“Selvplukk fra Koranen”

Da jeg begynte i min første jobb som journalist på Vestlandet fikk jeg Bibelen i gave fra sjefredaktøren.

Muslimer, inkludert meg, vet nemlig svært lite om Bibelen. Og det lille man kan om Jesus og Maria stammer fra skoletiden. Men i en tid med ekstreme fobier om islam vil det være forfriskende for Allahs folk å lese Kristendommens hellige skrifter.

Ikke fordi det lokker til omvendelse. Men mer fordi Bibelens folk viser at det er mulig å drive selvplukk fra Guds budskap.

“Når en mann selger sin datter som trellkvinne skal hun ikke gis fri som trellene”, står det 2.Mosebok, 21.

Ikke mange kristne som driver med salg av døtre i dag. I hvert fall ikke i vestlige land. Dette velger man å fordømme i dag. Akkurat som utsagnet om at “Den som forbanner sin far eller mor skal dø”.

Bibelen består av 66 skrifter, hvorav 39 tilhører Det Gamle Testamente og 27 er fra Det Nye Testamente. Innen Kristendommen utgjør disse to delene sammen det som kalles Bibelen.

Til sammenligning består Koranen av 114 kapitler med forskjellige vers. Men det betyr ikke at alle muslimer følger slavisk alt som står i alle versene. Jeg plukker ut – eller velger bort – akkurat det som passer meg til enhver tid. Og hva som passer den enkelte muslim avhenger av både kulturelle, geografiske, sosiale og juridiske rammer.

Hopper over Koran-vers

Det står følgende i Koranen, kapittel 9, vers 5:

“Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Gud er tilgivende, nåderik”.

Dette er et vers som ble åpenbart etter en konkret hendelse for 1400 år siden. I dag har det null verdi for muslimer som meg.

Eller hva med et annet vers fra muslimenes hellige bok:

“De som fornekter Vårt ord, vil Vi la møte ilden. Hver gang deres hud er avbrent, vil vi bytte den og gi dem en ny, så de kan få føle straffen. Gud er mektig, vis”.

Betyr dette at alle som drikker alkohol eller ikke spiser halal-kjøtt vil få en slik straff? Ikke rart at mange av de som trosser Koranens alkohol-forbud og halal-påbud likegodt hopper over dette verset.

Slik er det med kristne også.

Ekstremsport for fanatikere

“Når en mann kommer nær noe urent, enten det er urenhet på et menneske eller det er et urent dyr eller noe annet urent og avskyelig, og han spiser av Herrens måltidsoffer, da skal den mannen utryddes av sitt folk”, står det i 3. Mosebok, 7.

Hvor mange kristne, selv i de ortodokse og ultrakonservative miljøene i USA, følger dette i dag?

“Den som noen gang spiser blod, han skal utryddes av sitt folk”, står det i 3. Mosebok. Ordet blodpudding får med dette en ny dimensjon.

Til forskjell fra Koranen har Bibelen blitt revidert og endret utallige ganger. Men selv dagens utgave, f.eks den som er utgitt av Det norske Bibelselskap, er like “streng” som Koranen.

Majoriteten av dagens norske muslimer, enten de kalles sekulære, moderne, moderate, demokratiske eller utvannede, leser sin hellige bok i en europeisk kontekst. Å bokstavtolke Koranen eller Bibelen er nemlig en ekstremsport for fanatikere.

Al-qaida og Taliban ville f.eks ha hatt stor nytte av 3. Mosebok, 10:

“Dere skal ikke la håret henge fritt og ikke flerre klærne. For da kommer dere til å dø og Herren blir vred på hele menigheten.”

Jeg er sikker på at ekstremistene helt sikkert også ville juble over 3. Mosebok, 20:

“Den som ligger hos en kvinne som har menstruasjon og har samleie med henne, han har avdekket hennes kilde og hun har blottet sin blodkilde. De skal begge utryddes av sitt folk.”

De samme fanatikerne kan nok også følgende vers fra Koranen utenat, kapittel 4, vers 15:

“Hvis noen av deres kvinner begår usømmelighet (hor), skal dere kreve fire vitner mot dem. Hvis de avgir vitnesbyrd, så hold dem i husarrest til døden henter dem, eller Gud finner en utvei for dem”.

Moskeene har et ansvar

Religiøs selvplukk er det vi driver med – bevisst eller ubevisst. Poenget med denne bloggen er derfor ikke å si at Bibelen er mer brutal enn Koranen – eller omvendt.

Nei, meningen er å vise at akkurat som kristne plukker ut nestekjærlighet og budskapet om å vende det andre kinnet til fra Det Nye Testamentet, så velger heller ikke alle muslimer å bokstavtolke Koranens 114 vers.

De som drømmer om et kalifat i Oslo eller 72 jomfruer i himmelen er en like stor gruppe som de mest ekstreme kristne sektene i det norske Bibelbeltet.

Men mange lurer på hva som er grunnen til at de fleste terrorister på kloden i dag har muslimsk bakgrunn? Årsaken er neppe at de har pugget Koranen. Fattigdom, håpløshet, analfabetisme og okkupasjon gir grobunn for ideologisk hjernevasking og det er det mer enn nok av i muslimske land.

I Norge råder ikke slike tilstander. Og utfordringen til moskeene og de forskjellige muslimske miljøene i Norge blir derfor å ikke støte vekk de som ikke vil bokstavtolke. Jeg mener at homofili ikke er en synd, men er likevel en stolt muslim. Konservative muslimske miljøer må tåle at norske muslimer velger akkurat det som passer dem til enhver tid.

Samtidig er utfordringen til majoritetssamfunnet å akseptere det faktum at de fleste muslimer har IQ nok til velge det som passer dem for å leve i et demokratisk og vestlig samfunn.

Og hvis muslimene ikke har det vil jeg minne om Guds straff i 3. Mosebok, 26:

“Hvis dere enda ikke hører på meg men setter dere opp mot meg, da vil jeg bli vred og sette meg opp mot dere og tukte dere sju ganger så hardt for deres synder. Da blir dere nødt til å spise kjøttet av deres sønner og døtre.”

Dilter innvandrerpolitikere etter Frp?

Forrige måned mente SVs Akhtar Chaudhry at alle innvandrere må få rett til norskopplæring, men at de som skulket i norsktimene måtte kastes ut fra landet.

Partiet hans sa umiddelbart nei til forslaget.

Etter å ha foreslått statlige imamer og troskapsløfte til det norske flagg og grunnlov kom Venstres Abid Raja med et reis-hjem-forslag i dag. Etter nyheten om at en imam i Drammen skal ha slått barn i moskeen sa Raja:

– Hvis du ikke ønsker å følge norsk lov så kan du jo flytte et annet sted!

Det er interessant å se hvordan landets mest fremtredende politikere med minoritetsbakgrunn nå nærmest kappes om å sende folk ut fra riket. Kanskje det er en ide å først kaste ut alle de illegale som har fått avslag på asylsøknaden og som har gjemt seg rundt i Norges land?

Skyldes disse nye forslagene en høyredreining i de etablerte innvandrermiljøene eller ser man en valgkamp hvor også SV og Venstre forsøker å kapre velgere fra Frp?

Etter Martin Kolbergs utspill tidligere i år om radikal islam ble Arbeiderpartiet anklaget for å dilte etter Frp. Av nettopp herrene Raja og Chaudhry.

Da ble Kolberg anklaget for å ha knekket Frp-koden for så å bruke den selv.

Personlig synes jeg det er positivt at flere snakker om selvransakelse og strengere krav til innvandrerbefolkningen. Men flaggseremonier løser ikke de store praktiske utfordringene.

Og i iveren etter å sanke stemmer er det også greit å minne om at en voldsmistenkt imam hvert tiår kanskje ikke er den største flaskehalsen i integreringsdebatten.

La meg kort oppsummere status for det flerkulturelle Norge.

Nesten en av tre av innvandrere som startet på grunnkurs i videregående opplæring i 2002 sluttet underveis i opplæringsløpet. Manglende studiekompetanse gjør også at innvandrerungdom er underrepresenterte ved universiteter i Norge.

En ny undersøkelse fra OECD viser samtidig at barn fra språklige minoriteter gjør det mye dårligere på grunnskolen enn andre barn.

Listen over såkalte “ghettoskoler” blir også lengre. Ved Hersleb skole i Oslo har 94 prosent av elevene minoritetsbakgrunn og ved Gran skole i Oslo har 93 prosent av elevene innvandrerbakgrunn.

Hva synes våre folkevalgte om en slik segregert utvikling i hovedstaden?

Arbeidsledigheten blant befolkningen er på 3,2 prosent. Men for menn av afrikansk opprinnelse er den på 12, 1 prosent.

Hvis arbeid til alle er jobb nr.1 for regjeringen, hvorfor har da dette tallet for afrikanere nærmest vært på stedet hvil de siste årene?

Eller tror man seriøst at hyppigere eller kanskje obligatorisk deltakelse på dugnaden i borettslaget kan løse dette?

Regjeringen foreslår nå å øke timetallet på norskopplæring til 600 timer for nyankomne innvandrere. Det er et godt forslag.

Men hva hjelper det med språk når selv høyt utdannede innvandrere som er født og oppvokst her ikke får seg jobb?

Raja og Chaudhry bør kanskje etterlyse hva myndighetene har gjort for å endre holdningen til fremmedfiendtlige arbeidsgivere, inkludert det offentlige Norge.

Og når alt dette er sagt så er det også betimelig å minne om alle de hundretusener av innvandrere som er lei av at alt handler om islam, tvangsekteskap og omskjæring.

For hva med Norges største innvandrergruppe på nesten 50.000 mennesker? Når snakket noen minoritetspolitiker sist om utfordringer knyttet til polakkene?

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.