800 jøder, to transer og valg i Pakistan.

Det er 800 jødiske velgere i Pakistan. Av 342 plasser i nasjonalforsamlinger er 10 plasser reservert for ikke-muslimer. Og for første gang stiller to transseksuelle til valg i Pakistan.

Den 11. mai 2013 er det valg i Islamic Republic of Pakistan. Datoen er historisk fordi det er første gang en nasjonalforsamling har sittet ut perioden på fem år. Pakistan er et land med 180 millioner mennesker. Korrupsjon, terrorister, strømbrudd, inflasjon og fattigdom har gjort livet ekstremt tøft for den vanlige pakistaner. Nå skal 86 millioner stemmeberettigede avgjøre hvem som skal lede verdens eneste muslimske atommakt. Dypt frustrerte velgere fikk et håp om forandring da den pakistanske valgkommisjonen, Election Commission of Pakistan,  innførte strenge krav over hvem som kan stille til valg. Både til nasjonalforsamlingen og landets fire provinsforsamlinger. Punjab er den største provinsen med 49 millioner stemmeberettigede.

Hvor mye skatt har du betalt?

De pakistanske kandidatene måtte blant annet gi en oversikt over følgende da de leverte sine nominasjonspapirer for godkjenning: Hva er utdanningen din? Hva jobber du med? Bankutskrifter over pakistanske og utenlandske kontoer, hvor mye skatt har du betalt? Hvor mange reiser til utlandet har du gjennomført de tre siste årene? Vennligst legg ved kopi av pass og utgifter. Gi en oversikt over eiendommer i Pakistan og i  utlandet. Gi en oversikt over aksjer. Hvilke biler har du og hva er registreringsnumrene? Hvor mye gull har du? Vennligst oppgi vekt. Oversikt over kontanter. Oversikt over alle lånene dine.

Alle spørsmålene som kandidatene måtte svare på kan leses her:

http://ecp.gov.pk/Misc/NominationForms/NominationForm1.pdf

Er Imran Khan redningen?

Valgkommisjonen har makt til å avvise kandidater. Mange i Pakistan trodde derfor at det ville bli en siling av kandidater etter en knallhard spørsmålsrunde. Håpet var at nasjonalforsamlingen skulle renses for korrupte og udugelige politikere. Det skjedde ikke. De samme politiske familiene dominerer. Hvis far ble diskvalifisert stiller sønnen eller brødrene til valg. Det vil kanskje bli en endring i byene. Mange mener den tidligere cricketspilleren Imran Khan og partiet hans Pakistan Tehrike Insaaf, PTI, vil gjøre et brakvalg. Jeg tror også at PTI vil gjøre det godt i byene. Der hvor det finnes utdannede velgere. Mennesker som mener landet må reddes før det er for sent.

 Men Pakistan er et føydalt jordbrukssamfunn. Og på bygda går stemmene til personer og ikke til partier. Der er det familiebakgrunn og kastesystemet som bestemmer. Derfor tror jeg ikke på noen politisk revolusjon. Det blir trolig Pakistan Peoples Party eller Pakistan Muslim League-N som igjen vil vinne flest seter i nasjonalforsamlingen. En av dem vil danne koalisjonsregjering. Det er godt mulig at Imran Khan kommer i en viktig vippeposisjon. Men han blir neppe statsminister.  

148 partier i Pakistan

Så kan det jo hende at jeg tar feil. Det er tross alt 148 politiske partier som er godkjent av valgkommisjonen. I tillegg til sine respektive navn har de alle fått et symbol. Slik at også analfabeter kan stemme. Noen av partisymbolene er følgende: ananas, elefant, missil, traktor, øks, mobiltelefon, symaskin, sag, racket, telt, lommelykt, sverd, kamel, helikopter, jakke, dør, datamaskin, revolver, rose, eple. Partiet Pakistan Christian League har fått druer som sitt symbol.

Se hele listen over de pakistanske partisymbolene.

http://ecp.gov.pk/Misc/SymbolsNotification.pdf

 Kvoter for kvinner og minoriteter

Nasjonalforsamlingen i Pakistan har 342 seter. Av dem er 60 plasser reservert for kvinner. 10 seter er reservert for ikke-muslimer. Også i de fire provinsforsamlingene er det egne kvoter for kvinner og ikke-muslimer. I Punjab er det 55 ikke-muslimske kandidater som kjemper om åtte reserverte plasser. Totalt er det 2,7 millioner ikke-muslimske stemmeberettigede i Pakistan. De fleste er kristne og hinduer.

Se hele listen over de ikke-muslimske kandidatene i Punjab.

http://www.ecp.gov.pk/Misc/ContestingCandidates/Form-V-Reserved-Punjab%20(National%20Assembly)NONMUSLIM.pdf

 

 

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.