Kan man stole på Pakistan?

Den mektige pakistanske etterretningstjenesten ISI – Inter Services Intelligence – har ikke sagt et eneste ord etter den spektakulære amerikanske likvideringen av Osama bin laden. Også den pakistanske hæren er helt taus.

Hvem visste hva?

De som kjenner Pakistan vet at stillheten skjuler noe. Det kan skjule sannheten. Eller det kan skjule et voldsomt raseri. Noen dager etter 9/11 reiste jeg som journalist til Peshawar for å dekke angrepet på Afghanistan. Siden den gang har det blitt utallige reportasjereiser til Pakistan. På disse turene blir man godt kjent med det pakistanske systemet. “Systemet” betyr spillet, og ikke samspillet, mellom sivile og militære myndigheter. Midt oppi det driver etterretningstjenestene, ISI, MI og IB sine egne spill.

Og det er med dette som bakteppe man må spørre om Pakistans rolle. Hvem visste hva, hvor og når om Osama bin Laden?

Hvis den pakistanske etterretningstjenesten ISI visste om Osama bin Laden, men unnlot å fortelle det til amerikanerne er det hårreisende. Og hvis ISI ikke visste at verdens mest ettersøkte mann var naboen til landets militære akademi er det ikke bare hårreisende. Det er flaut. Men før vi dveler mer ved det så må vi oppsummere hva som har skjedd. Og følgende scenario er amerikanernes beskrivelse. Ihvertfall deres foreløpige hendelsesforløp.

Målrettet likvidering

Etter ti år klarte amerikanerne å peile inn et sannsynlig tilholdssted for Osama bin Laden. President Obama ga grønt lys til aksjonen, men valgte å ikke informere Pakistan. Isteden satte man pakistanske radarer ut av spill og fire helikoptre kom seg ubemerket helt til Abottabad. Det er bare 65 kilometer unna hovedstaden. Topptrente Navy SEALS drepte sitt mål for så å fly ut av landet. Pakistans president ble ringt opp av Obama etter at det hele var over.

Amerikanerne visste selvfølgelig at når pakistanerne først ville oppdage dem så ville det ikke skje noe. Ingen ville gi ordre om angrep på amerikanske helikoptre. Kanskje ikke så rart at det ikke dukket opp pakistansk politi i løpet av de 40 minuttene som operasjonen varte. En operasjon hvor skudd og eksplosjoner kunne høres over hele Abbottabad.

Likvideringen av Osama bin Laden blir garantert en god actionfilm. Men jeg er ikke så sikker på om oppfølgeren blir like god. Pakistan er definitivt den store taperen etter Osama-operasjonen. Nå sliter landet med en blanding av ydmykelse og sinne.

Ikke glem Pakistans innsats

Årsaken er at det mektige militæret, som sluker store deler av budsjettet, klarte ikke å overvåke sitt eget luftrom. Og den fryktede etterretningstjenesten ISI anklages for å være inkompetent. I verste fall som en alliert av bin Laden.

Men midt oppi kritikken som nå hagler fra alle kanter av verden er det viktig å ikke glemme Pakistans innsats i krigen mot terror. Prislappen er mer enn 30.000 drepte siden 2001. Det er ti ganger flere enn ofrene fra 9/11. Det må heller ikke ignoreres at det er Pakistan som har fanget flest Al-Qaida topper i verden – og overlevert dem til USA.

Abu Zubaydah ble tatt i byen Faisalabad i mars 2002. Ramzi Binalshibh ble pågrepet september 2002 i Karachi. I mars 2003 klarte man å ta Khalid Shaikh Mohammad i Rawalpindi. Samme år ble Ammar Al Baluchi arrestert i Karachi. I 2005 ble Abu Faraj Al Libi tatt Mardan. Og nylig ble indonesiske Umar Patek pågrepet i Abbottabad.

Hva nå?

I tillegg til disse toppene kommer hundrevis av andre Taliban og al-Qaida medlemmer som er tatt av pakistanske sikkerhetsstyrker. For ikke så snakke om tusenvis av drepte ekstremister i grenseområdene mot Afghanistan.

Når feiringen av Osamas død har roet seg er det greit å minne om at al-Qaida langt fra er knust. Det sier seg selv at huset til bin Laden, som verken hadde internett eller telefonlinje, neppe var kommandosentralen til terrornettverket. Det betyr at jakten og den målrettede elimineringen av terrorister vil fortsette og kanskje også intensiveres. I Jemen. I Somalia. I Afghanistan.

Men hvordan vil dette arbeidet fortsette i Pakistan? CIA-sjef Leon Panetta har sagt rett ut at hvis de hadde sagt fra til Pakistan på forhånd så kunne bin Laden ha blitt varslet. Med andre ord: Vår viktigste partner i krigen mot terror er upålitelig.

Det kan godt hende at ISI ikke er til å stole på. Spesielt når amerikanske og pakistanske nasjonalinteresser kolliderer. Men en slik uttalelse fra CIA vil neppe gjøre pakistanerne mer pålitelige.

USA trenger Pakistan

Første prøve i dette samarbeidet er allerede i gang. Kvinnene og barna som var i huset til bin laden er nemlig i pakistansk varetekt. Hvor lang tid vil det ta før amerikanerne får tilgang til dem?

Faktum er at USA trenger pakistansk hjelp i mange år fremover for å likvidere alle de bin Ladene som ikke gjemmer seg blant koner og barn – men som planlegger nye dødelige terrorangrep mot byer over hele verden. Og Pakistan trenger USA for å overleve økonomisk.

En amerikansk politiker forklarer det noe kompliserte forholdet mellom de to landene slik: You cant trust them, but you cant abandon them!

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.