På tide å ta en åpen debatt med islamhatere?

Vi må tørre å ta innvandringsdebatten, sier flere politikere.

Jeg begriper egentlig ikke hva som menes med dette utsagnet. Diskuterer ikke politikerne det meste som kan diskuteres når det gjelder innvandrere, flyktninger og asylsøkere? Hva er det man ikke tør å snakke om?

Populært å diskutere

Vi har gjennomdiskutert hijab, niqab og burka. Enorme ressurser er brukt på å bekjempe kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Juks blant spesielt pakistanske drosjesjåfører har vært i fokus. Voldelige innvandrergjenger har vært tema siden Romsåsdrapet på 80-tallet. Bussing av minoritetselever i hovedstaden er også en gjenganger. Somaliere som tygger khat og somaliere som støtter Al-Shabab har vært tema. Likedan proforma ekteskap og aldersgrense for hente-ekteskap. Vi har diskutert morsmålsundervisning helt siden 70-tallet. Halalmat for innsatte i fengslene er tatt opp med jevne mellomrom. Bønnerom på universiteter og høgskoler har blitt diskutert. Drift av asylmottak og utkastelse av flere asylsøkere er på dagsorden hele tiden. I tillegg er mullah Krekar og radikalisering av unge muslimer et populært felt.

Alt dette og mye mer resirkulerer både politikere og vi i pressen med jevne mellomrom. Jeg sliter egentlig med å forstå problemet. Hva er det vi ikke har turt å diskutere?

To tanker i hodet

Faktum er at hvis det er noe vi ikke har diskutert så er det islamhatere. Kall det gjerne islamofober. Begrepet er ikke så viktig som innholdet. Vi diskuterer nemlig ikke rasistene, fascistene og nazistene som ikke kan fordra et moderne multikulturelt Norge.

Vi problematiserer ikke de som insisterer på at barn født i Norge av foreldre født i Norge skal kalles muslimer eller innvandrere. Det er dette vi må tørre å snakke om etter 22/7.

Denne debatten må foregå parallelt med den pågående og nødvendige diskusjonen om utfordringer og problemer knyttet til det å være et multikulturelt og multireligiøst samfunn.

Og folk kan godt diskutere anonymt. Som journalist er jeg selv avhengig av anonyme tips. Men innlegg som fremmer hat og vold bør frem i dagens lys. Med fullt navn på avsender.

Start debatten i valgkampen

Jeg er en av mange som ikke brydde meg om nasjonalistiske skrullinger som er i utakt med tiden. 22.juli forandret likegyldigheten. Akkurat som mediene driver kritisk journalistikk på ekstreme muslimer i Norge må journalistene gjøre en like sterk innsats for å avsløre islamhatere, jødehatere og andre hjemmelagede hvite ekstremister. Den som så langt har gjort den beste innsatsen på dette feltet er min gamle klassekamerat Øyvind Strømmen. All ære til ham!

Jeg tok ikke hatet, ja jeg mener det er hat og ikke frykt, til de som tror at muslimene vil overta Europa seriøst nok. Mennesker som er oppriktig redd for at en gruppe på 150.000 mennesker skal overta et land med 5 millioner innbyggere lider ikke av fremmedfrykt. De har ikke en rasjonell skepsis til det flerkulturelle.

Nei, dette er nasjonalistiske fanatikere som mener at selv norske borgere som Abid Raja og Hadia Tajik er fiender av Norge. Kun fordi de er født som muslimer.

Kanskje på tide å ta en åpen debatt med disse kreftene allerede nå i valgkampen?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.