Verdens feigeste terrorister

Malala Yousafzai er skutt i hodet av Taliban i Pakistan. En 14-åring som i flere år har blogget om barnas rettigheter i Swatdalen. Malala var på vei hjem i skolebussen da væpnede menn stanset bussen og spurte etter henne. Taliban mener jenta fremmet sekulære tanker. Derfor ble hun skutt.

Avskum

Dette er Talibans siste offer i et land hvor mer enn 40.000 mennesker har mistet livet som følge av krigen mot terror. Heldigvis overlevde 14-åringen attentatet.  Militante islamister har drept utallige politikere, soldater, politifolk og embedsmenn i Pakistan. Men å skyte en 14-åring som i mange år har stått oppreist mot dem må være noe av det feigeste verden har sett. Å påta seg skylden for angrepet i ettertid viser at det er avskum vi har med å gjøre.

Også i Norge har skremmende krefter begynt å få fotfeste. Også i Norge har vi en gruppe mennesker som tror at de er de rette representantene for islam. De er ikke mange. Men de finnes. Unge menn med røtter i forskjellige muslimske land. Felles for dem er at de er født og oppvokst i dette landet. Produkter av Norge.

Drevet av hat

De hater Islamsk Råd og mener paraplyorganisasjonen som samler de fleste muslimske trossamfunnene i Norge har glemt “Allahs ord”. De hater Norges største frivillige muslimske og svært konservative organisasjon, Islamnet.  De hater alle imamene og moskeene som får statsstøtte. De hater Abid Raja, Zahid Ali, Tommy Sharif og alle andre muslimske nordmenn som ikke vil leve i middelalderen. Og de hater selvsagt Norge.

Hvorfor sånne mennesker fortsatt oppholder seg her er ubegripelig. Hvorfor flytter de ikke til Saudi-Arabia? Afghanistan? Jemen? Det finnes faktisk steder hvor de kan leve et liv i tråd med sharia.

Heia NAV

Problemet er kanskje at disse landene ikke har NAV. Mange av dem som hater de såkalte vantro lever nemlig av stønad fra det offentlige. Flere av disse “brødrene” har ikke hatt et arbeidsforhold på mange år. “Lenge leve NAV” bør faktisk være parolen neste gang de skal demonstrere i Oslo. For det er takket være denne vantro staten at de kan preike fritt.

Politiets Sikkerhetstjeneste følger med på dette miljøet. Spaning, avlytting og informanter gjør at de har god oversikt. Tror jeg. Politiets jobb er å avverge en straffbar handling. Men jobben til de 99,99 prosent av muslimene i Norge som ikke lar seg fange av hatretorikk er å fortsette med å vende fundamentalistene ryggen.

Hold dem utenfor moskeene og boikott arrangementene deres. Kjemp mot dem med ord og tale i både det private og offentlige rom. Vis hvor små de er. Det var det den 14 år gamle jenta Malala gjorde!  

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.