Hva er problemet med et innvandrerkupp i Oslo Ap?

25 prosent av velgerne i hovedstaden har innvandrerbakgrunn. Andelen representanter med minoritetsbakgrunn i Oslo bystyre er like stort. Hvorfor snakker Carl I. Hagen da om et innvandrerkupp?

Historisk valg

For første gang i historien speiler de folkevalgte i Oslo byens befolkning. Men det har tydeligvis sjokkert enkelte politikere. Hvordan er det mulig at 11 av 20 bystyrerepresentanter til Oslo Ap har minoritetsbakgrunn?

Svaret er enkelt. De har drevet valgkamp! De har ikke bare stått på stand og delt ut roser og innpuggede fraser. De har helt sikkert gjort det også. Men i tillegg har de kombinert et mangeårig samfunnsengasjement med en pågående valgkamp.

Flere burde egentlig lære av Abdullah Alsabeehg, Nadeem Butt, Khalid Mahmood, Prableen Kaur, Khamsajiny Gunaratnam, Nasir Ahmed, Bashe Musse, Zaineb al-Samarai, Elvis Chi Nwosu, Ubah Abduqadir og Fatima Ali Madar.

Hvem er kuppmakerne?

Dette er Arbeiderpartiets folkevalgte i Oslo bystyre. Mange kaller dem for minoritetspolitikere. Enkelte også for kuppmakerne. Jeg vil at vi skal se nærmere på noen av dem.

Vi kan begynne med kuppmakeren Elvis Chi Nwosu. Han har blitt kumulert inn. Ikke på grunn av hans nigerianske bakgrunn, men først og fremst for hans mangeårige engasjement for Holmlia. Det er hans bydel. Bydelen hvor han har jobbet for barn og unge i 15 år.

Derfor har Holmlia stemt frem Elvis som deres representant. I tillegg er han fagbevegelsens mann. De som har fulgt med Elvis de siste årene vet at hans fremste kampsak er et bedre barnevern – ikke morsmål eller separat svømming for muslimske kvinner. Elvis er nemlig ingen muslim!

Somalierne kommer

Totalt er det fem av Arbeiderpartiets nye bystyrerepresentanter som er fra Holmlia. En av dem er kuppmakeren Nadeem Butt. Pakistansk siddis som har blitt Oslo-mann. Han fikk mer enn 3000 personlige stemmer, og det selv om han sto på sikker plass. Det er ikke fordi han er så god i punjabi. Nei, Butt er faktisk ikke god i punjabi i det hele tatt. Men han er god til å snakke om oppvekstvilkår for barn og unge på Holmlia og Søndre Nordstrand.

Norge har i mange år forlangt at innvandrere som Nadeem Butt skal delta i samfunnet. Nå har han og de andre kuppmakerne gitt svar på tiltale!

På Arbeiderpartiets liste har også tre kuppmakere av somalisk opprinnelse kommet inn i bystyret. Det er faktisk historisk. Men også her må vi se hvem de er. I motsetning til de andre jeg har nevnt så har disse blitt kumulert opp og inn av sine egne. Alle norsk-somaliere vet nemlig hvem Bashe Musse er. Han har i mange år vært talsmannen som snakker best norsk av dem alle. Det samme med Fatima Ali Madar. Hun har talt kvinnenes sak og vært en forkjemper i kampen mot omskjæring.

At norsk-somalierne endelig har brukt sin stemme for å søke innflytelse og makt er deres innmelding i det norske demokratiet. Det har skjedd fordi de er lei khat- og NAV-stempelet. Nå vil de være med på å bestemme! På tide.

Nye norske vi

Kuppmakeren Khalid Mahmood hoppet opp fra 65 plass til 12 plass. Det er ingen overraskelse. Han har sittet seks perioder i bystyret og har en velgerbase som er helt unik. Står Mahmood på lista kommer han inn uansett. Det vet bare de som vet hvem Khalid Mahmood er. Det er derfor strategene i Ap er så kyniske at de ikke gir ham sikker plass. Gjør de det vil ikke Khalid Mahmood mobilisere mer enn 3300 stemmer for seg selv og Arbeiderpartiet!

En annen kuppmaker er Prableen Kaur. Hun ble en sterk og viktig stemme etter terrorangrepene den 22.juli. Mange fikk sans for den unge kvinnen som fremsto som selve symbolet på Jonas Gahr Støres “Nye norske vi”. At hun ble valgt inn med 3856 personstemmer viser 18-åringens brede appell hos Oslo-borgerne. Uavhengig av kjønn, religion eller landbakgrunn!

Innvandrere i Frp og Sp

Men det er ikke bare i Arbeiderpartiet at velgerne har krysset av navn de mener kan representere dem på en best mulig måte. Hva med Mazyar Keshvari fra Fremskrittspartiet?

Frp fikk inn fire representanter i Oslo, derav Keshvari som er født i Teheran i Iran. Han er kumulert frem av Fremskrittspartiet i et av deres dårligste valg noensinne. Det er det ikke våre nye landsmenn som har gjort!

Også på listen til Senterpartiet i Oslo har en politiker med minoritetsbakgrunn markert seg. Danny Chaudhry er en gammel mester i kampsport. Men han er også mannen som har fått flest kumuleringer på listen Sp. Tankevekkende for hans partifeller fra bondelandet.

Look to Drammen!

Etter ti år som journalist kjenner jeg mange såkalte kuppmakere. Ikke bare i Oslo. Men også i Stavanger og Bergen. For ikke å si Drammen. Yousuf Gilani er en populær skikkelse i Drammen. Han drev ingen aktiv valgkamp denne gang, men kom likevel inn som en av to representanter for Venstre i bystyret. Totalt er det 11 av 49 med minoritetsbakgrunn i Drammen bystyre.

Gilani er ingen minoritetspolitiker. Han er født i Drammen og kampsakene hans er skole, kultur og miljø. Det eneste som klinger litt unorsk er at han også er en forkjemper for nasjonalt cricketanlegg!

Men det er flere eksempler i Drammen på at ordet minoritetspolitiker er utgått på dato. Gruppelederen i SV gjennom 12 år ble forbigått av tyrkiske Sadi Emeci. Han er kumulert inn av SVère fordi de mener han representerer dem på en best mulig måte. At han er en av byens mest kjente ungdomsarbeidere er selvsagt en fordel.

Arbeiderpartiets Masud Gharakhani er et annet eksempel på en populær politiker i Buskerud. Han kjempet om å bli ordfører i Drammen i en alder av 29 år. For å gjøre det holder det ikke å ha en eksotisk bakgrunn. Man må brenne for et politisk program og det ser alle de som har sett Masud Gharakhani gløde i valgkampen!

Lang igjen til makta

I år var det 2100 listekandidater som hadde utenlandsk bakgrunn ved kommunevalget. Noen av dem kom inn, andre ikke. Men den store utfordringen er ikke å bli valgt.

Utfordringen er å gi de såkalte kuppmakerne posisjoner. Å bli medlem av et kommunestyre eller bystyre er en ting. En annen er å bli ordfører, fraksjonsleder, komiteleder eller sitte i formannsskapet.

Derfor blir det spennende å se fordelingen av maktposisjonene de kommende ukene. Arbeiderpartiet i Oslo skal ha fire heldagspolitikere. Hvor mange av dem vil tilhøre det “Nye norske vi”?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.