Hvem får et barn fra Bærum til å dra i krigen?

Det var en gang en islamist som het Najmuddin Faraj Ahmad. Også kjent som mulla Krekar. I mange år var han den eneste muslimske ekstremisten som vi visste navnet på i Norge. Det var før Arfan Bhatti, Mohyeldeen Mohammad og Ubaydullah Hussain fikk langt skjegg og ble sinte på det norske samfunnet.

Syria lokker norske muslimer

Mye har forandret seg i løpet av de 10 siste årene. Krekar er i fengsel, men det har dukket opp norske ekstremister i mange varianter. Siste nytt fra Politiets sikkerhetstjeneste er at mellom 30 til 40 personer har reist for å kjempe i Syria.

To norsk-somaliske søstre på 16 og 19 år fra Bærum er nå på vei til krigen.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/dette-er-19aaringen-som-stakk-av-til-syria-med-lillesoesteren-16-4142643.html

I helgen kunne TV2 fortelle om en annen islamist som har reist til Syria. Gjeddefiskeren fra Bærum forlot kone og nyfødt barn i desember 2012. Han er fortsatt ikke tilbake.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/krim/slik-gikk-23aaringens-liv-fra-gjeddefiske-til-hellig-krig-4140553.html

Men det er ikke bare Syria som er målet for de nyfrelste ekstremistene. Historien om norsk-somalieren som er mistenkt av PST for å ha vært med på terrorangrepet i Kenya illustrerer enda et skremmende eksempel på utviklingen.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/krim/klassekamerat-vi-tullet-med-at-han-hadde-blitt-med-i-profetens-ummah-4140162.html

Hvor ble det av handlingsplanen?

Regjeringen la frem en handlingsplan mot radikalisering i 2010. Siden har vi ikke sett så mye til den. Nå snakker den nye justisministeren om å se på terrorlovgivningen. Det er sikkert en god ide.

Men viktigere enn straffeloven er det forebyggende arbeidet. Hvordan hindre at norsk ungdom i det hele tatt reiser til konfliktområder? Å straffe dem i ettertid er en annen sak. Det er ikke sikkert at de kommer tilbake levende engang. Derfor er det verdt å lytte til PST-sjef, Benedicte Bjørnland. Hun mener andre aktører må innse alvoret og komme på banen for å stanse radikaliseringen på et tidlig tidspunkt. Hun sikter til familie, venner, skole og lokalt politi. Det er ikke slik at søstrene fra Bærum forandret seg over natten og at de plutselig ville reise til borgerkrigen i Syria. Noen må ha observert en forandring. Spørsmålet er hva de gjorde? Konfronterte de holdningene og meningene til de to søstrene eller var man helt likegyldig?

Det er mange andre spørsmål. Først og fremst, hvor i Norge kommer de 30 til 40 Syria-krigerne fra? Er det en etnisk gruppe som skiller seg ut? Hvor mange er drept og hvor mange lever?

Fra Bhatti til Bærum

At Arfan Bhatti, en tidligere gangster fra Oslo, ble ultrakonservativ og bitter på samfunnet som dømte ham åtte ganger til fengsel skjønner jeg. På en måte.

http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/her-fant-tv-2-arfan-bhatti-4132805.html

Men at den 19 år gamle kvinnen fra Bærum som var skoleflink og engasjert i Amnesty tar med lillesøsteren på 16 år til Syria er ubegripelig. Hvem er det som radikaliserer disse unge menneskene i Norge? Er det ekstremistene i Profetens Ummah?

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/krim/her-er-de-mest-ekstreme-islamistene-i-norge-3916062.html

Eller er det den mer mediesky pengeinnsamleren som er siktet for terrorfinansiering av PST?

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/syriapengeinnsamler-doemt-for-forsikringssvindel-4128364.html

Akkurat nå fortviler en desperat far på grensen mellom Tyrkia og Syria. Han leter etter sine to døtre. I Bærum gråter hans kone og tre barn. Det er på tide at norske myndigheter forteller hvem som rekrutterer norske barn til blodig krig i Syria!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.