Trening hjemme i Eresfjord!

Første del av sesongen er over. Klassikerne gikk fint med seier i Harelbeke som personlig høydepunkt. Ellers hadde laget en utrolig god mars-måned der nesten alt gikk vår vei.

Nå har jeg hvilt og er klar for andre del av sesongen. Oppkjøringen mot Luxembourg og Sveits Rundt tar jeg hjemme i Eresfjord, med base på hytta på Bugge. Vi har hatt vekslende vær, men treningen har gått greit. Hovedsaklig sykling, men det har også blitt tid til en fjelltur. Fikk en fantastisk tur på Sjøvdøla i pudder! (22.mai!!) Har skiferdigheter som en syklist, men koste meg allikevel!

Ser nå frem i mot å kjøre løp igjen, og kjempe om en plass på laget til TdF!

Kort fra Kurt Asle

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.