Paris-Roubaix

Tom Boonen vinner, Thor tre.

Vi er godt med å tar initiativet da rittet går i gang for alvor før Arenberg. Bruker laget godt og fikk våre to med foran. Matti ble ti, mens Fabian gikk tom.

Jeg hadde ikke krefter til å gå med de beste, men fikk bekreftet at formen kom i år også…. Alt for sent… men men. Ble vel 16 til slutt.

Ellers glad for en tørrdag uten de store uhellene.

Dette er et artig sykkelritt, folkefest og stor stemning!

Hei, Kurt!

Gent-wevelgem.

Fantastisk Edvald!!

Utrolig artig.

Med vår Goss på pallen og Matti helt fremme ble det en god Saxo dag. Fabian var også med i første gruppe, men nok en gang uheldig. Denne gangen pungterte han. Tar ikke slutt med uflaksen for han i år.

Jeg er glad og skuffet.

Glad for gode bein, men skuffet for jeg misset første gruppe. Hadde en god dag på sykkelen og beina begynner å spille med. Gleder meg over det.

Ser virkelig frem til Roubaix nå. Formen kommer i tolvte time.

Gratulerer Edvald, dette var stort!! Unner den sympatiske gutten alt godt.

Hei, Kurt.

Flanderen.

Gikk greit nok. Prøvde mye i starten, men ingen gruppe fikk kjøre. Kjørte inn i oude kwaremont.

Så satt jeg for langt bak på koppenberg og ble hengende etter en velt i bunnen. Kom så fint igjennom uten uhell.

Trist med alle veltene tross godt vær. Vår Frank gikk hardt ned og er trolig ute med kragebeinsbrudd.

Hei, Kurt 🙂

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.