Første møte med Team Sky!

Ankom i dag Manchester. Her ligger HQ for laget. Her samles nå hele laget for første gang. De fleste ryttere er allerede her, og resten kommer i morgen.

Mange nye fjes og navn å lære! Det er ikke min sterke side så det er godt vi bruker navneskilt i starten! (Tipset laget om det i en email tidligere;)) Men det finnes også gamle kjente fra CSC og Saxo Bank. Til og med noen fra Fakta og landslagstiden. Møtte en spansk mekaniker vi hadde på landslaget i 1996 0g 97! Artig!

Første inntrykket er meget bra, så nå gleder jeg meg bare til fortsettelsen!

Kurt Asle

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.