IT factory…

Skikkelig bakrus for min sponsor IT factory. Fra Champagne og tittel som årets bedrift til en av de største konkursene i dansk historie…

Litt surrealistisk å sitte her på hotellet utenfor København og vente på presentasjonen av laget vi skal ha om 40 minutter. …der IT factory er en av hovedsponsorene.

K

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.