Hvor stor er den “muslimske elefanten”?

Samfunnsfaglæreren Max Hermansen inviterer til Pegida demonstrasjon hver mandag utenfor Oslo Rådhus. Budskapet er at vi må snakke om den ”store elefanten i rommet”.

Drittlei

Den må ikke forveksles med den afrikanske eller indiske elefanten. Nei, vi snakker om den muslimske elefanten. Helt ordrett sier og skriver Max Hermansen:

”Det er mye statistikk som viser at det er store problemer med muslimer i Norge. Selvfølgelig ikke alle (Jeg er dritt lei av å måtte skrive den setningen). Muslimer er ansvarlig for de fleste kjønnslemlestelsene, tvangsekteskapene, overfallsvoldtektene….”

Pegida i hele Norge

Jeg har dekket den første og den andre Pegida demonstrasjonen i Oslo. Mandag vil vi bli vitne til den tredje antimuslimske marsjen i hovedstaden. Der vil demonstrantene gjenta disse påstandene. Men hvor stort er egentlig omfanget av tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og overfallsvoldtekter i Norge?

Noe gjærer tydeligvis i en liten krok i folkedypet. Nå finnes det ikke bare Pegida i Oslo. Selv om bevegelsen ikke er stor, har den spredd seg til mer enn ti norske byer. Facebook siden til Pegida Norge har en oversikt over stedene. Der annonseres det at det vil demonstreres mot den ”store elefanten” i tiden som kommer.

 Hvor mange muslimer er det i Norge?

La oss først definere denne muslimske elefanten. Det finnes ingen eksakt statistikk på hvor mange muslimer det er i Norge. Det er forskjellige måter å regne på, men fasiten ligger et sted mellom 110.000 til 200.000 mennesker. Mer om regnestykket kan leses her:

http://forskning.no/meninger/leder/2013/02/hvor-mange-muslimer-er-det-i-norge

Elefanten utgjør altså mellom 2 til 4 prosent av Norges befolkning. Man trenger ikke å kunne mye matematikk for å forstå hvor stor plass denne prosentandelen tar i et rom som Norge. Men for samfunnsfaglæreren Max Hermansen og hans likesinnede er elefanten enorm. La oss derfor late som den er det og gå til påstand nummer 1: Muslimer er ansvarlig for de fleste tvangsekteskapene.

 Tvangsekteskap

Statistisk Sentralbyrå, SSB, har ingen statistikk på dette området. Men det har Integrering og mangfolds direktoratet, IMDI. De har til og med et eget kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det består av representanter fra blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Politidirektoratet (POD), Utlendingsdirektoratet,(UDI). Så hva slags tall har Norges fremste ekspertise?

De siste IMDI tallene er fra 1.halvår 2014. Der står det at 54 tvangsekteskap ble gjennomført i fjorårets første halvdel. For hele 2013 var tallet 85. Og fra 2004 til 2012 var tallet 298 gjennomførte tvangsekteskap. La oss dvele litt ved dette og bruke noen sekunder på addisjon. Femtifire pluss åttifem pluss tohundre og nittiåtte. 437?

Sex med leikaring

Den muslimske elefanten er på 110.000 til 200.000 mennesker. Av disse har 437 personer blitt tvangsgiftet i løpet av de siste 10 årene, ifølge norske myndigheter. Det betyr 0,21 prosent av den muslimske befolkningen i Norge. Null komma tjueen prosent.

Tallene og rapporten sier ingenting om religion. La oss likevel anta at alle som ble tvangsgiftet hadde afghansk, irakisk, somalisk eller pakistansk opprinnelse. Altså at de eller foreldrene hadde muslimsk landbakgrunn.

Hvis vi konsentrer oss om i fjor betyr det 54 gjennomførte tvangsekteskap i første halvår. Det utgjør 0,027 prosent av den muslimske befolkningen i Norge. Det er så lite at jeg vet ikke helt hva vi kan sammenligne det med. Tilsvarer kanskje delen av Norges befolkning som tenner på sex i leikarring?

Hva er ski?

Rapporten fra IMDI tallfester ikke bare gjennomførte tvangsekteskap. De registrerer også frykt for tvangsekteskap, ekstrem kontroll og frykt for å bli etterlatt i utlandet osv. Tar vi med disse tallene øker totalen til 0,12. Det må være andelen av Norges befolkning som ikke vet hva ski er.

Hva forteller dette? Pegida vil tolke det som at det er flest muslimer som står bak tvangsekteskap. Andre vil  si at 99,9 prosent av muslimene har annet å gjøre enn å gå rundt og tvangsgifte barna sine.

Les hele Imdis halvårsrapport her:

http://www.imdi.no/Documents/Tall_og_fakta/TVE_1_halvar_2014.pdf

 Kjønnslemlestelse

Neste sentrale påstand i Pegida marsjen er kjønnslemlestelse. Tallene fra Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse viser at det var null tilfeller i første halvår i fjor. 11 personer fryktet kjønnslemlestelse i den samme perioden, men null tilfeller ble gjennomført.

Av den store elefanten på mellom 110.000 til 200.000 var det altså zero saker. Kanskje ikke så rart når dette er en skikk i deler av Afrika som ikke har noe med Islam å gjøre.

 Hvilken religion har voldtektsmenn?

Den tredje påstanden som gjentas er at muslimer er ansvarlig for de fleste overfallsvoldtektene. De siste tilgjengelige tallene kan leses i Kripos rapporten, ”Voldtektssituasjonen 2012”. Der står det at det ble anmeldt 94 overfallsvoldtekter i 2012. I rundt halvparten av sakene ble gjerningspersonene identifisert. 21 av gjerningspersonene var ikke-nordeuropeere. 19 av gjerningspersonene var nordeuropeere. Som det meste av annen statistikk i Norge, brytes ikke tallene ned på religion.

Jeg vet det er helt feil, men la oss likevel anta at alle de 21 ikke-nord-europeiske gjerningspersonene var muslimer. Hva da med de andre 19? Hva slags religion har de? Rapporten sier rett ut at begge gruppene er nesten like store. Og hva med alle andre typer voldtekt? Ifølge Kripos er flertallet av gjerningspersonene nordeuropeiske i samtlige kategorier med unntak av overfallsvoldtekter. Hele Kripos rapporten kan leses her:

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/kripos/Vedlegg_2030.pdf

Faktakorrigering

Alle har rett til å ytre seg. Men påstander som er direkte feil eller er ren løgn kan ikke stå uimotsagt. Det er ikke bare pressen som har et ansvar for å drive med faktaopplysning og faktakorrigering. Det må skje i klasserommet, i kantina og i det offentlige rom. Uimotsagte løgner over tid blir til etablerte sannheter. SSBs fakta om innvandrere i Norge er obligatorisk lesning.

http://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/nokkeltall/innvandring-og-innvandrere

Pegida demonstrerer mot Norges nest største religion. De går i tog mot muslimer som er i Forsvaret, de som skal vokte Norges grenser. De protesterer mot muslimer som er i PST, de som skal passe på rikets sikkerhet. Og de marsjerer mot muslimer som er i politiet, de som skal opprettholde lov og orden.

Selvsagt har de full rett til det. Men faktum er at muslimer er en naturlig del av Norge. Som leger og sykepleiere. Drosjesjåfører og kjøpmenn. Ingeniører og advokater. De pumper opp olje i Nordsjøen og de lager lover på Stortinget. De er alle en del av den muslimske elefanten.

 

 

 

Hva vil Krekar koste i Kyrksæterøra?

Krekar har i alle år levd på konas lønn. Han har ikke fått en krone fra NAV. Nå skal staten tvangsflytte mullaen og betale for kost og losji.

 Regningen sendes til UDI

Fra å være en økonomisk belastning for kona, som i mange år har vært i fullt arbeid i en barnehage,  blir Krekar en statlig klient. Frem til nå har skattebetalerne betalt for etterforskningene, rettsprosessene og advokatutgiftene. Nå skal folket også betale for Krekars mat og bolig.

Årsaken er regjeringen, med Frp i spissen, sin nyutklekkede plan om å tvangsflytte Krekar til Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag. Der skal 58-åringen bosettes i en leilighet i det desentraliserte mottaket Jarlen i Hemne kommune. Det driftes av den private og svært lønnsomme operatøren Hero. Regningen for den nye kjendisbeboeren vil bli sendt til Utlendingsdirektoratet, UDI.

Hvor lenge skal han bo på bygda?

De månedlige utgiftene til Krekars bo- og livsopphold må staten betale. Men hvor lenge regner de med å punge ut for mullaen? De har ikke fått ham ut på 12 år og det ser ikke så veldig lyst ut i Irak med tanke på en returavtale som kan gi en garanti mot dødsstraff.

Status er derfor som følger: En tidligere kurdisk geriljaleder, som egentlig skal sendes ut av landet,  vil nå bo sammen med rundt 200 asylsøkere og flyktninger på bygda. Han har ikke oppholdstillatelse, bosettingstillatelse eller arbeidstillatelse. Krekar har ikke bankkort engang. Nå vil myndighetene gi ham en månedlig pengesum. Det finnes faste satser for slikt. Ifølge UDI har Krekar rett på de samme tjenester og økonomiske ytelser som andre utlendinger i mottak uten lovlig opphold i Norge.

 Hva vil retten si?

Men fortsatt kan mye forandre seg. Krekars faste advokat, Brynjar Meling, er opprørt. Han vil be domstolen om å overprøve tvangsflytting vedtaket til Oslo politidistrikt. Ifølge advokaten er Kyrksæterøra så langt borte fra Oslo at Krekar ikke kan opprettholde et vanlig familieliv. Brudd på menneskerettighetene, sier Meling.

Ifølge vedtaket fra politiet får ikke mullaen krysse grensene til Hemne kommune. Han må også melde seg for det lokale lensmannskontoret tre ganger i uka. I Oslo har Krekar fire barn og en kone. De er alle norske statsborgere og kan derfor ikke tvangsflyttes. Flere av barna har høyere utdanning og er i jobb. Det blir spennende å se den rettslige behandlingen av et vedtak som aldri har vært prøvd i retten før. Tunge jus-eksperter har allerede uttalt seg kritisk til tvangsflyttingen.

Hvorfor er myndighetene tause?

Norske myndigheter klarte aldri å få Krekar dømt for terror. De klarer ikke å sende ham ut av landet. Og de klarer heller ikke å sette ham i forvaring, slik Frp lovet. Det har vært nederlag etter nederlag. Det de klarer er å finne en instruks som gjør at Justisdepartementet oversender saken til Politidirektoratet. De  skyver den ned til Oslo politidistrikt som igjen ber UDI om å finne et egnet sted på bygda. Med innspill fra Politiets Sikkerhetstjeneste blir resultatet Kyrksæterøra.

Løsningen er på plass, men justisministeren er ordknapp. Han henviser til politiet. Det er ikke departementet, men Oslo politidistrikt som må svare for vedtaket sitt og valg av bosted. De ville ikke stille til intervju i går. Ikke UDI heller. Fra å være en mangeårig nasjonal hodepine ble Krekar plutselig en sak for Oslo-politiet. Jeg blir ikke overrasket om vi nå blir henvist til Sør-Trøndelag politidistrikt for å stille de vanskelige Krekar spørsmålene. Et politidistrikt som aldri har hatt noe å gjøre med mannen.

 Mulla på nett

Søndag spaserer mullaen ut fra fengsel etter å ha sonet en dom på to år og ti måneder. Under rettsaken fikk pressen et innblikk i Krekars islamistiske virksomhet. Der fortalte mullaen at han satt i hjemmet sitt opp til 15 timer hver dag på internett og holdt forelesninger på nettsteder som Paltalk. Han opplyste at han også hadde telefontid for sine disipler. Slik har Krekars liv vært i mange år.

Etter et attentatforsøk mot familiens hjem på Grønland i januar 2010 i gikk Krekar sjelden ut. Han fikk ofte besøk av unge islamister i Oslo som ser på ”Sheikh Krekar” som en viktig ideolog, men det er først og fremst internett som er mannens kommunikasjonskanal. Hvordan dette vil bli annerledes i Kyrksæterøra bør justismyndighetene svare på. De bør også fortelle hvor mye det vil koste å ”passe på” Krekar i den lille bygda. Hva følger det av ekstra politi og PST ressurser? Hvem skal sørge for at mullaen ikke krysser kommunegrensen? Hvem skal nekte jihadister fra nord og sør å møte ham midt i Norge?

 Krekar er ingen spøk

Twitter flommer over av harselerende meldinger om regjeringens løsning. Alt fra Lilyhammer assosiasjoner til kos med Krekar på kafe. Men mullaen, som Høyesterett har stadfestet er en fare for rikets sikkerhet, er ingen spøk. PST har i mange år vært bekymret for islamistens forbindelser til ekstreme miljøer i utlandet og hans påvirkning på unge jihadister i Norge.

Mye forandret seg på tiden Krekar har sittet inne. Det var nesten ingen nordmenn som kriget i Syria da han fikk sin dom i 2012. Nå er det mer enn 70 norske fremmedkrigere fra hele landet. Etniske nordmenn, innvandrere og 2.generasjonsinnvandere. Dette er den nye virkeligheten karismatiske Krekar skal slippes ut til.

Jarlen mottak i Hemne kommune kan på sine nettsider friste med matlagingskurs og spinning timer for beboerne. Krekar er neppe kandidat til det.  Om mullaen er i Sør-Trøndelag eller Nord-Irak spiller ingen rolle. Han vil fortsette med det han kan best, forkynne sin islamistiske ideologi. Vinner ikke Krekar i retten så er det bare å si: Lykke til Kyrksæterøra!

 

 

Krekar, Bhatti og Pegida kan bli en farlig miks.

Arfan Bhatti er tilbake i Norge. Islamkritikere og islamhatere marsjerer i Oslos gater. Om noen dager er Krekar en fri mann. Hvordan vil dette gå?

Brutte løfter

I går landet mannen PST frykter aller mest, Arfan Bhatti, på norsk jord. Mandag skal islamkritikere og islamhatere igjen marsjere i Oslos gater. Noen dager senere vil mulla Krekar spasere ut av Kongsvinger fengsel som en fri mann. Jeg tror ikke at justisminister Anders Anundsen (Frp) kan ha det godt akkurat nå.

La oss starte med mullaen. Krekar fikk et utvisningsvedtak i 2003, men kan ikke kastes ut fordi han risikerer dødsstraff i hjemlandet Irak. Frp forsto aldri dette i opposisjon. Da lovet de å sende mullaen, som ifølge Høyesterett er en fare for rikets sikkerhet, umiddelbart ut av landet. Før det var gjort skulle han settes i forvaring.

Meldeplikt

Nå har regjeringen kommet med et tredje alternativ: Krekar skal ut på ”landet”. Onsdag sendte justisministeren en instruks til Politidirektoratet som innebærer at personer som Krekar i regelen skal pålegges meldeplikt og et bestemt oppholdssted inntil de er sendt ut av landet. Hjemmelen er utlendingslovens paragraf 105 og det skal være politiet som rent praktisk finner egnet oppholdssted og egnede rutiner for meldeplikt.

Dette åpner for noen spørsmål: Hvilken kommune skal Krekar bosettes i? Er det lokalpolitikerne eller Staten som vil bestemme det?

Hvem tar regningen?

Krekar mottar ikke en krone fra NAV. Hvem skal betale for kost og losji hvis han nå plasseres ute på ”landet”? Mullaen har ikke oppholdstillatelse, arbeidstillatelse eller bosettingstillatelse. Han kan altså ikke jobbe, men har heller aldri mottatt noe økonomisk støtte fra det offentlig gjennom årene. Mullaen er riktignok en ekstrem islamist, men han har i alle år levd på konas lønn.

Hvis Krekar nå skal bli pålagt et ”bestemt oppholdssted”, som ikke er hans eget hjem, hvem tar regningen? Og hvor lenge skal det betales? Situasjonen i Irak ser ikke akkurat lovende ut.

Det er neppe slik at regjeringen kan tvangsflytte hele Krekar-familien til Norges mest øde kommune. Både kona og barna hans er norske statsborgere. Det er kun mullaen som ikke er norsk og som har et utvisningsvedtak.

Internettsensur?

Den nye instruksen åpner ikke for å sette Krekar i husarrest eller forvaring. Med andre ord, mullaen kan fortsatt gå fritt rundt. Et annet spørsmål er hvordan regjeringen skal hindre Krekar tilgang til sin fremste arena, internett. Den tidligere geriljalederen har ikke forkynt noe som helst i en moske på veldig mange år. Hans kommunikasjonskanal til sine disipler er nettsteder som Paltalk.

Nye runder i retten med skattebetalernes penger blir det garantert. Advokat Brynjar Meling har allerede varslet at han vil gå til retten for å få omgjort et eventuelt pålegg om meldeplikt og restriksjoner på hvor mulla Krekar kan oppholde seg.

Til TV 2 har han også sagt de ønsker å be om en ny vurdering av utvisningsvedtaket fra 2003. Det var da mulla Krekar ble ansett for å være en fare for rikets sikkerhet. Mye har forandret seg i verden og i Irak på 12 år. Er mullaen fortsatt en fare for nasjonen? En omgjøringsbegjæring til Utlendingsnemnda og så påfølgende runder i tingrett, lagsmannrett og høyesterett vil trolig gi svar på det. Med mindre regjeringen og Krekar blir fornøyd med ”huset på prærien” løsningen.

Kommer Bhatti til å bli?

Mens regjeringen desperat har slitt med Krekar, har også mannen PST frykter aller mest, Arfan Bhatti, dukket opp. Den norske borgeren kom med et fly fra Pakistan onsdag kveld og ble pågrepet i en familievoldssak.

Hva som vil skje med 38-åringen er det mange som lurer på. Noen av dem er nok livredde. Uavhengig av om han blir varetektsfengslet eller fotfulgt av PST så er det en del andre interessante spørsmål: Hvordan er den nye Bhatti etter å ha sittet i to og et halvt år i et pakistansk fengsel? Vil han besøke familien sin i Norge og så reise? Som en erklært sympatisør av Islamsk Stat er Syria et alternativ. Det andre er Pakistan, men det er bare hvis han får innreisetillatelse. Det er ikke gitt når han er norsk og ikke pakistansk borger. Det kan i realiteten bety at Bhatti blir. Man trenger ikke å være ekspert for å forstå hva det vil bety for ekstreme norske islamister.

Islamhatere i gatene

Det var de ekstreme islamistene. På mandag dukket også motpolen opp etter lengre tid i skyggenes dal. Den tyskinspirerte Pegida marsjen i Oslo samlet anti-islamister, islamkritikere og islamhatere. Det var personer tilknyttet Hvit Arisk Motstand, Norwegian Defence League, motstandere av umerket halal-kjøtt, tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Ingvald Godal, og samfunnsfaglærere som arrangøren Max Hermansen. Flere maskerte og umaskerte nynazister deltok også. Totalt 190 personer. Aldri før har så mange motstandere av en enkelt religion vært samlet i Norge. Og nå vil de marsjere hver mandag i tiden fremover. Kanskje ikke så rart at PST er bekymret.

Krekar pluss Bhatti pluss Pegida kan bli en farlig miks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terrorister har ingen tro

En politimann ble skutt i hodet mens han lå skadet på gaten etter terrorangrepet i Paris. Politimannen het Ahmed Merabet og var muslim.

Alle andre er vantro

For terroristene var han en vantro franskmann som fortjente å dø. De som drives av et ekstremt hat har ingen tro. De tror bare på de som deler deres forskrudde verdenssyn.

Anders Behring Breivik tok 77 uskyldige liv og begrunnet det med at han  skulle redde den kristne kulturarv. Det at massemorderen så på seg selv som en korsfarer gjør ham likevel ikke til en kristen terrorist.

I Allahs navn

Slik er det også med fanatikere som dreper i Islams navn. Rett før jul var jeg i Peshawar i Pakistan for å dekke skolemassakren på 130 barn. De ekstreme islamistene i gruppa TTP, Tehrike Taliban Pakistan, drepte de små med hodeskudd og granater. Barna mistet skoene mens de flyktet. De lå igjen i størknet blod sammen med bøkene deres. Gjerningspersonene ropte ”Allah hu Akbar”, Gud er stor, mens nedslaktningen foregikk. En slik umenneskelighet har ingenting med Islam å gjøre.

Gjerningspersonene bak den brutale massakren i Paris ropte også ”Allah Hu Akbar” mens de kaldblodig likviderte den ene forsvarsløse personen etter den andre. Tolv uskyldige liv ble brått revet bort. Noen timer tidligere ble en bombe sprengt utenfor politiskolen i Jemens hovedstad, Sanaa. 30 personer ble drept og mer enn 100 skadd.

Flest terrorofre er muslimer

Det er fortsatt slik at de fleste ofrene for terroren i verden i dag er muslimer. Det er en grei påminnelse for de som ønsker at enhver muslim umiddelbart må gå i demonstrasjonstog og fordømme hver eneste bestialske handling utført i Islams navn. I dag er det nasjonal sørgedag i Frankrike. Da vil alle franskmenn, uavhengig av religion, gråte for angrepet på deres ytringsfrihet og demokrati. De vil sørge over tegneren Bernard. Og de vil sørge over politimannen Ahmed.  En kristen og en muslim. For terroristene var de like.

Ifølge Global Terrorism Index for 2014 skjer mer enn 80 prosent av terrorismen i fem land: Irak, Afghanistan, Pakistan, Nigeria og Syria.  17.958 mennesker ble drept i terrorangrep i 2013. Det er en økning på 61 prosent fra året før. Fire grupper, samtlige muslimske, står bak det meste av terroren: Taliban, Boko Haram, IS og Al Qaida.

Mange angrep avverget

Sistnevnte kobles til det feige angrepet i Frankrike. Vestlige sikkerhetstjenester har lenge advart mot at terroren kan ramme oss. Men heldigvis har det meste blitt avverget. Med unntak av Madrid-bombene i 2004, London-bombene i 2005 og terroren i Norge i 2011 har ikke Europa opplevd store angrep. Hovedårsaken er at sikkerhetstjenestene har klart å stanse attentatene under planlegging eller like før gjennomføring.

Det er for tidlig å svare på hvorfor man ikke lyktes med det i Paris. De foreløpige meldingene tyder nemlig på at de utpekte gjerningspersonene var godt kjent av sikkerhetspolitiet og rettsapparatet. Deres iskalde fremtoning og våpenhåndtering vitner også om kamperfaring. Franske medier melder at to av dem har kjempet i Syria.

Har PST de nødvendige ressursene?

Skulle dette vise seg å stemme bekrefter det frykten til sikkerhetstjenestene over hele Europa. At en eller flere fremmedkrigere skal komme tilbake med et dødelig oppdrag fra terrorgrupper som Islamsk Stat og Al-Qaida.

Fra Norge har trolig nærmere 100 personer reist for å krige i Syria og Irak. Og de reiser fortsatt. En debatt om hvor godt rustet Politiets Sikkerhetstjeneste er til å følge med på de som kommer tilbake er betimelig etter Paris-terroren. Er de som skal beskytte oss dimensjonert for den nye virkeligheten? Har PST de nødvendige ressursene, metodene og  lovhjemlene for å hindre at det som skjedde i Frankrike ikke skjer i Norge?

 

Hva blir neste akt i sirkus Krekar?

Søndag 25.januar vil mulla Krekar gå ut av Kongsvinger fengsel som en fri mann. Det er tid for mer mullashow.

Aldri terrordømt

La meg først starte med å friske opp litt Krekar-historie. Siden 2002 har den tidligere lederen for den kurdiske geriljaorganisasjonen, Ansar al Islam, vært en hodepine for norske myndigheter. Nesten all etterforskning og alle siktelser har endt med henleggelse.

PST forsøkte i mange år å finne koblinger mellom Krekar og al-Qaida uten å lykkes. Heller ikke Økokrim kom noen vei. Najmuddin Faraj Ahmad, som mullaen egentlig heter, ble aldri terrordømt av norske myndigheter. Han har vært siktet og etterforsket for terror, finansiering av terror, drap og drapsforsøk, kidnapping, oppfordring til selvmordsangrep, samt rasisme mot amerikanske borgere. Ingenting resulterte i en tiltale.

Kun de sivile sakene om utvisningsvedtak og et injuriesøksmål mot Carl I. Hagen havnet i retten. Krekar tapte begge. Høyesterett konkluderte med at Krekar må ut fordi han er en fare for rikets sikkerhet. Men en straffesak mot mullaen havnet aldri i domstolen før 2012. Først da ble han av Borgarting lagmannsrett dømt til fengsel i to år og ti måneder for å ha truet Erna Solberg og tre kurdiske menn. Det var første gang mullaen ble dømt av en norsk domstol. Det er denne dommen Krekar har sonet ferdig den 25. januar i år.

Razzia og pizza

Det betyr ikke at det ikke har vært pågripelser og politiaksjoner. De har det vært mange av gjennom årene. Mye av det har vært rene sirkuset. Jeg glemmer aldri da politiet gjennomførte razzia i leiligheten til familien Krekar på Grønland. Da serverte kona hans pizza til tjenestemennene. Glemmer heller ikke den gang PST beslagla kokeboka til Krekar. I et brev til sikkerhetstjenesten krevde advokaten å få den tilbake fordi der sto oppskriften til favorittkaken.

Glemmer heller ikke da Krekar ble pågrepet i Nederland i 2002 og ble utlevert til Norge etter fire måneder i varetekt. Mullaen ankom i et privatfly på Gardermoen med tungt bevæpnede nederlandske politimenn. På rullebanen ble nederlenderne overrasket over at ingen fra norsk politi sto klare til å overta mannen som var leder for geriljaorganisasjonen Ansar Al Islam.

Til slutt var det undertegnede som kjørte ham fra Gardermoen og inn til Oslo. Som daværende VG journalist eller som et nyhetsbyrå formulerte det i sin første melding: “Krekar ble kjørt avgårde av sin fetter”.

Alt kan skje

I mer enn 12 år har jeg fulgt hver eneste etterforskning og rettsprosess mot Krekar. Ingenting overrasker lenger. Derfor kan alt skje når mullaen spaserer ut av Kongsvinger fengsel om tre uker. Han kan plutselig bli siktet for et nytt straffbart forhold og fremstilles for varetektsfengsling. En utleveringsbegjæring fra et tredje land kan dukke opp. Krekar kan innkalle til en pressekonferanse, takke for oppholdet og si at han frivillig vil forlate Norge. Eller at mullaen helt enkelt vil dra hjem til familien i Oslo og fortsette å være en hodepine for norske myndigheter. Jeg tør ikke spå hva som blir neste akt.

Uansett har firebarnsfaren ingen bosettingstillatelse, ingen oppholdstillatelse, ingen arbeidstillatelse og ingen reisedokumenter. Krekar er strippet for det meste. I motsetning til det mange tror har han verken fått eller får noen offentlig støtte fra NAV.

Personlig er jeg spent på å se hvordan norske islamister vil omfavne Krekar etter løslatelsen. Han er tross alt en skriftlærd som har skrevet mer enn 20 bøker. Ifølge advokaten hans er flere bokmanuskript klare til publisering. Vil Krekar nå komme ut som en større ideolog og forbilde for norske islamister? Og vil han støtte eller fordømme terrorgruppa Islamsk Stat? Vi får følge med. Her er det mange episoder igjen…

 

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.