Hvor er Arfan Bhatti?

Arfan Qadeer Bhatti. Norsk statsborger, født 9. august 1977. Lenge en velkjent torpedo i Oslos underverden. Norsk-pakistaneren ble som 16-åring dømt til fengsel for å ha knivstukket en butikkeier i magen.

Regissøren Bhatti

Jeg husker godt da jeg for første gang møtte Bhatti. Som VG-journalist for mer enn ti år siden. Hadde skrevet en sak hvor politiet hadde etterlyst ham etter en skyte episode i Brugata. Bhatti likte ikke innholdet og dukket opp svært sint i resepsjonen til avisen. Det endte med kaffe og en god prat. Siden har det blitt mange saker om Bhatti. De fleste i TV 2.  Jeg har fulgt hans vei fra å være gangster til å bli en av lederskikkelsene i gruppa, Profetens Ummah. Fra å være en voldelig playboy ble han en ekstrem islamist. Mange av de gamle gjengvennene forlot ham. De har nok med å gjemme seg for spanere fra politiet. Å få PST på nakken er det siste de ønsker.  

Arfan Bhatti er domfelt åtte ganger. Vold, trusler og medvirkning til skyting mot synagogen i Oslo er bare noe av det.  I tillegg har han vært anklaget og siktet for en rekke forhold som har endt med henleggelser.Småbarnsfaren vet å provosere. Han vet hvordan man får oppmerksomhet. I mange av sakene om Bhatti i mediene er det Bhatti selv som har regien. Det er en mann som vet at sikkerhetstjenesten er bekymret og at de følger godt med. Selv om han ikke er siktet for et straffbart forhold vet han at både telefon, mail og bevegelser blir fulgt.  Nå er Arfan Bhatti meldt savnet av familien. Siste kjente tilholdssted er Pakistan. Siste livstegn er 7. januar. Hva kan ha skjedd?

Tre teorier

Teori nummer er: Har han selv gått i dekning? Er det et stunt for å få oppmerksomhet? Det kan være flere motiv for det. Det som taler imot dette er hans nære kontakt med familien. De har han, ifølge de som kjenner Bhatti godt, daglig kontakt med. Vil han utsette familien for en slik belastning? Kanskje, hvis målet er noe som er høyere enn familien. Stikkord: Treningsleir.

Teori nummer to: Har det skjedd noe med Bhatti i grenseområdene mellom Afghanistan og Pakistan? Der foregår det en operasjon mot militante ekstremister som er ledet av den pakistanske hæren. Området er lovløst, det er rivalisering og det er skiftende allianser blant opprørerne. Bilder som Bhatti selv har postet på Facebook indikerer at han er i disse områdene.

Teori nummer tre: Har en eller annen etterretningstjeneste tatt Arfan Bhatti? Pakistansk? Amerikansk? På Facebook hyller Bhatti drap på amerikanske og vestlige soldater i Afghanistan. Det kan gi mektige fiender i den delen av verden.  Og hvis det er pakistansk etterretning som står bak så hvilken av dem: IB, ISI, MI? Erfaringsmessig bryr de seg sjelden med mindre personen er en fare for den nasjonale sikkerheten til Pakistan.

Politiet ikke koblet inn

Familien har varslet Utenriksdepartementet. I slike saker varsles den norske ambassaden i Islamabad. De sjekker sykehus, politiet, flyplasser osv. Familien varslet ikke umiddelbart norsk politi. En formell savnetmelding gir politiet adgang til å bruke en rekke verktøy. Det betyr tilgang til konto, telefon, epost. Med andre ord, går familien til norsk politi får man vite masse om Bhattis bevegelser. Ønsker de det? Tydeligvis ja, for nå har de også koblet inn politiet. Den savnedes kamerater i gruppa Profetens Ummah hater det norske demokratiet. De har en drøm om å innføre sharia og et kalifat. De kaller andre muslimer som ikke ønsker en islamsk stat for frafalne. De hevder skattepengene går til krig mot muslimer.

 Men selv synes de at det er greit å ta imot penger fra NAV. TV2 har dokumentert hvor mange, inkludert Arfan Bhatti, som får penger på konto fra det offentlige hver 14. dag.

Likebehandling for Bhatti

At familien til Bhatti bønnfaller Utenriksdepartementet om hjelp er forståelig. Men at Profetens Ummah går ut og krever hjelp fra myndighetene viser de mange logiske kortslutningene gruppa sliter med. Utenriksdepartementet jobber med å finne en mann som hater Norge og som i tillegg frivillig har reist til et område hvor UD har advart mot. Det viser Norge på sitt beste. Det er dette likhetsprinsippet som er rettsstatens viktigste bærebjelke. Den samme rettsstaten som ekstreme islamister vil fjerne står nå opp for en av dem.

Det er slik det bør være. Verden ble overrasket av den rettslige behandlingen som massemorderen Anders Behring Breivik fikk i Norge. Han ble behandlet som alle andre norske borgere. Det samme fortjener Arfan Bhatti.    

 

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.