Kongen og dronningen av snusfornuft

Erna Solberg mot Jens Stoltenberg er nerde-duell. Opplysende og saklig. Men ikke akkurat løssluppent.

Hvem vant TV2s statsministerduell torsdag kveld?
 
Den som heier på Jens mener han vant. Den som heier på Erna, peker på henne. Nøkternt sett er det ikke veldig stor forskjell på dem. Det er først og fremst gode nyheter for Erna. Ganske enkelt fordi Erna har overtaket på meningsmålingene, og Jens trenger noe mer enn jevne debatter. Han trenger blanke seire for å demonstrere at han besitter den suverenitet som gjør ham fortjent til et tredje gjenvalg.Nå må det noe ekstraordinært bra eller dårlig til for å berge Jens Stoltenberg og de rødgrønne. En god valgkamp for Ap, eller tabber fra de borgerlige. Eller noe helt annet, utenfor politikernes kontroll.

Problemet for Stoltenberg er at det politiske styrkeforholdet mellom blokkene nærmest er fastfrosset. Uansett hva han og Arbeiderpartiet har satt i gang av angrep og utspill de siste månedene har det gitt null i resultat.

Krise-hjelp til Jens?

I går brukte Stoltenberg igjen mye tid på å advare mot at den økonomiske krisen også vil berøre Norge. Hans svar er trygg styring, ingen eksperimenter. Hans sterkeste kort er faren for at Fremskrittspartiets vil kunne få innflytelse til å vrake handlingsregelen. Trusler om utrygghet kan få flere velgere til å søke mot det trygge og kjente, altså hans regjering.

Men Erna Solberg utfordrer ham. Hennes sterke kort er at regjeringen ikke har forberedt oss godt nok på å møte økonomisk nedgang. At den har lukket øynene for svekkelsen i norsk konkurransekraft, og ikke har vært god nok til å investere i forskning og utdanning.

Det kjedeligste med debatten var at for mye tid gikk med til krangel om fakta og historie. Tid som burde vært brukt på ideer og visjoner. Det er en god grunn til å få programleder Oddvar Stenstrøm litt mer på banen. Disiplinerte og høflige debattanter som Jens Stoltenberg og Erna Solberg klarer seg godt uten en programleder, bevares. Men en liten dose Stenstrøm kunne styrt dem utenom de kjedeligste partiene.

 

Jens trenger Jensen for å skremme velgerne

Jens Stoltenberg og Siv Jensen møttes til duell denne uken. Begge var godt fornøyd med det.

Etter valgkampens første duell mellom statsminister Jens Stoltenberg og Frp-leder Siv Jensen skryter de begge av hverandre. Det virker som om de trives som motstandere. Det er kanskje fordi de begge vet hvor stor den gjensidige nytten er.

 

Siv og Jens er en god match av flere grunner. Ikke bare fordi de kler hverandre.

  Arbeiderpartiets hovedstrategi, å skremme med hvor farlig og ødeleggende det kan  være å slippe Høyre til makten, har hittil vært mislykket. Høyres politiske kurs bryter ikke så dramatisk med norsk konsensuspolitikk at det er grunn til å slå alarm. Både velferdsstaten og oljefondet vil overleve med Høyre-styre, til og med LO går god for det. Og Ap har knapt flyttet noen velgere fra Høyre til Ap gjennom skremslene denne våren.

Forskjeller teller

Så lenge Erna Solberg nekter å gjengjelde angrep fra Ap med motangrep, har dessuten Ap et problem med selve temperaturen i den politiske debatten. Og er det noe Ap trenger for å mobilisere velgere, så er det temperatur og engasjement. Ap trenger noen som angriper dem. Slik at det blir mulig å få frem forskjellene mellom partiene.

Frp mer radikalt

Her spiller både Siv Jensen og Frp en viktig rolle. Frp skiller seg fra de andre politiske partiene gjennom en langt mer radikal politikk. For eksempel når det gjelder pengebruk, som er selve hjemmebanen for Jens Stoltenberg. Frp-politikerne vil gjøre det meste raskere. Mangler og skjevheter skal rettes opp fort.

 Jens Stoltenbergs kontrast til dette er en trygg, stabil kurs. Ting går kanskje ikke så fryktelig fort, men løsningene kommer i tur og orden. Det er ikke lenger så enkelt å få velgerne til å se fordelene ved en slik utviking. Frps forsøk på tigersprang, for eksempel når det gjelder bomfrie nye veier, illustrerer det Ap ønsker. Nemlig at et viktig opposisjonsparti har en politikk som er uansvarlig, ja direkte skadelig for norsk økonomi. Selv om Frp forsikrer at partiet ikke vil bryte handlingsregelen, viser summen av kostbare valgløfter at regnestykket ikke går opp.

 Frp som trussel

 Siv Jensen, på sin side, vil nyte godt av å bli utpekt som et truende parti. Det gjør Frp viktig og skaper mer oppmerksomhet. Det trengs i en tid der partiet nærmest er blitt glemt og sliter med oppslutningen. Det kan godt hende at Ap bidrar til å løfte Frp ved at selveste statsministeren prioriterer å møte Siv Jensen til duell. I så fall er det ikke usannsynlig at det går på bekostning av Høyre. Noe som igjen kan skape en vanskeligere situasjon på borgerlig side.

Mer futt og fart 

Når Jens Stoltenberg og Erna Solberg møtes i debatt, fremstår begge som ansvarlige og litt kjedelige. Konkurransen handler mest om hvem som er best til å tenke nytt, hvem som har evne til å gjennomføre. Det kan bli litt for tamt for Stoltenberg, som trenger en skikkelig vitamininnsprøytning.

Det kan Siv Jensen hjelpe ham med.

TV 2 AS

Lars Hilles gate 30, Pb 7222, 5020 Bergen

Materialet på nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med TV 2 AS (utgiver) og/eller med annen klareringsordning (Kopinor www.kopinor.no eller Norwaco www.norwaco.no), er enhver lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) bare tillatt når det er hjemlet i lov (til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.