Mot fire spennende år?

Det er under to uker igjen til valget. Sannsynligheten for regjeringsskifte er skyhøy, sannsynligheten for fire nye rødgrønne år er minimal. Hva får vi da?

Det kommer selvsagt an på hvordan Stortinget blir sammensatt. De fire borgerlige samarbeidspartiene sier at de vil gi landet en ny regjering. Det er alt de er enige om, så vi vet ikke hvilken regjering det blir. Her kommer både det indre styrkeforholdet de fire i mellom, og forhandlingene om regjeringsdokumentet, til å bli avgjørende.

Tar vi utgangspunkt i snittet av målingene i august, kan vi for det første konstatere at Erna og Siv ikke får noe blå-blått flertall. De må ha med seg minst ett parti til for å få flertall. Om de klarer seg med bare ett parti til, eller om de faktisk må ha med to partier for å danne flertall, er på ingen måte uviktig. Det kan være styrende for valgkampen de siste ukene, og det kan være avgjørende for om vi går mot fire forutsigbare eller fire spennende år på Stortinget.

Snittberegningen av august-målingene finner du her:

http://politisk.tv2.no/spesial/partibarometeret/

Snittet av målingene for august gir Høyre og Frp 78 mandater. Krf er inne med 10, mens Venstre er inne med 9. Da ser vi at Høyre/Frp/Krf kan danne flertall med 88 mandater, og Høyre/Frp/Venstre kan danne flertall med 87 mandater.

Skal Arbeiderpartiet ha en mulighet til å sprenge den borgerlige blokken i løpet av fireårsperioden for å komme tilbake i en mindretallsregjering alene, er det nesten en forutsetning at Erna må bygge flertallet sitt på både Venstre og Krf. De fleste regner Venstre som svært lojale mot det borgerlige prosjektet. Kampen vil stå om Kristelig Folkepartis hjerte og sjel. Mange i Ap ser for seg at det kan være mulig å bevege Krf til den andre siden av midtstreken i politikken i løpet av perioden, etter at de ser virkningene av Frp i regjeringskontorene for første gang.

En annen uforutsigbar aktør er Miljøpartiet De Grønne (MDG). I snittmålingen til TV 2 for august er de ikke over sperregrensen, men likevel inne med tre distriktsmandater. Også det er godt nytt for Erna.

Med andre ord: Et Storting omtrent slik det ser ut nå, basert på snittet av målingene for august, vil gi stor forutsigbarhet og arbeidsro for Erna & Co. Dersom Høyre og Frp bare trenger Venstre i tillegg for å ha flertall i Stortinget, tror jeg er Erna er «home free» for hele perioden. Hva må da skje de neste to knappe ukene for at situasjonen skal bli annerledes og mer spennende?

Her er noen faktorer som kan endre spillet i Jens Stoltenbergs favør, og som garantert er styrende for hvordan valgkampen nå vil bli ført fra Ap:

Arbeiderpartiet må bli klart større enn Høyre. AP må klatre til minst 31 og Høyre må ned mot 27. Vi vil se en kraftmobilisering fra Aps valgmaskin, med harde angrep på «det borgerlige kaoset» og «urettferdige skattekutt».

SV må over sperregrensen. Partiet kan få drahjelp fra Ap til å klare dette, litt i strid med strategien så langt, hvor de rødgrønne partiene har drevet valgkamp hver for seg.

Venstre må presses ned. Partiet har vist stigende formkurve på de siste målingene, med ny rekord hos VG i dag, på over 7. Partiet må ned mot 5-tallet for ikke å få så mange mandater at de kan danne flertall med Høyre og Frp alene. Å presse dem helt under sperregrensen, slik de rødgrønne klarte i 2009, er nok et for langt lerret å bleke nå, slik august-snittet ser ut. Men det hadde gitt dramatiske utslag i Stoltenbergs favør.

Dersom MDG kommer over sperregrensen, noe de ikke gjør på august-snittet, men derimot på de fleste senere målingene, så blir det enda en aktør å få kontroll på. Partiet har jo ikke utelukket at de kan støtte en borgerlig regjering, og dermed har Erna teoretisk enda et parti å danne flertall med, i tillegg til Venstre og Krf. Men erfaringene fra andre land er at De Grønne heller samarbeider mot venstre, slik de nå gjør i Sverige mot den borgerlige regjeringen, og slik de gjorde i Tyskland, der de satt i regjering med sosialdemokratene.

Den siste brikken i puslespillet, er Frps reelle nivå, som kanskje er den største usikkerhetsfaktoren på målingene. Avhengig av om man vekter mot kommunevalget i 2011 eller stortingsvalget i 2009, varierer oppslutningen på målingene fra 14 til nærmere 20 prosentpoeng. Råtallene de siste ukene har ligget rundt 10-12. Skulle Frp havne så lavt, vil det gi store utslag. Men også Siv Jensen har vist stigende formkurve de siste ukene.

Et mulig valgresultat, med mange spillmuligheter, kan være dette (mandater i parentes): Ap 31,0 % (54), Høyre 27 % (46), Frp 14 % (26), Venstre 5,1 % (8), Krf 5,4 % (9), Sp 5,2 (9), MDG 5,1 % (9), SV 4,4 % (7), Rødt 1,4 % (1), Andre 1,4 % (0).

Mandatberegningen er gjort ved hjelp av programmet til nettstedet pollofpolls.no

 • Ole Bro

  Mener at pressen skulle holde seg for god til at være partiske i under en valgkamp. Man skulle tro vi var i mellemøsten et eller annet sted. Der blir slet ikke stilt de kritiske spørsmål på valgprogrammerne. Kunne godt have tenkt meg at høre litt om den innvirkning av norsk økonomi som kommer av den ukritiske innvandring. Men AP har tenkt tanken at jo flere folk de lukker inn, jo bedre ser økonomien og flere andre statistikker ut. Stor innvandring = boligmangel. boligmangel = med kunstige høre boligpriser. Som igen gør at folk ser rikere ut end de egentlig er. Hvem er det de gør en tjeneste her? Ikke den unge generation i hvertfald. De har store problemer med at komme inn på boligmarkedet, og de har mindre jobb muligheter med de mange nye innvandrere, der heller end gerne bor unner kummerlige forhold og jobber for en løn som ikke henger sammen med den norske økonomi. Ta for eksempel bygge bransjen. De aktørene som satser på norsk arbeidskraft, kan glemme langt de fleste anbuds runder. For når det kommer til stykket, ser folk flest på pris, og mindre på kvalitet. Og hvis der i en anbudsrunde er en aktør som satser på for eksempel polsk arbeidskraft. Har man ikke en sjanse i en bud runde.
  Vi har fått strengere bygge krav. Tech10 som de nye krav kalles. Det er kanskje fint, men det blir bryggeri hvertfald ikke billigere av.
  Syntes kanskje det er på tide at stille krav til de folk som arbeider innenfor bygg også. Er vel ikke for meget forlangt, at de som arbeider innenfor bygg, også har en utdannelse som tilsvare det de skal drive med. Da ville både kvaliteten og end mere lig konkurranse blive forbedret.
  Så også her forleden dag, Stoltenberg sige at man ikke kunne oppfordre til måtehold i befolkningen, og så bruge så mye penge som FRP lagde op til.
  Men hvor er den oppegående journalist som fanger dette utspil, og spørre Hr. Stoltenberg om de lønnspålegg som regeringen har geit seg sjøl unner finanskrisen? Bruger av skatte penge og oljepenger på infrastruktur, helsevesen og skoler er da noet som langt de fleste i befolkningen får del av. Men at stortings medlemmer får et lønnspålegg som overgikk det lønnspålegg som de selv anbefalte for den norske lønnsmottaker med flere hundrede prosent hvis ikke jeg husker feil.
  Det spørsmål er der ingen som tør stille…..
  Er så klart ikke det som kan redde et stats budsjett. Men mener vel det må være sådan at den styrende makt må gå foran som et godt eksempel, og sjøl gjøre som de anbefaler befolkningen at gjøre.
  Nei. Jeg ser frem til at få et regjerings skifte.

 • Sjaron

  Dette blir bare verre og verre. Ikke bare er nesten alle journalister røde, men de er også Jens nærmeste venner. Det finnes ikke ord for det i vokabularet, som ikke fører til at innlegget blir slettet.

  HVA SKAL TIL FOR Å FÅ EN SLUTT PÅ DETTE?

 • Per Knutsen

  Mye av den kommentaren din her motargumenterer Jens i senk i forhold til når han anklaget Erna for dårlige lederegenskaper en tid tilbake Jan Erik.

 • Peter Bering

  Det skisserte resultatet ville være en katastrofe for landet, og et endelig farvel til Norge.

 • Peter Bering

  Har-Lem er et skademenneske i alt hun har foretatt seg.

 • disqus_G6sOebFpl2

  Er så enig med deg. Minner om valgkamp for de rødgrønne og ikke statistikk. Hilsen Ingjerd Kahn

 • Tom Ståle Engebretsen

  Er dette valgkamp eller statistikk? Så her er greia: Sitat: – med harde angrep på «det borgerlige kaoset» og «urettferdige skattekutt». Sitat slutt. Den eneste nullskatteyteren jeg kjenner til er Gro Harlem Brundtland. Så i beste fall må angrepet sies å være dødt. Totalt dødt. Hva er greia? Er dere i AP totalt hjernevasket alle sammen? Angrep? Mot hva? De fleste ønsker et rettferdig velferdsamfunnsamfunn, hvor rike faktisk bidrar med mest til felleskassen. Om de vil ha noen ekstra millioner selv, så er da det knekkende likegyldig. Sannsynlighvis skaper de bare flere arbeidsplasser. Hva har Gro Harlem Brundtland bidratt med i sitt nullskatteparadis? Lovlig t.o.m. Hva gjør hun for felleskapet idag, annet enn å ta ut 700000 i norske pensjonskroner UTEN å betale skatt? Jan-Erik Larsen: Stopp angrepet på de borgerlig rike. Du har med dette mistet all respekt jeg kunne hatt for deg. Jeg er ikke formuet i det hele tatt, men ser virkelig betydningen av at de som skaper noe, får det de vil ha. Det bidrar mer i felleskassen enn noen rødgrønn politikk vil klare. Ser jo hva dere gjør….

 • Urbeka

  Muligheten for både å sikre særinteresser, få makt og hindre FrP i regjering? Du kan være bombesikker på at det første V og KrF kommer til å gjøre etter valglokalene stenger er å gå i samtaler med Senterpartiet. Se også analyse av Frank Aarebrot her: http://e24.no/makro-og-politikk/aarebrot-tror-senterpartiet-kan-bytte-beite/21361727

 • voteforziggy

  Tror nok ikke SP vil søke seg mot høyre så lenge Navarsete har et ord med i laget.

 • Urbeka

  Hei. Hvorfor diskuterer du ikke muligheten for at Senterpartiet kan komme til å skifte side etter det rødgrønne regjeringsprosjektet er dødt? Vi kan fort få en ren Høyre-Sentrum flertallsregjering med H, V, KrF og Sp. På dagens VG-måling er denne konstellasjonen kun 2 mandater fra rent flertall. Jeg regner dette utfallet som mer sannsynlig enn at Venstre som eneste sentrumsparti kommer til å gå i regjering med Høyre og FrP. Det skjer ikke. Og hva skjer dersom V+KrF holder sammen og ikke vil gå i regjering med FrP? Kan en mindretallsregjering som må finne flertall fra sak til sak dannes ut fra en en blå-blå fløy eller blir det innholdsmessig umulig å gjennomføre?

 • Anders Amundsen

  Nav fungerer ikke på noen måte pr dags dato med Ap som regjerende parti i dag.

  De tror vi lever på 80 tallet og Nav fungerer derfor som om vi levde på 80 tallet..
  Folk syter over den dårlige eldreomsorgen som vi har i landet, den vil fortsette så lenge vi har AP i regjering..
  .Så nei, NAV fungerer ikke med Ap som lederparti i 4 nye år til vil arbeidsledigheten øke, uføreandelen for unge uføre vil øke, og eldre omsorgen vil bare bli enda verre…
  Derfor ser jeg lite håp for at NAV vil fungere bedre med AP i regjeringa framover.
  Ap fører en MILD invandring politikk i forhold til FRP,

  og sørger for at mange kommer inn som ikke burde være her i det
  hele tatt.
  Jeg sier ikke at de ikke får lov å komme her, men driver de med kriminalitet uten gyldig opphold bør de ikke få oppholde seg her.
  Tiggere vil bli større, fordi satsene på Nav, er for lave i forhold til levekostnader for hva det koster å leve i Norge,

  med 4 år til med AP vil man se flere og flere Norske tiggere på gata pga de høye leve kostnadene i forhold til Nav setter og gir ut.
  Arbeidsmulighetene minsker fordi man ikke satser på økt tiltak for unge som ønsker seg ut i arbeidslivet og havner i arbeidskøen.
  Så er HELT uenig med at Nav vil fungere med AP,
  Det fungerer overhodet ikke på noen som helst måte med AP.!!

 • kroniker

  Vi kan få mye bra uten arbeiderpartiet.
  Vi kan få et fungerende NAV og med det en fungerende sykelønnsordning.
  Vi kan få en fungerende innvandring, hvor løgnere og kriminelle blir kastet ut.
  Vi kan redusere byråkratiet og den absurd store foreningsindustrien.
  Vi kan reparere skoleverket.
  Vi kan få fungerende sykehus og eldreomsorg.
  Vi kan kutte bistand til korrupte.
  Vi kan heve fedjeubåten.
  Vi kan bedre forholdene for syke og fattige.
  osv osv

  Vi kan få det mye bedre uten arbeiderpartiet.
  Jan Erik Larsen og hans kumpaner i First får det nok dårligere uten venner med statsbudsjett som ukritisk handler “pr” fra First.

 • B. Fossevik

  Fin og balansert kommentar til valgkampinnsputen og hva som kan skje videre etter valget. Erna ser ut til å få et godt styringsgrunnlag med flere partier å danne flertall med.

  Forøvrig nevner du at AP vil kjøre hardere på dette med “borgerlig kaos”. Jeg tror nok at velgerne ser at Erna vil få et sterkt styringsgrunnalg med stort borgerlig flertall.

  Dessuten kan det slå tilbake på AP når Stoltenberg bare vil snakke om “kaos”. For i dag er situasjonen ganske så uavklart på rødgrønn side.

  Ikke har de flertall. SV ser ut til å være ute. AP har fridd til De Grønne. Så hvordan har egentlig Stoltenberg tenkt å forklare velgerne hvordan dette skal gå? I dag fremstår jo det rødgrønne alternativet som relativt smadret.

  Tar vi også med alle sakene de rødgrønne er unige om, så blir det mildt sagt litt freidig av AP-lederen å snakke om “kaos” hos andre.

  I realiteten er valget avgjort. Det blir regjeringsskifte med Erna som statsminister. Jeg tror neppe det vil hjelpe for Stoltenberg at f.eks. NRK løper de rødgrønnes ærend. Allerede er TV-kanalen tatt i juks og velgerne er blitt skeptiske.

 • Frederic

  Når du er arbeidsløs og har problemer med å fø familien din så blir miljø ubetydelig.
  Når vi tjener penger har vi råd til å endre våre vaner og bruke penger på en grønn planet.
  MDG vil føre oss ut i fattigdom som de for øvrig er åpne om.

 • reber

  Som Rødt feks 😉

 • DATATUFS

  det blir nok en mengde særvgufter med disse i regjering eller
  på tinget bruk hue….
  hev sperregrensen til 6%

 • Mssangol

  H-KrF-V-MDG er da kanskje en mulig koalisjon?
  Med 87 mandater på denne målingen, kan de få flertall. (Selv om det er ytterst usansynlig).

 • Andreas Børde

  Hasjliberalisering???
  Det som faktisk står om rus i MDGs program er følgende:
  – En svært stor del av domstolenes og fengselsvesenets kapasitet går i dag med til narkotikarelaterte lovbrudd. Erfaringer fra andre europeiske land tyder på at mange av disse lovbruddene kunne vært unngått med en bedre helsepolitikk for
  rusmiddelavhengige. Rusmiddelmisbruk kan og bør håndteres primært som et helseproblem, i tråd med Stoltenberg-utvalgets konklusjoner.
  – (Miljøpartiet De Grønne vil…) Føre en human narkotikapolitikk der rusmisbruk behandles som et helseproblem. Vi vil avkriminalisere bruk av illegale rusmidler og besittelse av mindre mengder stoff til eget bruk. Vi ønsker derimot fortsatt at innføring, produksjon og salg av narkotika skal være straffbart.
  – Styrke ettervernet i rusomsorgen og psykiatrien gjennom et mangfold av oppfølgingstilbud. De som ikke greier å bli rusfrie etter gjentatte forsøk må sikres et anstendig liv, også når dette krever regulert medisinsk bruk av rusmidler.
  – Åpne for at behandling av brukere av tunge rusmidler kan assisteres av stoffer som ellers er ulovlige, som heroinassistert behandling. Rusavhengige må få tilbud om behandling langt raskere enn i dag.
  – Vurdere nye, gradvise innstramninger i røykeloven.
  – Fortsette å regulere alkoholomsetningen strengt.
  – Innføre advarsel på alkoholemballasje om helsefarene ved alkoholmisbruk og informasjon om hvor man kan henvende seg for hjelp ved alkoholavhengighet.
  – De Grønne vil satse på forebygging av rusproblemer og psykiske sykdommer, og vi vil arbeide for at disse
  pasientene ikke blir stigmatisert.
  – Gi personer med alvorlige psykiske lidelser rett til behandling i psykisk helsevern, også når tilstanden har sammenheng med bruk av rusmidler. Behandlingstilbudet for dem med både rusproblemer og psykiske lidelser må samordnes bedre, både på statlig og kommunalt nivå.
  – Forebygge isolasjon og inaktivitet blant personer med rusproblemer eller psykiske lidelser, både gjennom støtte til frivillige initiativer, pasientorganisasjoner og offentlige ordninger. Ulike typer kunstnerisk eller fysisk aktivitet, praktisk arbeid og samvær med dyr er god grønn terapi som kan øke trivselen og styrke habiliteringen.
  – Arbeide for å redusere ventetiden og unngå brudd i behandlingen innen rusomsorgen og psykiatrien. Institusjoner med gode resultater må opprettholdes og brukes som mønster når nye behandlingsplasser opprettes.
  – Det er viktig at kommunene oppretter egne tilbud til pasienter med sykdommer knyttet til rus og psykiatri og ikke overfører disse til sykehjem.

 • Knut_Er_En

  MDG sier rett ut at det komme IKKE på tale å samarbeide med FRP og at de derfor støtter AP.

 • Knut_Er_En

  Bare til INFO til de som vil stemme på MDG: MDG er nøkkelen til at AP kan fortsette i regjeringen !! Og det vet pressen og gir dem mye oppmerksomhet. Sats helle stemme din på noe annet.

 • DeHave

  Skremmende hvis vi får mer miljøpolitikk fra Stortinget. Miljøpolitikk fører i hovedsak til plunder, heft og økte kostnader for forbrukerne. Det er de som har minst som må bære miljø-gevinstene, mens øvre middelklasse og oppover bare kan grave dypere i lommene.
  Forbedringen i favør av miljøet går i hovedsak på tross av Stortingets miljøpolitikk.

  Kanskje på tide at miljøpolitikken går over statsbudsjettet uten bidrag av særavgifter. Der er det nok av penger, det handler om å gjøre de riktige valgene. Og det handler om å ta hensyn til forbrukerne.

 • LarsMDG

  …og en stemme til Arbeiderpartiet eller partiene som lover at de uansett hva vil samarbeide med AP er garantien for fortsatt regjering med AP. MDG går inn der de får mest igjen.

 • LarsMDG

  MDG er blokkuavhengige.

 • LarsMDG

  Mener du dagens tempo fortsette i all evighet uten konsekvenser?

 • OomBlou

  Ja, “tro” er helt klart en personlig sak, men folk burde være svært kritisk til slikt!

 • Uttrediay

  Ekspertene på vær, klima og atmosfærefysikk ser ut til å være enige om at menneskelige aktiviteter har begynt å virke inn på klimaendringene. De som er uenige er konservative politikere og folk som har interesse av at oljeforbruket og klimagassutslippa skal gå som før. Det er opp til deg å velge hvem du vil tru mest på.

 • Moff99

  Joda, det gjør vi. Selv om jeg ikke stemmer på dem.

 • OomBlou

  Det du skriver her er bare fantasier.
  Ingen har noen gang klart å bevise eller sannsynliggjør menneskeskapte klimaendringer.
  Klimaet varierer og svinger hele tiden slik som det har gjort i hele jordens historie.
  Men, kjenner til at denne “klimareligionen” eksisterer.

 • Uttrediay

  Forskjellen er at i dag er de kunstige, og at hvis vi fortsetter å øke utslippet av klimagasser som i dag, kan vi komme ut av balanse. Hvorfor er det så vanskelig å skjønne det?

 • ann

  er enig med deg .klimaet har endret seg til alle tider .det er naturens under och privilegier vi er til alle tider er underlagt .

 • Chuangtzu

  MDGs politikk strekker seg langt bredere enn klimaendringene. Uavhengig av om klimakrisen skulle være reell eller ikke, vil det alltid være behov for MDGs klimapolitikk så lenge vi forurenser, setter kortsiktig vinning foran bærekraft og lever (forbruker) over evne. Sjekk ut http://www.mdg.no/politikk/hovedsaker/

 • fornuften22

  De grønne velgerne var der og er der.
  Partier blir dannet ut fra det velgergrunnlaget som finnes.
  MDG oppstår og får framgang på grunn av grønn ideologi og grønne velgere som finner sammen.
  Det er de grønne velgerne som er vi her og denne gangen.
  Det er de grønne velgerne som bestemme hva de selv trenger.
  Slik er virkeligheten.

 • LILLIAN

  Miljøpartiene må etterhvert lese i historien om klimaendringer har det vært så lenge koden har eksistert.Isbreene smelter,vokser,smelter.Temp i havet og luften øker,synker og øker. Svarord o Grønland har hatt temperaturen som på Tenerife og vært isfri.

 • fornuften22

  Her kan jeg bare gjette.
  Og da gjetter jeg at de som støtter MDG ikke bryr seg noe som helst om det du spør om.
  Jeg regner det som sannsynlig at MDG støtter MDG først og mest.
  Ap og politikerne i Ap jobbet i årevis for å legge grunnlag for et parti som MDG.
  I årevis.
  Ap og rørsla skapte grønne velgere i tusenvis i mange år.
  Ditt spørsmål er etter min mening og mitt skjønn helt irrelevant.

 • Johannes Georgsen

  Har stemt H (85), H (89), H (93), V (97), V (01), V (05), Krf (09), De Grønne (13).

 • Knut_Er_En

  Men VET de at de støtter da AP og de RG ?????

 • Frode Lindeberg

  vi trenger ikke flere bremsekloss partier,,,,,,,

 • fornuften22

  Pressen har for vane å vise stor interesse for noe nytt.
  Dette er en typisk nyhet.
  Grønne velgere ble skapt i årevis, men nyheten nå er MDG.
  Pressen og skolen og politikerne i norske partier jobbet i årevis med å skape grønne velgere.
  Nyheten nå er at mange grønne velgere vil styre seg selv og stemme på MDG.

 • fornuften22

  Jeg er nok helt uenig med MDG, men jeg klarer fint å skrive gratulerer.
  De grønne velgerne var der og ble skapt i årevis.
  Norsk skole og norsk presse og SV og Ap og Venstre og Høyre og Sp skapte tusenvis av grønne velgere som MDG nå kan hente og forsyne seg av.
  Til og med Krf var med på dette å skape tusenvis av grønne velgere.
  Noen gjorde forarbeidet.
  Og når MDG også fungerer som et protestparti, vil helt sikkert noen som tidligere stemte FrP se at her kommer det et protestparti som ikke så enkelt vil la seg lede av politikerne i Høyre.
  Jeg kan skrive gratulerer selv om jeg er for fredelig utnyttelse av atomenergi og selv om jeg håper at det blir funn av mer olje og gass i Norge.

 • Knut_Er_En

  Bruk heller stemmen din på Pensjonist Partiet enn på MDG !!! MDG er garantien for at AP kan fortsette.

 • Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug

  Hva mere enn navnet De Grønne har de å tilby, er det et parti som er grønt så er det virkelig Kystpartiet. Vi er et miljø parti og vi kan og vil samarbeide med alle borgerlige parti. Intet parti kan gjøre alle til lags. Kystpartiet klarer det nesten bare folk leser og lærer.

 • DavidKar

  Liker at nye partier kommer frem, vi trenger sårt nytt blod på tinget. Det vi har nå er de samme partirobotene som bryr seg mest om egen karriere.

 • Amin Alexander Røine

  en debatt om hasjliberalisering kommer bare til å skaffe MDG flere velgere så det tror jeg ikke de frykter 😉

 • Knut_Er_En

  MDG vil ikke samarbeide med FRP og sagt det samme som Sponheim !! Så en stemme til MDG er en garanti at AP får fortsette i regjeringen. Tror nok derfor media gir MDG så mye positiv omtale !!!!!!

 • Sondre Båtstrand

  Verken H eller Frp er immune, sjekk overgangstallene her: http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommentarer&do=vis&kommentarid=1191

 • fornuften22

  Hvis politikken til Ap og de rødgrønne ikke tåler at T Jagland ytrer seg litt, må det stå dårlig til og være en svak og dårlig politikk.
  Å skylde på T Jagland nå blir for dumt og for svakt, og i alle fall når han også kjemper for å oppklare det han mener er feiltolkinger eller misforståelser.
  Og norsk presse søker selvfølgelig etter oppmerksomhet.
  Slik er pressen.
  Hva med å sammenligne T Jagland og hans upresise ytringer eller hans noe upassende ytringer med de ytringene som vi ser i kommentarfelt i pressen?
  Er alle de som slenger skitt om T Jagland så veldig mye bedre med sine upresise ytringer og med drittkastingen og usaklighetene?
  Ville alle de som kaster så mye dritt og kommer med så mye usakligheter klare jobben som topp-politiker og statsminister så mye bedre enn det T Jagland gjorde?
  Jeg ser det slik at Jens Stoltenberg er en bedre leder for Ap enn det T Jagland var, men drittkasting og hets rettet mot T Jagland er jeg helt mot.
  T Jagland ble valgt til leder og statsminister, og det var det mange som bidro mye til.
  Jeg kan ikke på noen måte se at det er dekning for å påstå at T Jagland bedriver noe slags spill eller cirkus nå.

 • Hei!
  Det var et flott Grease innslag på jubileumsfesten i går! Dere var kjempeflinke 🙂
  Masse lykke til frem mot lørdagen, gleder meg til å være i studio!

 • At du er spik spenna gæærn er det jo ikke no spørsmål om 😉 Men jeg har stilt meg slike spørsmål selv flere ganger, spesielt den delen med hvem er det som dukker opp! Så du er ikke alene. Men gal – det er du. På en positiv måte 😉

 • Heier på Olga og Rune-mvh.Olga :-))