Norskpakistanske kvinner er de beste på integrering!

Dette er min påstand. Jeg er kanskje ikke helt objektiv siden jeg selv har pakistanske aner. Derfor skal jeg gjøre et forsøk på å argumentere for mitt syn.  

Mange forbilder

Hadia Tajik er landets kulturminister. Iram Haq er regissøren som har gitt Norge Oscar-håp. Mahrukh Ali er nyhetsanker på riksdekkende TV. Shazia Sarwar er kommentator i Norges største avis. Selma Ilyas er dommer i Oslo tingrett. Og Mahmona Khan er ungdomsbokforfatteren som topper Oslo-bibliotekenes utlånslister.

Felles for alle disse kvinnene er at de har foreldre som kom fra Pakistan til Norge for å få et bedre liv.

https://blogg.tv2.no/kadafi/2009/09/09/da-pakistanerne-kom-til-norge/

Enorm klassereise

Listen over ressurssterke og suksessrike norskpakistanske kvinner som er godt synlige i det offentlige rom kan gjøres mye lengre. Enda lenger blir den når vi inkluderer leger, advokater, psykologer og økonomer. Andelen som f. eks studerer medisin i Norge og utlandet er langt høyere enn andelen i befolkningen.   

På bare en generasjon har mye forandret seg for norskpakistanere. Det har vært en enorm klassereise siden de første kom som gjestearbeidere på 70 tallet.

https://blogg.tv2.no/kadafi/2008/11/12/pappa-var-70-tallets-polakk/

Hvilken annen minoritet er så integrert og engasjert i samfunnet? Bruk noen minutter og tenk på det. Hvor mange synlige norsk-vietnamesiske, norsk-iranske, norsk-marokkanske kvinner er det i Norge?

“Fra Oslo til Lahore”

Mye handler selvsagt om størrelse og botid. Men det meste handler om en aktiv deltakelse.

La meg likevel understreke en ting.  Det vil alltid være noen som ikke er eller blir en del av samfunnet. Noen vil ikke. Andre får ikke lov. Og enkelte får det ikke til. Selvsagt skal vi ha dette i bakhodet når vi diskuterer norskpakistanske kvinner. Problemet er at vi i alt for mange år har nettopp gjort det. Fokusert på alt som ikke er bra.        

Derfor er det befriende å se Aschehoug forlag lansere boka «Fra Oslo til Lahore». Skrevet av Mahmona Khan. Her er heltinnene norskpakistanske jenter fra Groruddalen. Forfatteren har ikke hengt seg opp i den gode gamle klisjeen, kulturkollisjonen. For Mahmona Khan er det handlingen som står i fokus.

Kanskje det er derfor hun er et forbilde for så mange jenter med minoritetsbakgrunn.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.