Maskiner. Premier Quality.

Man U er en maskin som er satt sammen av deler som er nøye utvalgt og kvalitetssikret. Sjefen har håndplukket dem, prøvd, slipt og trimmet dem…noen er sendt til underleverandører for justering og polering, før retur til Old Trafford. Noen deler har blitt så raffinerte og utviklet, og har ekspandert til en størrelse og kvalitet som ikke lenger passer i maskinen. Disse har blitt solgt ut, for å hindre at Unitedmotoren skal kunne skjære seg. Ingen deler er viktigere enn motoren i seg sjøl.

Chelsea og Man C har kunnet og villet kjøpe dyre og ferdigutviklede deler til sine maskiner. Glinsende, strøkne komponenter er kjøpt inn fra øverste hylle, for å skape den råeste motoren. Verks-sjefene er også headhuntet fra andre toppfirmaer til toppgasjer. De vil nok få maskinene til å funke, etterhvert til toppnivå, men det tar nok mere tid enn man skulle tro.

Arsenal kjører også den mere “gjør det selv”-aktige metoden. Men de har fått for mye rusk i maskineriet. Særlig når de måtte selge de eksklusive forgasserne sine i all hast. Sjefen der har også glemt å sjekke bremsene, det går nesten bare framover.

Liverpool-maskinen er satt sammen av deler som ikke er kompatible, som vanlig. Der klør de seg alltid i huet og lurer på hva som ikke stemmer…og håper det ordner seg neste år.

Tottenham sin motor har bivirkninger. Den gir tilhengerne psykiske traumer. Den er som et blinklys. Virker-Virker ikke-Virker-Virker ikke.

Let the race begin.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.