyreekstremist som tror han er en korsfarer. Det kan like godt være en muslim som hater alt det Norge står for.

Derfor må Islamsk Råd Norge bli mer offensiv og slagkraftig. Faktum er at selv om IRN representerer 80.000 muslimer i forskjellige trossamfunn har de i alle år hatt EN person i heltidsstilling. Det er generalsekretæren. Vedkommende holder kurs og foredrag, jobber med halalsertifisering, fremmer dialog og livssynsarbeid og stiller opp for pressen. Listen over det IRN driver med er egentlig mye lenger. Da sier det seg selv at en person ikke holder. Nylig fikk IRN ansatt en person til, men selv det holder ikke. Resten, blant annet styremedlemmene, er med på frivillig basis. Ikke rart at rådet til tider fremstår som bakpå og tannløst.

Regjeringen og IRN bør kanskje sammen se på hvordan paraplyorganisasjonen kan styrkes økonomisk for å bli mer effektive i kampen mot radikalisering. Også medlemmene av Islamsk Råd, altså moskeene, bør tenke nytt. I dag er medlemsavgiften fra 4000 til 16.000 kroner i året, avhengig av trossamfunnets størrelse. Her ligger det definitivt muligheter for å styrke organisasjonen.

Hvor stort er jødehatet blant muslimer?

For å vite mer om den faktiske situasjonen trenger vi også mer nasjonal kartlegging. Regjeringen vil dette året gjennomføre en undersøkelse av jødehat og islamhat. Det er godt nytt. Jeg håper at det ikke blir blant befolkningen generelt, men at det også dykkes ned i minoritetsmiljøene. Hvor stort er egentlig jødehatet blant norske muslimer? Og hva med islamhatet hos norske jøder? Er det geografiske, kulturelle og etniske forskjeller? Svarene vil kunne gjøre det lettere for både storsamfunnet og trossamfunnene å sette inn målrettede tiltak.

Som journalist opplever jeg at det er mange der ute som synser, tror og mener for mye. De merkeligste epostene fra både islamister og islamhatere bekrefter en enorm mangel på kunnskap. Mer fakta og flere nasjonale undersøkelser vil bidra til en mer konstruktiv diskusjon. Hvor mange norske muslimer støtter for eksempel terrorgruppa Islamsk Stat? Det er en kartlegging jeg skulle ha likt å se. Vi mangler også kunnskap om årsakene til radikaliseringen. Hva med de utenrikspolitiske faktorene? Det er ingen tvil om at Israel/Palestina konflikten og USAs krigføring i muslimske land er en viktig bidragsyter til frustrasjonen hos unge muslimer. Hva slags undersøkelser er gjort på det feltet?

Radikalisering i fengslene

Om en uke starter den første rettsaken mot tre norske borgere som er tiltalt for å ha deltatt sammen med terrorgruppa IS. Behandlingen i domstolen vil gi oss hittil ukjent informasjon om islamistene. Vitneutsagnene, avspillingen av det avlyttede materialet og annen etterforskningsmateriale vil sjokkere. Tror jeg. Og kanskje det er det vi trenger. Spesielt de unge muslimene som sitter fastlåst i sine konspirasjonsteorier trenger å bli fortalt den usminkede virkeligheten. Den er at det er et fåtall mennesker midt blant oss som vil Norge vondt. De kaller seg muslimer, men står for alt annet enn det Islam forfekter. Da hviler det et ekstra ansvar på de som er lei av å se religionen sin bli misbrukt å ta til motmæle.

I løpet av året vil vi nok også se flere personer bli pågrepet og terrorsiktet av PST. Det blir garantert flere rettsaker. De eventuelle domfellelsene vil stille samfunnet overfor en ny dimensjon: Hvordan hindre at norske IS-krigere og sympatisører ikke radikaliserer andre kriminelle i fengslene? Terroristen fra Danmark var en tidligere gjengkriminell som nylig slapp ut av fengselet. Hvem radikaliserte ham? Et dansk kirkelig dialogsenter har neppe svaret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor farlig er mulla Krekar?

Mulla Krekar er ingen akutt hodepine for PST. De er mest bekymret for de ekstreme islamistene som offentligheten ikke vet om.

Ideologisk mentor

Fremmedkrigere som kommer tilbake fra Syria med et dødelig oppdrag er PSTs store mareritt. Det vil sikkerhetstjenestens trusselvurdering som legges frem onsdag denne uken understreke med stort alvor. Krekar er en annen type bekymring. Han er et langsiktig jihadistisk problem. Justismyndighetene frykter han som en ideologisk mentor. Et forbilde som skal hjernevaske unge islamister over tid. Og da er ikke frykten knyttet bare til Norge.

100.000 tilhengere i Nord-Irak

Krekar er større i utlandet enn her hjemme. De fleste kurdere i Norge hater mullaen. Det er i andre europeiske land at han har sin store tilhengerskare. I land som Italia, Sveits og Tyskland. Og i hjemlandet sitt. Ifølge Krekar selv har han 100.000 tilhengere bare i Nord-Irak. Under rettsaken mot ham i 2012 fikk vi innblikk i det enorme nettverket over hele Europa. Og alle støttesidene for ham på internett. I løpet av de siste 12 årene har Krekars navn dukket opp i flere europeiske etterforskninger. I blant annet Spania, Italia, Sveits, Finland, Tyskland og Sverige. Det har resultert i flere rettslige avhør i Oslo, men det har ikke kommet noen utleveringsbegjæringer. Foreløpig.

Besøk fra hele Europa

Det er med dette som bakteppe en må forstå valget av Kyrksæterøra. PST og politiet ønsker å plassere Krekar på et lite sted hvor de kan ha bedre oversikt over hvem som besøker ham. I dagens kjennelse på 18 sider fra Oslo tingrett står det:
«PST har kunnskap om at flere av mulla Krekars tilhengere og sympatisører i over lengre tid, før pågripelsen i mars 2012, oppsøkte ham i Oslo. Møtene fant sted dels på hans bopel og dels andre steder i Oslo. I all hovedsak var de besøkende etniske kurdere. Disse var bosatt i det sentrale østlandsområdet, men enkelte kom også tilreisende fra utlandet, heriblant Storbritannia, Tyskland, Sveits og Italia.»

Mye gradert informasjon

Krekars venner vil selvsagt finne veien til Kyrksæterøra. Men da vil politiet og sikkerhetstjenesten ha bedre kontroll med dem enn i Oslo sentrum. En av de som ifølge kjennelsen har besøkt Krekar i Norge er Karwan Talabany fra Sveits. Han ble i mai 2014 idømt tre års fengsel av en domstol i Sveits for spredning av materiale på Internett til fordel for al-Qaida tilknyttede organisasjoner.
Dette er noe av grunnlaget for at PST mener Krekar fortsatt er en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser. I tillegg kommer alt gradert informasjon som offentligheten ikke får vite om.

Hva mener Krekar om IS?

Hvor farlig er mulla Krekar for Norge? Svaret på dette avhenger først og fremst av Krekar selv.  Hva mener han om terrorgruppa Islamsk Stat? Foreløpig har ikke mullaen villet ta et standpunkt. Krekar sa nylig i retten at det både var positive og negative sider ved organisasjonen, men fordi han hadde sittet to år og 10 måneder i fengsel kunne han ikke konkludere.
Noen av Krekars nærmeste støttespillere i Norge og utlandet har konkludert. Enkelte har valgt å støtte IS, andre har gått i mot dem. Velger Krekar å støtte det såkalte kalifatet holder det neppe med meldeplikt tre ganger i uka i Kyrksæterøra…

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.