100 prosent nordmenn i 2040

Jeg er en av de som ikke har slitt med kulturkollisjon. Jeg er stolt av min innvandrerbakgrunn. Det har rett og slett vært kult å være eksotisk i Norge.

Jeg er norsk

Problemet i 2012 er at jeg savner å fremstå som unik og mystisk. At far kom fra Punjab for å tjene penger i Norge på 70-tallet er mistenkelig lik historien til polske innvandrere. Og den historien er det ikke mange som synes er spennende lenger. Det syntes de på 80 tallet. Faktum er at det ikke går an å konkurrere med beretningene til torturofre fra Afghanistan. Eller til dødsdømte og forfulgte homser fra Irak. Barnesoldatene fra Somalia kan jeg heller ikke danke ut. Derfor innrømmelsen: Jeg er norsk! 

Kanskje det er det som er årsaken til at jeg er fasinert av reaksjonene etter at SSB for første gang har beregnet hvor mange innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre det blir i landets fylker og kommuner fram mot 2040. I Oslo vil nesten halvparten av befolkningen om 30 år være innvandrere eller norskfødte barn av innvandrere, ifølge SSB. For mange kommer dette et sjokk. Ja vel?

– Ta T-banen til Grorud

Jeg bor ikke i Oslo. Likevel har jeg fått med meg at hovedstaden i mange år har tiltrukket nordlendinger, vestlendinger og sunnmøringer. Oslo er på ingen måte en by forbeholdt østlendinger. Da er det ikke så rart at byen også tiltrekker utlendinger. For de som er i tvil bør gå inn på hjemmesiden til Oslo kommune og se virkeligheten: I bydel Stovner er 46 prosent av innbyggerne enten innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. I bydel Alna er andel innvandrere 45 prosent. I bydel Søndre Nordstrand er tallet 48 prosent. Det vil si at man ikke trenger å vente til 2040 for å oppleve “Det Nye Norge”. Tar man T-banen til Grorud så er det mulig å se hvordan det går når 42 prosent av innbyggerne har innvandrerbakgrunn. Anbefaler alle dommedagsprofeter om å ta en slik studietur.

Og hvis man vil få et helhetsbilde bør man ta trikken til Frogner. Der er det kun 9 prosent av innbyggerne som har innvandrerbakgrunn. I bydel Ullern kun 7 prosent.

Debatten etter SSBs regnestykke har handlet om prosent. Kanskje fokuset i bydelene og kommunene bør være innholdet. Hva med å snakke om de vanskelige temaene som skolesektoren, boligmarkedet, kriminalitetsbildet, helsetilbudet og politisk deltakelse. Det er disse faktorene som avgjør hvordan det skal se ut i 2040. Alt vil ikke se bra ut. Kriminelle gjenger, religiøse fanatikere og voldelige høyreekstremister og segregerte bomiljøer vil være en del av samfunnet. Det er de i dag også. Utfordringen er å sørge for at færrest mulig faller utenfor.

Mer nordmenn enn innvandrere    

Personlig er jeg ikke så bekymret. Jeg mener at Norge er et tolerant land med stor inkluderingsevne. Mye mer enn det mange folkevalgte tror. Dette er landet hvor den store fotballstjernen heter Mohammed “Moa” Abdellaoue. Mannen som skal representere oss i Grand Prix heter Tooraj “Tooji” Keshtkar. Og den nye lederen av Fremskrittspartiets Ungdom heter Himanshu Gulati.

Listen er lang. Synlige forbilder er det mange av. Advokater, regissører, forfattere og forretningsfolk. Selv blant politiets spanere og i forsvarsrekker øker andelen som har en innvandrerbakgrunn. Hvorfor? Kanskje fordi disse menneskene er mer blitt nordmenn enn innvandrere. Å være innvandrer er ingen statisk situasjon. Jeg var engang en norsk-pakistaner. Jeg var det i mange år. Ikke nå lenger. Og det er dette som bør være målet. Få flest mulig av asylsøkere, flyktninger, innvandrere, nykommere og etterkommere til å bli en naturlig del av dette samfunnet. Klarer vi det vil ikke halvparten av Oslos befolkning i 2040 ha innvandrerbakgrunn. Da vil 100 prosent av innbyggerne faktisk være nordmenn!

Ønsker mulla Krekar å bli dømt?

Jeg tror mulla Krekar for første gang kan bli dømt i Norge. Det tror jeg etter å ha fulgt rettsaken mot ham i Oslo tingrett i flere uker.

Mulla Krekar under fredagens demonstrasjon i Oslo sentrum. Foto: SCANPIX

Mullaen er tiltalt for oppfordring til terror, forherligelse av selvmordsangrep og drapstrusler. For dette ba påtalemyndigheten om fem års fengsel for Krekar. Forsvarerne la ned påstand om full frifinnelse. Dommen vil falle i løpet av mars.

Firebarnsfar og mulla

Det har vært flere forsøk på å sikte og etterforske Krekar. Ingenting resulterte i en tiltale. Derfor er det som har skjedd i Oslo tingrett historisk. Aktoratet mener mullaen har brutt straffeloven. Han selv mener uttalelsene er innenfor ytringsfrihetens grenser. Etter å ha fulgt hovedforhandlingene i retten tror jeg Krekar kommer til å ryke på noe av det han er tiltalt for. Det vil bety et opphold i et norsk fengsel.

Mange har spurt meg om hvordan Krekar egentlig er? Etter å ha fulgt ham i ti år har jeg et visst inntrykk. Krekar er en islamist. Han har skrevet 20 bøker og snakker flere språk.  Mullaen er far til fire barn. Både pressen og Krekar har skjermet dem godt. Tre av dem har tatt høyere utdanning. Eldstesønn er lege. Kona hans, Rokhosh, har i alle år jobbet og sørget for livsopphold til hele familien. Krekar får nemlig ingen støtte fra det offentlige. Han har heller ikke lov til å jobbe. Mannen beveger seg sjelden utendørs etter at ukjente gjerningspersoner skjøt inn i leiligheten hans i 2010. Da ble svigersønnen skadet. Nå bor han på hemmelig adresse med et sikkerhetsopplegg som politiet vil si svært lite om.

PC-mulla

Det er med dette som bakteppe en må forstå Krekars nye arena, internett. I retten sa mullaen at han bruker 15 timer foran PC  hver dag. Det kan ikke være lett. Krekar var nemlig engang en mektig geriljaleder i nord Irak. Han var engang en fryktet leder av Ansar Al Islam. Frem til 2002 var han en kjent politisk og militær leder i sitt land.

Nå sitter Krekar foran en datamaskin og utsteder fatwaer og gir råd. Han tilbyr også telefontid fra klokken 12 til 18.  På nettsiden www.rebazirasty.com er det mye Krekar-reklame. Der står det at tema som drømmer og skilsmisse tar han bare på telefon.

Men Krekar fremstår ikke som en stakkar. Han angrer heller ikke på uttalelsene sine. Kanskje ønsker mulla Krekar å bli dømt? Kanskje vil rettsprosessen med påfølgende anker gi Krekar hans storhetstid tilbake? Hvorfor ellers nekter han å moderere seg på internett? Både forsvarerne og hans egen familie ber mullaen dempe retorikken. Det gjør han ikke. Er det slik at en dom vil gjøre mullaen til en martyr? Til et forbilde for unge islamister i Norge. Jeg tror det.

Krekar er tiltalt for å ha drapstruet to kurdere som brant og spyttet på Koranen. På grunn av rettsaken mot Krekar fikk Koranbrenningen, som ble lagt ut på Youtube, økt oppmerksomhet. Krekar gikk faktisk først i demonstrasjonstoget som ble holdt mot Koranbrenningen fredag 2.mars 2012. Mullaen holdt også hoved appellen utenfor Stortinget. 200 muslimer møtte opp. De fleste av dem kurdere. For Krekar var dette en god anledning til å vise at han tør å si det ingen andre muslimske ledere tør å ytre. Jeg kan ikke huske sist gang Krekar holdt et like flammende innlegg i offentligheten.

Inspirator bak murene?

For selv om ingen muslimske organisasjoner i Norge støtter ham, betyr ikke  det at Krekar ikke har tilhengere.  Koran-demonstrasjonen beviser at Krekar har støtte i deler av det kurdiske miljøet i Norge. Den viser også at han er sulten på et comeback. At han vil noe mer enn å være nettmulla. Årsaken er nok stadig flere tilhengere. En sammenslutning av irakiske opprørsgrupper oppfordrer på et nettsted til å aksjonere dersom Krekar blir deportert. Det finnes også en underskriftskampanje for Krekar. Mer enn 4300 underskrifter. 80 av dem oppgir Norge som bosted. Man kan lese navnelisten på  http://azady.ibnutaymiyyah.com/index.php.

befrimuslimerne.com er det også en støtteside for Krekar. Det finnes dessuten Youtube videoer som fordømmer rettsprosessen mot ham. Det er selvsagt også flere sympatisider på Facebook. På en av dem er det mer enn 3000 «likes». Krekars største arena er likevel nettstedet Paltalk. Det er der han holder foredrag. Og det er der han kom med de angivelige drapstruslene mot kurderne i Norge som brant Koranen.

Blir Krekar dømt vil han få en høyere status i islamistmiljøene. Han vil riktignok ikke ha tilgang til internett i et fengsel, men en karismatisk leder som han vil raskt få nye disipler bak murene.  En fengslet Krekar kan faktisk bli en mye større inspirator enn det han noen gang var i frihet.

LES OGSÅ: Mulla Krekar ledet an i demonstrasjon mot koranbrenning

 

 

 

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.