Grunntrening.

Så er en ny sesong i gang. Etter tre rolige uker, er vi nå i gang med grunntreningen frem mot 2011-sesongen. Trener mye sammen med de andre norske Team Sky-gutta, Lars Petter og Edvald. Stemningen er god og treningstimene går lett sammen med de!

Nå skal fundamentet legges. Grunntreningen består av styrke, bevegelighet, koordinasjon og kondisjon. I praksis innebærer dette terrengsykkelturer, intervalltrening på rulle, basistrening på Olympiatoppen og litt styrke med vekter. Når snøen kommer vil vi også bruke langrennsskiene. Jeg har alltid lagt vekt på allsidighet i perioden før jul. Men i år blir det mindre fjellturer og mer sykling.

Grunntreningen er viktig for å få en treningsbase å bygge videre på og for å få en mer stabil formtopp når konkurransesesongen er i gang, samt skadeforebyggende.

Senere i desember drar vi til Mallorca med Team Sky, der det blir mange lange rolige sykkelturer.

Kurt Asle

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.