De ekstreme islamisters fall

I 2012 begynte unge norske ekstreme islamister å søke offentlighet. De kom ut av lukkede rom, holdt demonstrasjoner og ville på TV. Den mest høylytte gruppa kalte seg for Profetens Ummah. De var aktive på Facebook, hadde hjemmeside og holdt til og med en egen pressekonferanse. Hvordan går det med dem nå? Den mest kjente frontfiguren, Arfan Bhatti, sitter fengslet i Pakistan. Lederen Ubaydullah Hussain er dømt i Oslo tingrett for trusler. Talsmannen Egzon Avdyli er drept i Syria.

Fortvilte foreldre

Mye har raknet for islamistene som ropte slagord for to år siden. Det går rett og slett dårlig med dem. Nylig ble tre menn som kan knyttes til Profetens Ummah siktet for terror av PST. To av dem er brødrene til avdøde Egzon Avdyli. Faren mener sønnene ble hjernevasket. Også en annen far som sitter i Bærum er fortvilet. Han har to døtre som stakk til Syria for å kjempe i fjor høst. Den ene var 19 år. Den andre bare 16. Den norsk-somaliske faren dro for å lete, men fikk dem ikke med seg hjem. De er der fortsatt.I Østfold sitter moren til Abdul Hakim Sanchez Hammer. Han er en konvertitt som reiste til Syria i all stillhet. En kamerat av ham, en ung norsk-pakistaner fra Fredrikstad, kom nylig hjem fra Syria med skuddskader. Han ble umiddelbart siktet av PST.

Ny handlingsplan

Ifølge Politiets Sikkerhetstjeneste skal mellom 40 og 50 personer fra Norge ha reist for å kjempe i Syria. I juni vil regjeringen legge frem en ny handlingsplan mot radikalisering. Der vil nordmenn som reiser til utlandet for å krige være et sentralt element. Det er nemlig ingen tvil om at Syria-jihadistene er en av de største bekymringene for europeiske sikkerhetstjenester akkurat nå. For en uke siden skjøt og drepte en ung franskmann fire personer i det jødiske museet i Brussel. Han skal ha oppholdt seg i Syria i fjor. Det er nettopp dette som er skrekkscenariet.  At en eller flere skal komme tilbake med et dødelig oppdrag. I Syria anslås det å være 2000 fremmedkrigere fra vestlige land, hvorav et flertall knytter seg til Jabath al-Nusra og Den islamske staten i Irak og al-Sham, ISIS. Sistnevnte er så ekstrem at selv Al-Qaida tar avstand fra dem.  Likevel tiltrekkes et fåtall unge nordmenn mot denne islamistgruppen.

Fokus på gråsonen

Men det er ikke slik at alle som kommer hjem fra Syria vil være potensielle terrorister. Alle vil heller ikke bli siktet av PST. En sikkerhetstjeneste med 500 ansatte og samarbeid med 60 land vil selvsagt foreta grundige individuelle vurderinger. TV2 vet at situasjonen akkurat nå er at antallet som har kommet hjem fra Syria er høyere enn de som er der nede. Skiftet skjedde fra nyttår. En årsak kan være at en sentral bakmann i Norge, som både har sendt penger og mennesker til Syria, er siktet av PST. En annen faktor er kaoset på bakken i det krigsherjede landet. Der kriger islamistene mot hverandre- og Assad. Fokuset til PST er de som har gått for langt. De som er villig til å bruke vold for å oppnå sine mål. Fokus for storsamfunnet og lokalsamfunnet bør være de som er i gråsonen. De som ikke har kommet i PST`s søkelys, men som er i faresonen. Som kan tenke seg å bli militant, men som er usikre. At ungdom blir provosert over overgrepene til det syriske regimet er forståelig. TV-bildene som viser overgrepene mot sivilbefolkningen er grusomme. Men torturen og massakrene til terrorgrupper som ISIS er like ille. Til tider også verre. Derfor må ungdom som beveger seg fra sterkt engasjement til væpnet kamp stanses. Men de må stanses med gode tiltak som ikke stempler, isolerer eller utstøter dem. Det vil bare skape flere Syria-krigere.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.