Sesongen går mot slutten

Den sist tiden har jeg trent i Italia, kjørt Polen Rundt og deltatt i VM.

Polen ble en stor suksess for laget der vi vant to etapper, 1. og 2. sammenlag og vant lagkonkurransen. Formen min kom snikende og så faktisk frem mot VM.

Ble påkjørt av en annen rytter på nest siste etappe i Polen og fikk en smell i ryggen. Ryggen ble bedre opp mot VM, men aldri topp. Faktisk ikke helt bra nå heller. Det er trolig en liten brist i ribb-benene.

VM er alltid noe spesielt. Atmosfæren og stemningen er helt unik. De siste årene har det kommer flere og flere nordmenn ned for å følge de norske ringside. Dette gjør selvsagt at det er spesielt artig å være med i VM. Takk for all støtte av dere der nede og hjemme gjennom hele året.

Tross litt usikker på form og rygg startet jeg med godt mot og var villig til å gi alt. Men dessverre merket jeg fort at dette ikke skulle bli min dag. Brøt løpet etter 9 av de 15 rundene. Det var ikke fornuftig å fortsette å “skvise mer på sitronen”, så nok var nok!

Den siste tiden har det stormet rundt laget mitt i form av ulike påstander og beskyldinger. Noe har absolutt vært berettiget, mens andre ting har blitt skrevet om på grunnlag av spekulasjoner og egne teorier. Det er selvsagt helt rett av Frank må svare for seg etter en merkelig handlig, men det er viktig vi ikke lager historier som er basert på ingenting. Vi har nok dessverre nok historier allikevel om ikke vi skal sitte og finne på nye. Jeg har full forståelse for folk som tenker det verset og trekker sine konklusjoner. Det som er bra er at det blir tatt tak og ryddet opp i. Om noen har gjort noe galt vil det komme frem. Slike ting må vi komme til bunns i, ellers orker ikke jeg mer!

Mer om denne saken: http://www.tv2sporten.no/sykkel/article2272483.ece

Nå lengter jeg bare til sesongslutt og starte opp den viktige vintertreningen. Men før det venter to løp i Frankrike. 12.oktober avslutter jeg med Paris-Tours.

Kurt Asle

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.