• ds09

    Pengene tar de tilbake på andre avgifter.

  • Ernst Thomas

    huff & huff”
    Skal vi tro på slike store fagre løfter ?

  • Et nytt forsøk på å kjøpe velgere fra et synkende regjeringsparti jeg ville stolt mindre på en ei ku.Stoltenberg og Judas Gahr Støre støtte til islam er det verste svik i nyere tid.