Sveits Rundt fra i morgen

Dagene etter Luxembourg Rundt skulle vi vært i alpene og trent. Men pga dårlig vær og stengte veier der oppe ble vi i Luxembourg. De fleste av de som kjører Sveits var der. Vi fikk to dager med knallhard trening. 200 km motorpace (trening bak skuter) både tirsdag og onsdag.

Er nå på plass i Sveits. Kjørte noe av morgendagens etappe på trening i dag og kan garantere at det ikke blir noe massespurt! Vi får allerede fra i morgen tøffe bakker og smaken av melkesyre. Den siste bakken er 18 % og varer alt for lenge…

Kurt Asle

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.